Hoppa till innehåll

Hur man överklagar

Anvisningarna om hur du kan överklaga ett beslut, dvs. besvärsundervisningen, finns som bilaga till ditt beslut. Anvisningarna förklarar hos vilken förvaltningsdomstol du ska överklaga ditt beslut, inom vilken tidfrist du måste lämna in dina besvär, vilka bilagor som krävs och hur du ska lämna in besvären till förvaltningsdomstolen. Hur man överklagar ett beslut varierar något beroende på ansökningsgrunden.

Uppehållstillstånd för arbetstagare

  • Du får överklaga Migrationsverkets beslut samt arbets- och näringsbyråns delbeslut. Båda besluten ska överklagas på samma gång.
  • Din arbetsgivare får endast överklaga delbeslutet. Om arbetsgivaren har för avsikt att överklaga det beslut om uppehållstillstånd som arbetstagaren fått, ska arbetsgivaren få en skriftlig fullmakt för detta av arbetstagaren.

Uppehållstillstånd för företagare

  • Du får överklaga Migrationsverkets beslut samt närings-, trafik- och miljöcentralens delbeslut. Båda besluten ska överklagas på samma gång.

Au pair

  • Din värdfamilj får inte överklaga beslutet.

Asylsökande

Vissa beslut kan inte överklagas

Alla beslut får inte överklagas genom besvär. Om ett beslut inte får överklagas står detta i beslutet.

I utlänningslagen finns en förteckning över beslut som inte får överklagas. Du kan bland annat inte överklaga Migrationsverkets beslut om att bevilja dig uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Du kan inte heller överklaga Migrationsverkets beslut om att bevilja uppehållstillstånd till en utlänning som tas till Finland inom en flyktingkvot.