Hoppa till innehåll

Finskt medborgarskap

Du kan söka finskt medborgarskap genom att lämna in

  • en ansökan, om du bor i Finland och uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap eller
  • en anmälan om du till exempel är tidigare finsk medborgare eller 18–22 år gammal och har bott länge i Finland. Kontrollera i vår ansökningsguide om du kan få finskt medborgarskap efter anmälan.

Se frågor och svar om medborgarskap.

Flerfaldigt medborgarskap

En finsk medborgare kan samtidigt vara medborgare i en annan stat, eftersom Finland godkänner flerfaldigt medborgarskap.

Om du utöver finskt medborgarskap har medborgarskap i en annan stat eller i flera stater, anser de finska myndigheterna dig vara finsk medborgare i Finland och utomlands. 

Myndigheterna i andra stater betraktar dock inte nödvändigtvis dig som finsk medborgare, eftersom alla stater inte godkänner flerfaldigt medborgarskap.

Härstamningsprincipen

Ett barn till finska medborgare får vid födelsen finskt medborgarskap av sina föräldrar. 

Föräldrarnas finska medborgarskap överförs automatiskt till ett barn som är fött den 1 juni 2003 eller senare, om

  • barnets mor är finsk medborgare
  • barnets far är finsk medborgare och gift med barnets mor
  • barnet föds i Finland och barnets far är finsk medborgare och faderskapet har fastställts den 1 juni 2003 eller senare, eller
  • barnet föds i Finland och barnets icke-födande mor är finsk medborgare och moderskapet har fastställts den 1 april 2019 eller senare.

Bestämmande av medborgarskapsstatus

Du kan be Migrationsverket bestämma ditt medborgarskap, om

  • du inte vet om du är finsk medborgare eller
  • du inte vet i vilket land du anses vara medborgare i Finland.

Förlust av finskt medborgarskap

Du kan förlora ditt finska medborgarskap om du till exempel 

  • fyller 22 år, är medborgare i Finland och i en annan stat och inte har tillräcklig anknytning till Finland
  • har fått finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan och lämnat myndigheterna i Finland oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Läs mer om förlust av finskt medborgarskap.