Hoppa till innehåll

Hälsotillstånd

Du kan begära undantag från språkkunskapsvillkoret om du inte kan lära dig finska eller svenska på grund av din sjukdom eller din hörsel-, syn- eller talskada.

Bifoga följande bilagor till din ansökan:

 1. Intyg över alla språkkurser i Finland som du har deltagit i och
 2. ett utlåtande från din behandlande läkare. Utlåtandet ska vara så nytt som möjligt och innehålla svar på följande frågor:
  • Hindrar din sjukdom eller skada dig permanent från att lära dig språk?
  • På vilket sätt utgör din sjukdom eller skada ett permanent hinder för språkinlärning?
  • Hur har din sjukdom eller skada behandlats?

Undantag från språkkunskapsvillkoret beviljas sällan

Vi förstår att många sjukdomar och skador kan försvåra livet och göra det svårare att lära sig språk eller studera språk. Ibland tar det en längre tid att lära sig språk. En sjukdom eller skada är dock sällan av sådan karaktär att man permanent skulle vara oförmögen att lära sig språk.

Följande åkommor utgör inte i sig tillräcklig grund för avvikelse:

 • hörsel- eller synsvårigheter
 • dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)
 • koncentrationsstörning
 • minnesstörningar
 • högt blodtryck
 • diabetes
 • sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
 • smärttillstånd
 • depression
 • posttraumatisk stressreaktion
 • ångestsyndrom
 • rädslor.

Vid beslutsfattandet beaktar vi alla uppgifter och intyg som vi har om ditt hälsotillstånd och om dina språkkunskaper. Även om du visar upp ett läkarutlåtande om din sjukdom, skada eller arbetsoförmåga, beviljar vi inte nödvändigtvis undantag från språkkunskapsvillkoret i ditt fall. 

Om du har en synskada

Du kan begära undantag från språkkunskapsvillkoret om du har nöjaktig förmåga att i tal använda finska eller svenska. 

 • Dina muntliga färdigheter ska ligga minst på nivå B1 (på skalan i den gemensamma europeiska referensramen för språk).
 • Bifoga till din ansökan ett intyg över dina muntliga färdigheter i finska eller svenska som en lärare i finska eller svenska har utfärdat.