Hoppa till innehåll

Delta gärna i Migrationsverkets kundundersökning!

suomiLue artikkeli suomeksi svenska ...

Avbrott i e-tjänsten Enter Finland 22.4 kl. 17.15–19.15

suomiLue artikkeli suomeksi svenska ...

Kausityö ukk

Frågor och svar: Säsongsarbete Vem behöver ett tillstånd för säsongsarbete? Du måste ansöka om tillstånd, om du ska komma till Finland för säsongsarbete. Med tillstånd för säsongsarbete avses...

Palvelunumerot (haitari) (sv)

Ring till Migrationsverket Vår telefontjänst har öppet måndag–fredag kl. 8.30–12.00 och 13.00–15.30. När du ringer våra servicenummer ska du välja ditt kontaktspråk (finska, svenska, engelska)....

Palvelupisteet (sv)

Migrationsverkets serviceställen Boka en tid på förhand på nätet. Se till att du har alla nödvändiga handlingar med dig när du kommer till servicestället. Läs instruktionerna på sidan Att...

Kiintiöpakolaistilastot (sv)

Kvotuttagning Från och med 2017 anges följande uppgifter i statistiken: Landet från vilket flyktingarna valdes. Antalet uttagna kvotflyktingar under året i fråga samt deras medborgarskap och...

Kvotflyktingar - Ankomsten till Finland

Ankomsten till Finland De flyktingar som tas emot inom kvoten placeras inte på förläggningarna, utan de flyttar direkt till en kommun. Kvotflyktingarna anländer till Finland först när det finns...

Käyttöönottopäätökset - 1. opiskelijan lupa (sv)

Första uppehållstillstånd för studier Du kan få ett automatiserat beslut på din ansökan, om följande förutsättningar uppfylls:  Du ansöker utomlands om ditt första uppehållstillstånd för...

Heidi Koivunen

Heidi Koivunen Översättningsassistent   

Opiskelijoiden oleskelulupahakemusten käsittelytilanne (sv)

Handläggningskön av ansökningar om uppehållstillstånd för studier På denna sida har vi samlat aktuell information om behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd för studier. I regel...

Tilapäinen suojelu (sv)

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda sådana...

Information om Hjälpsystemet för offer för människohandel

Information om Hjälpsystemet för offer för människohandel Du kan kontakta hjälpsystemet för att fråga mer om hjälpsystemet eller om människohandel som fenomen. Även media kan kontakta...

Enter Finland -palvelun A B C (sv)

Bra att veta när du använder e-tjänsten Enter Finland Bra att veta när du använder e-tjänsten Enter Finland (youtube.com)

Enter Finland -verkossa hakemisen edut (sv)

Enter Finland - Fördelarna med webbansökan Enter Finland - Fördelarna med webbansökan (youtube.com)
Våra tjänster

Tidigare statistik i varierande omfattning från åren 2006–2015

Tyvärr finns en del av statistiken endast på finska.

Statistik över uppehållstillstånd 

Ansökningar om uppehållstillstånd enligt ansökningsgrund

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över asyl och flyktingar 

 

Statistik om antalet asylsökande per vecka 16.11.2015–1.1.2017

Statistiken över ensamkommande minderåriga innehåller också ansökningarna som har lämnats in för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Statistiken över beslut för ensamkommande minderåriga innehåller också besluten för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Obs! Siffrorna i årsstatistiken över asylärenden skiljer sig från Eurostats siffror, eftersom Eurostat statistikför antalet sökande månatligen under statistikåret. De månatliga uppgifterna uppdateras dock i efterhand. Dessa ändringar syns i årsstatistiken på denna sida.

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över kvotflyktingar

Statistik över kvotflyktingar som valts till Finland hittar du på sidan Statistik över kvotflyktingar.

Statistik över mottagning 

Statistik över medborgarska 

* En övergångsbestämmelse i medborgarskapslagen var i kraft 1.6.2003–31.5.2008. Enligt denna bestämmelse kunde en person som förlorat sitt finska medborgarskap till exempel i samband med ett nytt medborgarskap i ett annat land återfå sitt finska medborgarskap efter anmälan utan att behöva flytta till Finland. Detta var möjligt också för avkomlingar till före detta eller nuvarande finska medborgare även om de aldrig hade haft finskt medborgarskap.

Statistik över utvisningar