Hoppa till innehåll

 

Arbete och studier 

Du kan börja arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. Om du saknar bankkonto, kan din lön betalas in på ett förbetalt betalkort. I så fall ska du be din förläggning om anvisningar för din arbetsgivare.

Arbete

  • Polisen eller gränsmyndigheten skriver ut ett intyg (pdf) med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Intyget heter intyg över inlämnad ansökan. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Ta vara på intyget.
  • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg över inlämnad ansökan (pdf) från polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi. Om du ännu inte har hittat arbete och inte behöver intyget, kan du vänta på beslutet.

 

I beslutet om tillfälligt skydd anges att du har obegränsad rätt att arbeta. Därutöver får du ett uppehållstillståndskort som visar att du har en obegränsad rätt att arbeta. Vi strävar efter en snabb beslutsprocess.

Hjälp med att söka arbete och stöd för sysselsättning

Enligt Arbets- och näringsministeriet kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos en arbets- och näringsbyrå och få tjänster som främjar dina möjligheter att hitta arbete. Mer information om rätten att arbeta och om vilka sysselsättningstjänster som erbjuds för arbetssökande anges i Arbets- och näringsministeriets anvisning (tem.fi).  I anvisningen påminns om att samma löne- och arbetsvillkor gäller alla som arbetar i Finland, och att det är förbjudet att ta betalt för att förmedla arbete eller ge någon ett jobb. I anvisningen finns också information om vem du kan kontakta om du blir osakligt bemött. 

Hjälp med att hitta arbete

Arbets- och näringsbyrån kan ge dig vägledning i arbetssökning och erbjuda dig tjänster som stöder sysselsättning. Genom arbets- och näringsbyrån kan du bland annat gå på kurser i finska eller svenska språket. 

Arbets- och näringsbyrån har också bra kunskap om lediga jobb. Du kan också hitta arbetsplatser från Finland via andra webbtjänster:

Värna om dina rättigheter

Alla har rätt att arbeta i Finland på rättvisa villkor. Arbetarskyddsförvaltningens guide innehåller information om till exempel löner, arbetstider och semestrar.

Om någon försöker pressa dig att betala förmedlingsarvode, att arbeta under dåliga anställningsvillkor eller att delta i sexuella handlingar eller begå brott i utbyte mot jobb, boende eller hjälp, är det bäst att be om hjälp av personalen vid förläggningen eller någon annan myndighet. Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet som också kan hjälpa dig vid behov.

Polisens uppgift är att säkerställa människornas och omgivningens säkerhet i alla situationer och alla tider. Polisen förebygger och utreder brott. Brott som polisen utrett övergår till åklagaren som bestämmer om åtal ska väckas. Du kan göra en polisanmälan på vilken polisstation som helst oberoende av var brottet har skett. 

  • Mer information om hur man gör en polisanmälan: poliisi.fi/sv

Läs mer:

När du har en hemkommun

När du har ansökt om och fått en hemkommun, omfattas du inte längre av mottagningssystemet utan blir invånare i en kommun och i ett välfärdsområde. Den kommun där du bor blir din hemkommun.

Om du söker arbete eller behöver stöd med att hitta arbete, kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) för att få gratis hjälp med arbetssökandet. När du har en hemkommun kan du få tillgång till tjänster under det kommunala sysselsättningsförsöket. 

Du har rätt till sysselsättningsfrämjande socialvårdstjänster.  Arbets- och näringsbyrån och kommunen kan utarbeta en integrationsplan för dig och erbjuda integrationsfrämjande tjänster åt dig.

Mer information hittar du på webbplatsen AN-byråer (toimistot.te-palvelut.fi).

Företagsverksamhet

Du får vara verksam som företagare om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. På webbplatsen InfoFinland hittar du information om vad du ska tänka på när du grundar ett eget företag i Finland. 

  • Du behöver inte ha ett separat uppehållstillstånd för företagare om du har fått tillfälligt skydd.
  • I Finland har alla möjlighet att få avgiftsfri företagsrådgivning.

Läs mer

Studier

Finland stöder studerande och forskare som har flytt kriget i Ukraina. Information om vilka möjligheter till studier och forskning som högskolorna erbjuder till personer vars studier eller akademiska arbete i Ukraina har avbrutits på grund av kriget finns på Utbildningsstyrelsens webbplats Study in Finland.

  • Finländska högskolor erbjuder dig möjligheter att avlägga sådana studier som hjälper dig att utexaminera från ditt hemuniversitet. 
  • Som forskare kan du få bidrag till att fortsätta ditt forskningsarbete vid en finländsk högskola.

Läs mer

Arbets- och studieverksamhet vid förläggningen

Om du bor på en förläggning och får mottagningspenning, är du skyldig att delta i förläggningens arbets- och studieverksamhet. Arbetsverksamheten kan innebära till exempel städning, olika utesysslor eller reparationsarbeten på förläggningens område. Studieverksamheten vid förläggningen består av undervisning i finska eller svenska språket. 

Du får också studera utanför förläggningen eller förvärvsarbeta. Då behöver du inte nödvändigtvis delta i förläggningens arbets- och studieverksamhet. Om du studerar utanför förläggningen, kan du ansöka om kompletterande mottagningspenning för att täcka studiekostnaderna.

Kompletterande mottagningspenning betyder ett extra ekonomiskt stöd för ett speciellt behov som till exempel studier.