Meny

Rätt att arbeta under tiden som asylsökande

Som asylsökande får du utföra förvärvsarbete (avlönat arbete) när du har vistats i Finland antingen tre eller sex månader efter att du meddelat polisen eller en gränskontrollmyndighet att du vill söka asyl i Finland.

  • Gränsen är tre månader, om du uppvisade ett giltigt och konstaterat äkta pass eller annat resedokument för myndigheten antingen när du sökte asyl eller under behandlingen av din asylansökan.
  • Gränsen är sex månader om du inte har visat upp ett resedokument.

Som asylsökande kan du inte driva företag.

Hur länge rätten att arbeta gäller

En asylsökande som får ett positivt beslut kan i de flesta fall fortsätta arbeta i Finland. Kontrollera på ditt uppehållstillståndskort eller i ditt beslut om du har rätt att arbeta i Finland.

Om du får avslag på din ansökan, har du rätt att arbeta tills ditt utvisnings- eller avvisningsbeslut blir verkställbart, det vill säga när det enligt lagen är möjligt att avlägsna dig ur landet.

Arbetsgivaren har kontrollskyldighet

Arbetsgivaren ska försäkra sig om

  • att utländska arbetstagare har ett sådant uppehållstillstånd för arbetstagare som krävs, eller
  • att de inte behöver något uppehållstillstånd.

Arbetsgivaren ska alltså med jämna mellanrum kontrollera att asylsökanden fortfarande har rätt att arbeta.

När en arbetsgivare önskar anställa en asylsökande, ska han eller hon ta reda på om personen har rätt att arbeta genom att fråga asylsökanden om detta.

Asylsökande som har fått ett positivt beslut kan kontrollera på sitt uppehållstillståndskort eller i beslutet om uppehållstillstånd om de har rätt att arbeta i Finland. Om beslutet är negativt, upphör rätten att arbeta när utvisnings- eller avvisningsbeslutet är verkställbart.

En arbetsgivare som önskar anställa en asylsökande som uppehåller sig i Finland kan per telefon kontrollera om personen i fråga har rätt att utföra förvärvsarbete. Du hittar servicenumret för arbetsgivare på sidan Telefontjänst.

Då arbetsgivaren kontrollerar den anställdas rätt att arbeta per telefon görs en anteckning i utlänningsregistret. Det är alltså möjligt att vid behov styrka att kontrollen har utförts, om det exempelvis finns en misstanke om att arbetsgivaren inte har försäkrat sig om rätten att arbeta.

Ny ansökningar

Samma tidsfrister gäller för såväl första som nya ansökningar.

Du har rätt att arbeta igen efter antingen tre eller sex månader räknat från den dag då du meddelat polisen eller en gränskontrollmyndighet att du på nytt vill söka asyl i Finland.

Observera att din rätt att arbeta upphör när ditt utvisnings- eller avvisningsbeslut är verkställbart, det vill säga då du enligt lagen kan avlägsnas ur landet.

Om du fått uppehållstillstånd på grund av arbete eller näringsidkande

Om du har hittat arbete i Finland, hittar du information om uppehållstillstånd på grund av arbete eller näringsidkande på sidan: migri.fi/sv/arbeta-i-finland.