Hoppa till innehåll

Förvarstagande

Finland har två förvarsenheter: den ena i Krämertsskog i Helsingfors och den andra i Konnunsuo i Joutseno. Förvarsenheterna ligger i anslutning till Migrationsverkets förläggningar.

Asylsökanden kan tas i förvar endast i situationer som anges noggrant i lagen, till exempel om det förekommer grundad anledning att anta att du skulle hindra ditt avlägsnande ur landet. Även en person som misstänks ha gjort sig skyldig till brott eller utgöra ett hot mot den nationella säkerheten i Finland kan tas i förvar. Förvarsenheten är sluten och man får inte lämna enhetens område.

Polisen eller Gränsbevakningsväsendet fattar beslutet om att ta en person i förvar. Man måste genast meddela personen som tas i förvar varför han eller hon tas i förvar samt ge honom eller henne information om handläggningen av ärendet som gäller förvarstagande och om möjligheten att få rättshjälp.

Förvarsenheterna drivs av Migrationsverket och verket ansvarar för handläggningen, planeringen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet.