Hoppa till innehåll

Barn födda i Finland

Ett barn som fötts i Finland till utländska föräldrar kan sällan få finskt medborgarskap ensamt. I sådana fall får barnet finskt medborgarskap på grundval av födelseplatsen.

Barnet får finskt medborgarskap på grundval av födelseplatsen om

  • barnet inte får medborgarskap i någon annan stat på grundval av föräldrarnas medborgarskap
  • barnet inte på grundval av födelsen ens i andra hand har rätt att förvärva någon stats medborgarskap, till exempel genom fastställande av faderskap eller genom anmälningsförfarande
  • barnets föräldrar har flyktingstatus i Finland  eller de har getts skydd mot sin medborgarstats myndigheter och
  • barnet inte får någondera förälderns medborgarskap utan hjälp från myndigheterna i medborgarstaten.