Hoppa till innehåll

Underrättelse om rörlighet för forskare

Du ska lämna en underrättelse om rörlighet om du vill komma från ett annat EU-land till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning och om du uppfyller följande villkor:

 • En annan EU-medlemsstat har beviljat dig uppehållstillstånd för forskning
 • Du uppfyller villkoren för rörlighet
 • Du kommer att vistas i Finland i högst två år
 • Du kommer att bedriva en del av din forskning vid ett forskningsorgan.

Om en annan EU-medlemsstat har beviljat dig uppehållstillstånd för studier och du vill bedriva en del av din forskning i Finland, till exempel som en del av en doktorsexamen som du avlägger i en annan EU-medlemsstat, kan du komma till Finland med stöd av en underrättelse om rörlighet som forskare om du har avlagt högre högskoleexamen och uppfyller de övriga villkoren för rörlighet.

Om en annan EU-medlemsstat har beviljat dig uppehållstillstånd på någon annan grund än forskning eller studier, får du inte komma till Finland för att bedriva forskning med stöd av en underrättelse om rörlighet som forskare. Om ditt forskningsarbete i Finland varar längre än 90 dagar, måste du ansöka om uppehållstillstånd för forskare.

Migrationsverket ansvarar inte för din rörlighetsperiod i den andra medlemsstaten. Om du har beviljats ett uppehållstillstånd för forskare i Finland och du vill flytta från Finland till ett annat EU-land, ska du fråga myndigheterna i landet i fråga om vilka förutsättningar det finns för rörlighet.

Om din familjemedlem har ett uppehållstillstånd beviljat av ett annat EU-land, kan han eller hon följa med dig till Finland. Din familjemedlem ska lämna en egen underrättelse om rörlighet.

Se till att bifoga alla bilagor som krävs för din underrättelse om rörlighet. Migrationsverket skickar dig ingen begäran att lämna in saknande bilagor.

Underrättelseblanketten hittar du längst ner på denna sida.

 • Förväntad behandlingstid för underrättelsen

  1 månad

   

 • Behandlingsavgift

  100 €

   

Gör så här

1

Se till att du uppfyller villkoren för rörlighet.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i blanketten.

4

Betala behandlingsavgiften för underrättelsen enligt anvisningarna på blanketten. Bifoga en kopia av betalningskvittot till underrättelsen.

5

Skicka in underrättelsen till Migrationsverket per post eller e-post.

Villkoren

1

Du har ett giltigt pass.

 • Passet måste vara giltigt under hela den tid du vistas i Finland.

2

En annan EU-medlemsstat har beviljat dig uppehållstillstånd för forskning.

3

Du har ingått avtal med ett forskningsorgan i Finland.

 • Forskningsorganet kan fylla i avtalsmallen på dator och skriva ut den så att du kan bifoga avtalet till din ansökan.
  • Ni kan också använda ert eget avtal. Om ni gör så, kontrollera vår avtalsmall för att se vilka uppgifter som ska framgå av forskaravtalet.
 • Observera att ett inbjudningsbrev från forskningsorganet inte är ett avtal.

4

Din försörjning är tryggad under hela din vistelse i Finland.

 • Om du står i ett anställningsförhållande till forskningsorganet, måste du kunna försörja dig i Finland med inkomsterna från ditt förvärvsarbete under hela din vistelse i Finland. Din lön ska motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande. Om det inte finns något kollektivavtal, måste bruttolönen år 2024 vara minst 1 331 euro per månad. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.
 • Om du inte står i ett anställningsförhållande till forskningsorganet, måste du ha minst 1 000 euro per månad till ditt förfogande för dina levnadskostnader i Finland. Du kan trygga din försörjning med tillgångar eller till exempel med ett forskarstipendium. Innan du kommer till Finland ska du se till att du har tillräckliga medel för hela den tid som du bedriver forskning.

Bilagorna till underrättelsen

 • färgkopia av sidan med personuppgifter i ditt giltiga pass
 • kopia av det beslut om uppehållstillstånd som en annan EU-medlemsstat fattat och kopia av ditt uppehållstillståndskort som är giltigt under hela din vistelse i Finland
 • Avtalet som du ingått med forskningsorganet i Finland, med följande uppgifter:

 • rubriken för och syftet med forskningsverksamheten eller forskningsområdet
 • åtaganden av både forskaren och forskningsorganet att slutföra forskningsverksamheten
 • forskningsverksamhetens start- och slutdatum eller dess uppskattade längd
 • rättsförhållandet mellan forskningsorganet och forskaren
 • anställningsvillkor, om det är fråga om ett anställningsförhållande
 • utredning om försörjning (bevis på att du har tillräckliga medel för att bekosta ditt uppehälle under hela din vistelse i Finland)
 • kopia av betalningskvittot (behandlingsavgiften för underrättelsen).
 • intyg över en högre högskoleexamen, om du har uppehållstillstånd för studier i ett annat EU-land och du kommer att bedriva en del av din forskning i Finland.

Intyg över uppehållsrätt

Om Migrationsverket inte invänder mot rörligheten, får du ett intyg som styrker att du har rätt att vistas i Finland. När du har lämnat en underrättelse om rörlighet, får du resa in i Finland när som helst under giltighetstiden för det tillstånd som beviljades av den första EU-medlemsstaten.

Invändningar mot rörlighet

Migrationsverket får invända mot din rörlighet till Finland inom 30 dagar efter det att verket tagit emot underrättelsen, om

 • du inte har gett oss alla uppgifter som krävs
 • de handlingar som du bifogade till underrättelsen har erhållits på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats
 • om det kan visas att din inresa avser andra ändamål än de för vilka du ansöker om inresa
 • vistelsens maximala längd (två år) har nåtts.

Migrationsverket ska invända mot rörligheten, om du ses som ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.

Underrättelse om rörlighet för forskare, ILMOITUS_TUT

Fyll i en pappersblanketten

Om din familjemedlem har ett uppehållstillstånd beviljat av ett annat EU-land, kan han eller hon följa med dig till Finland. Din familjemedlem ska lämna en egen underrättelse om rörlighet.

Underrättelse om rörlighet för familjemedlemmar, ILMOITUS_TUT_PJ

Fyll i en pappersblanketten