Hoppa till innehåll

Förvarstagande

I Finland har vi två förvarsenheter, den ena i Krämertsskog i Helsingfors och den andra i Konnunsuo i samband med förläggningen i Joutseno.

Asylsökanden kan tas i förvar endast i situationer som anges noggrant i lagen, till exempel om det förekommer grundad anledning att anta att du skulle hindra ditt avlägsnande ur landet. Även en person som kan antas göra sig skyldig till ett brott i Finland kan tas i förvar. Förvarsenheten är sluten och man får inte lämna enhetens område.

Polisen eller gränsbevakaren fattar beslutet om att ta en person i förvar. Man måste genast meddela personen som tas i förvar varför han eller hon tas i förvar samt ge honom eller henne information om handläggningen av ärendet som gäller förvarstagande och om möjligheten att få rättshjälp.

Migrationsverket ansvarar för handläggningen, planeringen och övervakningen av förvarsenhetens praktiska verksamhet.