Läroanstaltens roll i uppehållstillståndsprocessen

När en utländsk studerande från ett land utanför EU eller EES kommer till din läroanstalt, behöver studeranden ett uppehållstillstånd om studierna varar i över 90 dagar. För kortare studier kan studerande komma till Finland med visum eller visumfritt.

Beviljandet av uppehållstillstånd för studier förutsätter att

  • studeranden har en studieplats vid en läroanstalt i Finland som ger undervisning efter grundskolan
  • studierna leder till examen eller yrke, eller att studeranden har en välgrundad orsak till andra studier
  • studeranden har tillräckliga tillgångar för att trygga sin försörjning
  • studeranden har en tillräcklig sjukförsäkring
  • studeranden har ett giltigt pass.

Läs mer om villkoren för beviljande av en studerandes uppehållstillstånd här.

Att ansöka om uppehållstillstånd

Studeranden måste själv ansöka om uppehållstillstånd. Studerande som vistas utomlands ska ansöka om uppehållstillstånd vid en finsk beskickning i det land där studeranden lagligen vistas i. Vissa beskickningar har tidsbeställning. Information om detta hittar du bäst på beskickningarnas egna webbplatser.

Ansökningar som lämnas in i e-tjänsten avgörs snabbare. Ansökningarna som studerande fyller i på webben rör sig globalt i elektroniska arbetsköer från en myndighet till en annan och man behöver inte skicka några papper med posten. Även beslutet levereras till sökanden via e-tjänsten. Ansökningarna på traditionella pappersblanketter skickas till Finland med kurirpost, vilket ibland kan ta flera veckor.

Om sökanden beviljas ett uppehållstillstånd får han eller hon ett uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndskortet kan inte levereras elektroniskt till sökanden. För studerande som vistas utomlands beställs uppehållstillståndskortet till en finsk beskickning. Beskickningen överlämnar sedan kortet till sökanden.

Bekanta dig med den illustrerade anvisningen om uppehållstillståndsprocessen här.

Kundmeddelanden för studerande

Migrationsverket har utarbetat kundmeddelanden på engelska för studerande som antagits till Finland. Läroanstalten kan bifoga kundmeddelandet till sitt antagningsbrev.

Du hittar kundmeddelandena här (endast på engelska):

Information om läroanstaltens studerande som ska meddelas till Migrationsverket

Förteckningar över examensstuderande som antagits till läroanstalten bör sändas till adressen migri(a)migri.fi. Av förteckningarna bör även examensprogrammet framgå samt om programmet är avgiftsbelagt. I förteckningarna kan Migrationsverket vid behov snabbt granska om personen som ansöker om uppehållstillstånd har studierätt, och då blir behandlingen av uppehållstillståndet inte heller fördröjd på grund av separata kontakter till läroanstalterna.

Förteckningar över utbytesstuderande behövs inte.

Information om studerande som inte har inlett sina studier eller som har avbrutit sina studier bör också sändas.

Migrationsverkets rätt att få information baserar sig på lagen om utlänningsregistret (8 § 1 mom. 13 punkten).

Behandlingstider och förfrågningar om dessa

Uppgifter gällande ansökan om uppehållstillstånd ges i första hand till sökanden själv. Sökanden kan bäst följa statusen för sin ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Läroanstalten kan få uppgifter om sina studerandes uppehållstillstånd, till exempel om studerandena har beviljats uppehållstillstånd eller inte.

Den förväntade behandlingstiden för ansökningar om uppehållstillstånd för studier är en månad. Behandlingstiden börjar räknas från den tidpunkt då sökanden besöker beskickningen eller Migrationsverkets serviceställe för att styrka sin identitet. Behandlingstiden upphör när ett beslut har fattats. Om studeranden beviljas uppehållstillstånd, tar tillverkningen och postningen av uppehållstillståndskortet cirka två veckor.

Närmare uppgifter om våra behandlingstider hittar du här.

Meny