Hoppa till innehåll

Läroanstaltens roll i uppehållstillståndsprocessen

När en utländsk studerande från ett land utanför EU eller EES kommer till din läroanstalt, behöver studeranden ett uppehållstillstånd om studierna varar över 90 dagar. För kortare studier kan studerande komma till Finland med visum eller visumfritt.

Om studeranden har antagits till ett program som innefattar sådana rörlighetsåtgärder som avses i lagen om uppehållstillstånd för studier (719/2018), rekommenderar vi att detta nämns redan i antagningsbrevet. Då görs en anteckning om programmet i uppehållstillståndskortet.

Om en studerande från ett land utanför EU eller EES har uppehållstillstånd i något annat EU-land än Finland, kan studeranden komma till Finland medan han eller hon studerar inom ett program som innefattar rörlighetsåtgärder. Mer information om hur man lämnar en underrättelse om rörlighet hittar du här.

Beviljandet av uppehållstillstånd för studier förutsätter att

  • sökanden har antagits som studerande vid en i Finland belägen högskola, att studierna leder till en examen och att studeranden har betalat de avgifter som högskolan kräver, eller
  • studeranden har antagits till en annan läroanstalt än en högskola, om studierna leder till en examen eller ett yrke eller om studeranden har en motiverad orsak till andra studier
  • studeranden har tillräckliga tillgångar för att trygga sin försörjning
  • studeranden har en tillräcklig sjukförsäkring
  • studeranden har ett giltigt pass.

Läs mer om villkoren för beviljande av en studerandes uppehållstillstånd här.

Att ansöka om uppehållstillstånd

Studeranden måste själv ansöka om uppehållstillstånd. En studerande som vistas utomlands ska ansöka om uppehållstillstånd vid en finsk beskickning i det land där studeranden lagligen vistas. Vissa beskickningar har tidsbeställning. Information om detta hittar du bäst på beskickningarnas egna webbplatser.

Det snabbaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att använda Migrationsverkets e-tjänst. Ansökningarna som fylls i på webben rör sig globalt i elektroniska arbetsköer från en myndighet till en annan och man behöver inte skicka några papper med posten. Även beslutet levereras till sökanden via e-tjänsten. Ansökningarna på traditionella pappersblanketter skickas till Finland med kurirpost, vilket ibland kan ta flera veckor.

Den som beviljas uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndskortet kan inte skickas elektroniskt till sökanden. För studerande som befinner sig utomlands skickas uppehållstillståndskortet till en finsk beskickning, som ger kortet till studeranden.

Kundmeddelanden för studerande

Migrationsverket har utarbetat kundmeddelanden på engelska för studerande som antagits till Finland. Läroanstalten kan bifoga kundmeddelandet till sitt antagningsbrev.

Kundmeddelandena hittar du här (endast på engelska):

Information om läroanstaltens studerande som ska meddelas till Migrationsverket

Läroanstalten bör skicka till Migrationsverket förteckningar över sådana studerande som inte har påbörjat sina studier eller som har avbrutit studierna samt över sådana studerande som inte betalar sina studieavgifter på det sätt som läroanstalten kräver. Förteckningarna kan skickas till [email protected]

Migrationsverkets rätt att få denna information baserar sig på 8 § 1 mom. 13 punkten i lagen om utlänningsregistret.

Behandlingstider och förfrågningar om dessa

Uppgifter gällande ansökan om uppehållstillstånd ges i första hand till sökanden själv. Sökanden kan bäst följa statusen för sin ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Läroanstalten kan få uppgifter om sina studerandes uppehållstillstånd, till exempel om studerandena har beviljats uppehållstillstånd eller inte.

Den förväntade behandlingstiden börjar räknas från den tidpunkt då sökanden besöker beskickningen eller Migrationsverkets serviceställe för att styrka sin identitet. Behandlingstiden upphör när ett beslut har fattats. Om studeranden beviljas uppehållstillstånd, tar tillverkningen och postningen av uppehållstillståndskortet cirka två veckor.

Närmare uppgifter om våra behandlingstider hittar du på sidan Fortsatt tillstånd för studier.