Hoppa till innehåll

Ändringssökande och överklagande

Du kan söka ändring i Migrationsverkets beslut genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Anvisningar om hur man överklagar ett beslut bifogas till beslutet.

Alla beslut får inte överklagas genom besvär. Om ett beslut inte får överklagas står detta i beslutet.

Största delen av förvaltningsdomstolens beslut är avgiftsbelagda. Mer information om rättegångsavgifterna får du av förvaltningsdomstolarna.

Meny