Hoppa till innehåll

Hälsotillstånd

Det är möjligt att avvika från språkkunskapsvillkoret om du inte kan skaffa tillräckliga språkkunskaper på grund av ditt hälsotillstånd eller en hörsel-, syn- eller talskada.

Om du begär undantag på grund av ditt hälsotillstånd eller en hörsel-, syn- eller talskada, bifoga till din ansökan följande:

 1. Intyg över alla språkkurser som du har deltagit i och
 2.  Intyg från behandlande läkare av vilket framgår
  • om din sjukdom eller skada permanent hindrar dig från att skaffa tillräckliga språkkunskaper 
  • på vilket sätt din sjukdom eller skada utgör ett permanent hinder för språkinlärning och
  • hur din sjukdom eller skada har behandlats.
   • Intyget ska vara så nytt som möjligt.

Om du har en synskada, måste du dock visa att du har nöjaktiga muntliga språkfärdigheter.

 • Bifoga till din ansökan till exempel ett intyg över dina muntliga färdigheter i finska eller svenska som din lärare har utfärdat.

Undantag från språkkunskapsvillkoret beviljas mycket sällan

Många sjukdomar och skador kan försvåra livet och göra det svårare att lära sig språk eller studera språk. En sjukdom eller skada är dock sällan av sådan karaktär att man permanent skulle vara oförmögen att lära sig språk.

Även om du bifogar till din ansökan ett läkarintyg om din sjukdom, skada eller arbetsoförmåga, garanterar det inte beviljande av undantag från språkkunskapsvillkoret.

Vi beaktar alla uppgifter och intyg som vi har om ditt hälsotillstånd.

Följande åkommor utgör inte i sig tillräcklig grund för avvikelse:

 • hörsel- eller synsvårigheter
 • dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)
 • koncentrationsstörning
 • minnesstörningar
 • högt blodtryck
 • diabetes
 • sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
 • smärttillstånd
 • depression
 • posttraumatisk stressreaktion
 • ångestsyndrom
 • rädslor.