Hoppa till innehåll

Tolkning

Förläggningens personal kan ordna en tolk till situationer där man diskuterar viktiga myndighetsärenden som gäller dig. Till exempel informationsmöten som ordnas av förläggningen tolkas till ett språk som du förstår, och förläggningen ordnar ofta en tolk om du måste besöka sjukskötaren, socialarbetaren eller socialhandledaren.

Man tolkar nödvändigtvis inte alltid till ditt modersmål om du kan något annat språk tillräckligt bra.

Förläggningen kan inte skaffa en tolk till alla vardagliga situationer. Då försöker man kommunicera med dig utan tolk.

Tolkar och översättare har alltid tystnadsplikt.

Mer information om myndigheternas och tolkens roller hittar du på en video som gjorts av projektet Finland – mitt hem. Videon har inte gjorts av Migrationsverket, och därför kan tillvägagångssätten vid en del av möten vid Migrationsverket skilja sig från det som anges på videon. Mer information om tolkning vid asylsamtal hittar du på Migrationsverkets video som behandlar asylsamtalet (videon finns tillgänglig på nio olika språk, tyvärr dock inte svenska).