Hoppa till innehåll

Oförvitlighet

Du måste vara oförvitlig för att kunna få finskt medborgarskap. Med oförvitlighet avses att 

 • du inte har gjort dig skyldig till brott och 
 • du inte har meddelats besöksförbud.

Brott som straffas med ordningsbot påverkar inte beviljande av medborgarskap.

Om du har gjort dig skyldig till brott

Om du har gjort dig skyldig till brott, prövar Migrationsverket om du kan få medborgarskap. Vid prövningen beaktas till exempel

 • den tid som förflutit sedan brottet begicks
 • vilket straff som dömts ut för brottet
 • hur allvarligt brottet är
 • antalet brott.

Om du till exempel har fått mindre än 30 dagsböter ett par gånger, påverkar de vanligtvis inte beviljandet av medborgarskap. Om antalet dagsböter är större eller om straffet är strängare, är det mer sannolikt att du får ett negativt beslut.

Väntetid

Om du har gjort dig skyldig till brott, kan du bli tvungen att vänta en viss tid innan du kan få finskt medborgarskap. Detta betyder att du får ett negativt beslut på din ansökan och det bestäms en väntetid för dig under vilken du inte kan beviljas finskt medborgarskap.

Väntetidens längd beror på

 • den tid som förflutit sedan brottet begicks
 • vilket straff som dömts ut för brottet
 • hur allvarligt brottet är
 • antalet brott.

Om du vill ansöka om finskt medborgarskap efter att väntetiden har gått ut, måste du lämna in en ny medborgarskapsansökan.

Om du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott eller flera brott 

Om du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott eller flera brott, kan du få ett negativt beslut utan väntetid. Detta innebär att du tills vidare inte kan beviljas medborgarskap.

I en sådan situation lönar det sig att vänta i flera år innan du ansöker om finskt medborgarskap igen. Din situation bedöms på nytt när du lämnar in en ny ansökan. 

Vid bedömningen beaktas

 • den tid som förflutit sedan brottet begicks
 • vilket straff som dömts ut för brottet
 • hur allvarligt brottet är
 • antalet brott och
 • antalet straff.