Hoppa till innehåll

Delta gärna i Migrationsverkets kundundersökning!
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Studerande: följ handläggningsskedet på vår webbplats eller i Enter Finland
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Arbetstagare får sitt uppehållstillstånd betydligt snabbare än i fjol
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Henkilötunnus sv

Personbeteckning i samband med uppehållstillstånd

Om Migrationsverket beviljar dig uppehållstillstånd eller uppehållskort eller registrerar din uppehållsrätt, registreras dina personuppgifter i...

Aktuellt om brexit

Aktuellt om brexit

På den här webbsidan uppdaterar vi anvisningar och meddelanden om brexit.

Storbritannien har utträtt ur Europeiska unionen. Ansökningsperioden för brexittillstånd har gått...

Oleskelulupahakemus erityisasiantuntijana työskentelevälle - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

Första tillstånd 1 månad / fortsatt tillstånd 1–2...

Työnantajien palvelunumero_huomiolaatikko (sv)

Har du frågor? Servicenumret för arbetsgivare svarar på dina frågor varje vardag kl. 8.30–12. Ring 0295 419 601.


...

Usein kysytys kysymykset Afganistanin tilanteesta (sv)

Frågor och svar om situationen i Afghanistan

För närvarande får vi en hel del frågor som gäller situationen i Afghanistan. På denna sida hittar du svar på en rad vanliga frågor. Svaren kommer att...

Luvan peruuttaminen_sv

Du kan återkalla ditt tillstånd genom en skriftlig anmälan

Du kan begära med en skriftlig anmälan på svenska, finska eller engelska att ditt tillstånd återkallas. Anmälan kan vara fritt...
Våra tjänster

Tidigare statistik i varierande omfattning från åren 2006–2015

Tyvärr finns en del av statistiken endast på finska.

Statistik över uppehållstillstånd 

Ansökningar om uppehållstillstånd enligt ansökningsgrund

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över asyl och flyktingar 

 

Statistik om antalet asylsökande per vecka 16.11.2015–1.1.2017

Statistiken över ensamkommande minderåriga innehåller också ansökningarna som har lämnats in för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Statistiken över beslut för ensamkommande minderåriga innehåller också besluten för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Obs! Siffrorna i årsstatistiken över asylärenden skiljer sig från Eurostats siffror, eftersom Eurostat statistikför antalet sökande månatligen under statistikåret. De månatliga uppgifterna uppdateras dock i efterhand. Dessa ändringar syns i årsstatistiken på denna sida.

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över kvotflyktingar

Statistik över kvotflyktingar som valts till Finland hittar du på sidan Statistik över kvotflyktingar.

Statistik över mottagning 

Statistik över medborgarska 

* En övergångsbestämmelse i medborgarskapslagen var i kraft 1.6.2003–31.5.2008. Enligt denna bestämmelse kunde en person som förlorat sitt finska medborgarskap till exempel i samband med ett nytt medborgarskap i ett annat land återfå sitt finska medborgarskap efter anmälan utan att behöva flytta till Finland. Detta var möjligt också för avkomlingar till före detta eller nuvarande finska medborgare även om de aldrig hade haft finskt medborgarskap.

Statistik över utvisningar