Hoppa till innehåll

Linkki kieliversioon (sv)

Kieliversiot


ryska


arabiska


 

Uppdateringar i förväntade behandlingstider
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Oleskelulupahakemus adoption perusteella - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid

1 – 2 månader

...

EU_rek laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid

Beslutet kan fattas genast när villkoren uppfylls....

Jatkolupahakemus; paluumuutto - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid

8 månader


...

Kausityölupa - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

Första tillstånd, 3–6 mån: 2 månader. Första tillstånd,...

Työntekijän oleskelulupa - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

Första tillstånd 3 månader / fortsatt tillstånd...

Vapaaehtoistyö - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid

2-3 månader

...

Paluumuuttajat ja entiset Suomen kansalaiset - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid

8–11 månader

...

Työharjoittelu, muu harjoittelu - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

Första tillstånd 1-2 månader / 

fortsatt tillstånd...

Kansalaisuusilmoitus_entinen suomen kansalainen - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

3 månader
...

Situationen för ansökningar för säsongsarbete den 1 augusti 2021
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Heikon tunnistautumisen muuttaminen vahvaksi (haitari sv) Duplicera 3

Gör så här:


1
Välj ”Mitt konto” i sökmenyn.
...

Kontaktuppgifter för medborgare

Viktiga kontaktuppgifter för en finsk medborgare

Migrationsverket beslutar om förvärv och förlust av finskt medborgarskap.

I andra frågor angående medborgarskap kan du vända dig till den...

Näin hakemuksesi käsittely etenee1 (sv)

Så här behandlas din ansökan


1
Inlämning av ansökan
...

Näin oleskeluoikeuden rekisteröinti etenee (sv)

Så här registrerar du din uppehållsrätt


1
Ansökan lämnas in...

Matkustaminen EU-oleskeluluvalla (sv)

Resa till en annan EU-stat med EU-uppehållstillstånd

Med EU-uppehållstillstånd, som har beviljats av ett Schengenland, kan du resa fritt inom Schengenländer och vistas i dem sammanlagt högst i 90...

Tulkkaus, käännättäminen ja laillistaminen (sv)

Tolkning, översättning och legalisering

Om du ansöker om uppehållstillstånd och ska bifoga till ansökan sådana handlingar som har utfärdats på något annat språk än svenska, finska eller engelska,...

huoltajalle lapsi Suomessa oleskeluluvalla, OLE_PH3 sv

Villkoren

Se till att du även uppfyller följande villkor:


1
Ditt barn uppfyller villkoren för en minderårig anknytningsperson.
...

Freelancer ja kevytyrittäjä (sv)

Frilansare och lättföretagare

Frilansarbete betyder att du arbetar självständigt och i regel har flera uppdragsgivare utan att ha någon fast anställning.

Du är lättföretagare om du sysselsätter...
Våra tjänster

Tidigare statistik i varierande omfattning från åren 2006–2015

Tyvärr finns en del av statistiken endast på finska.

Statistik över uppehållstillstånd 

Ansökningar om uppehållstillstånd enligt ansökningsgrund

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över asyl och flyktingar 

 

Statistik om antalet asylsökande per vecka 16.11.2015–1.1.2017

Statistiken över ensamkommande minderåriga innehåller också ansökningarna som har lämnats in för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Statistiken över beslut för ensamkommande minderåriga innehåller också besluten för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Obs! Siffrorna i årsstatistiken över asylärenden skiljer sig från Eurostats siffror, eftersom Eurostat statistikför antalet sökande månatligen under statistikåret. De månatliga uppgifterna uppdateras dock i efterhand. Dessa ändringar syns i årsstatistiken på denna sida.

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över kvotflyktingar

Statistik över kvotflyktingar som valts till Finland hittar du på sidan Statistik över kvotflyktingar.

Statistik över mottagning 

Statistik över medborgarska 

* En övergångsbestämmelse i medborgarskapslagen var i kraft 1.6.2003–31.5.2008. Enligt denna bestämmelse kunde en person som förlorat sitt finska medborgarskap till exempel i samband med ett nytt medborgarskap i ett annat land återfå sitt finska medborgarskap efter anmälan utan att behöva flytta till Finland. Detta var möjligt också för avkomlingar till före detta eller nuvarande finska medborgare även om de aldrig hade haft finskt medborgarskap.

Statistik över utvisningar