Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Landinformationsdatabasen Tellus

Tellus är en elektronisk databas för landinformation som är avsedd för myndighetsbruk. Med information om utreseländer avses information om ett lands omständigheter, t.ex. politiska förhållanden eller samhällsförhållanden, människorättsläge, lagstiftning, geografi eller fakta om vardagslivet.

I databasen sammanställs information om utreseländer för verkets beslutsfattande och för andra intressentgruppers behov. Databasen omfattar landinformationsenhetens egna produkter och ett brett urval av material med inriktning på de viktigaste utreseländerna.

Informationen om utreseländerna behövs inom alla verksamhetsområden vid Migrationsverket, men särskilt för ansökningar om internationellt skydd. Landinformationen har en särskild ställning som stöd vid beslutsfattandet och för förståelsen av förhållandena i utreseländerna.