Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Försörjningsförutsättning

För att kunna bevilja dig uppehållstillstånd förutsätter man ofta att din försörjning ska vara tryggad. En tryggad försörjning innebär att du har tillräckliga tillgångar för att försörja dig själv i Finland.

Se förutsättningarna för registreringen av EU-medborgare och för uppehållskortet för familjemedlemmar.

Om du ansöka om finskt medborgarskap, läs mer om försörjning.

Försörjningsförutsättningen vid olika uppehållstillstånd

Se de mera detaljerade uppgifterna om försörjningsförutsättningen vid olika uppehållstillstånd:

Om du ansöker om EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta personer, måste du alltid visa upp en utredning om din försörjning i Finland.

Tryggad försörjning förutsätts inte om

 • du får uppehållstillstånd på grund av en individuell mänsklig orsak eller som ett offer för människohandel
 • du är en minderårig syster eller bror till en minderårig som kommit ensam till Finland och fått uppehållstillstånd på grund av individuell mänsklig orsak och era föräldrar har dött eller försvunnit
 • du får uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (asyl, alternativt skydd eller tillfälligt skydd)
 • du har godkänts till flyktingkvoten
 • du är en familjemedlem till en finsk medborgare eller är hans eller hennes minderåriga, ogifta barn
 • du är en annan anhörig till en finsk medborgare
 • du har tidigare varit finsk medborgare eller är hans eller hennes familjemedlem
 • du är avkomling till en infödd finsk medborgare eller är hans eller hennes familjemedlem
 • du kommer från det forna Sovjetunionens territorium och hörde till den förflyttade befolkningen från Ingermanland eller tjänstgjorde i finska armén eller är hans eller hennes familjemedlem
 • du är en ingermanländsk återflyttare och ansöker om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd
 • du är make/maka eller minderårigt barn till en ingermanländsk återflyttare och ansöker om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd och du har ansökt om ditt första uppehållstillstånd på grund av familjeband till denna återflyttare före den 1 juli 2016

Familjemedlemmar till personer som fått internationellt skydd

Tryggad försörjning förutsätts inte av följande personer:

 • Familjemedlemmar till en person som före den 1 juli 2016 beviljats asyl eller godkänts som kvotflykting, om familjen har bildats före anknytningspersonen kom till Finland.
 • Familjemedlemmar till en person som beviljats asyl den 1 juli 2016 eller efter detta, om familjen har bildats före anknytningspersonen kom till Finland och ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband lämnas in inom tre månader efter att anknytningspersonen delgivits sitt asylbeslut.
 • Familjemedlemmar till en person som godkänts som kvotflykting till Finland den 1 juli 2016 eller efter detta, om familjen har bildats före anknytningspersonen godkändes som kvotflykting och ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband lämnas in inom tre månader efter att anknytningspersonen delgivits sitt beslut om godkännandet.
 • Systrar eller bröder till en minderårig person som kommit ensam till Finland och har fått internationellt skydd, om följande villkor uppfylls:
  • Syskonen har bott tillsammans.
  • Deras föräldrar inte längre är vid liv eller föräldrarnas uppehållsort är okänd.

Endast i undantagsfall kan man avvika från försörjningsförutsättningen

Det är möjligt att avvika från försörjningsförutsättningen, om det finns exceptionellt vägande skäl eller om barnets bästa kräver detta.

Om du anser att man inte bör kräva en tryggad försörjning av dig, bifoga de nödvändiga motiveringarna och utredningarna till din ansökan om uppehållstillstånd.