Hoppa till innehåll

Giltighetstiden för uppehållstillstånd och typer av tillstånd

Ett uppehållstillstånd är antingen tidsbegränsat eller permanent. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas beroende på vistelsens art antingen som ett tillfälligt eller kontinuerligt uppehållstillstånd. Det första tillståndet är alltid tidsbegränsat.

Typer av tillstånd anges med en bokstavskod i uppehållstillståndet. I ett kontinuerligt uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden A och i ett tillfälligt uppehållstillstånd bokstavskoden B. I ett permanent uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden P och i ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare bokstavskoden P-EU eller P-EY.

Anteckning om uppehållstillstånd

I början av 2012 införde Finland biometriska uppehållstillståndskort. På uppehållstillståndskortets chip lagras bland annat en ansiktsbild och två fingeravtryck som biometriska kännetecken.

Uppehållstillståndsmärken för resedokument beviljas inte längre, men de kan fortfarande användas till den sista giltighetsdagen som är antecknad på klistermärket.