Hoppa till innehåll

Uppehållstillstånd på annan grund

Under behandlingen av din asylansökan undersöker Migrationsverket först om du har grunder för asyl eller alternativt skydd. Därefter utreder vi om du kan få uppehållstillstånd på någon annan grund.

Uppehållstillstånd på grund av att du är förhindrad att lämna landet

Du kan beviljas tillfälligt uppehållstillstånd på följande grunder:

  • Du kan inte av tillfälliga hälsoskäl återvända till ditt hemland eller ditt permanenta bosättningsland.
  • Du kan i verkligheten inte återvända till ditt hemland eller ditt permanenta bosättningsland. Uppehållstillstånd beviljas dock inte om vi inte kan återsända dig på grund av att du vägrar att återvända till ditt hemland eller försvårar de praktiska arrangemangen för din återresa.

Ett tillfälligt tillstånd beviljas för högst ett år.

Uppehållstillstånd på grund av individuella mänskliga orsaker

Du beviljas uppehållstillstånd på grund av individuella mänskliga orsaker om det skulle vara uppenbart oskäligt att vägra uppehållstillstånd med hänsyn till ditt hälsotillstånd, de band som du knutit till Finland eller av någon annan individuell, mänsklig orsak.

Här beaktar man särskilt de förhållanden i vilka du skulle hamna i ditt hemland eller i din sårbara ställning.

Uppehållstillstånd på grund av individuella mänskliga orsaker beviljas för ett år.

Annat uppehållstillstånd

Med annat uppehållstillstånd avser vi tillstånd på grund av till exempel arbete. Om du är asylsökande och samtidigt ansöker om ett annat uppehållstillstånd, behandlar Migrationsverket dina ansökningar som separata ansökningar. När du får ett beslut på en ansökan, fortsätter behandlingen av den andra ansökan vid Migrationsverket som vanligt.

Tillståndet är vanligtvis i kraft i ett år.