Hoppa till innehåll

Ett barn som föds i Finland

Ett barn som föds i Finland får finskt medborgarskap om

  • barnet vid födelsen inte får någon annan stats medborgarskap på grund av föräldrarnas medborgarskap, och
  • barnet inte på grund av födelsen ens i andra hand är berättigat till medborgarskap i något annat land till exempel genom fastställande av faderskap eller anmälningsförfarande.

Barnet får finskt medborgarskap på grund av sin födelseort om

  • barnet inte får någondera förälderns medborgarskap utan hjälp från myndigheterna i medborgarstaten och
  • barnets föräldrar har flyktingstatus eller om de annars har getts skydd mot sin medborgarstats myndigheter.