Hoppa till innehåll

Aktuella frågor just nu

Aktuella frågor just nu
1
Giltighetstiden för mitt uppehållstillståndskort håller på att gå ut, och jag lyckas inte boka tid vid ett...

Intyg när du har uppehållstillstånd i Finland

Intyg när du har uppehållstillstånd i Finland

(tähän kuva)

Detta intyg får du när


du har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland. Kontrollera på ditt uppehållstillståndskort eller i ditt...

Intyg när du har lämnat in din asylansökan före den 1 juni 2019

Intyg när du har lämnat in din asylansökan före den 1 juni 2019

I och med en ändring i utlänningslagen blev det ändringar i asylsökandes rätt att arbeta den 1 juni 2019. Av denna anledning är din...

Intyg när din rätt att arbeta är giltig

Intyg när din rätt att arbeta är giltig

(tähän kuva)

Detta intyg får du när


din rätt att arbeta är giltig. Du får arbeta mot lön, eftersom

du redan har fått ett beslut från...

Intyg när din rätt att arbeta inte är giltig

Intyg när din rätt att arbeta inte är giltig

(tähän kuva)

Detta intyg får du när  


din rätt att arbeta ännu inte har börjat. Din rätt att arbeta är ännu inte giltig, eftersom det har...

Intyg över rätten att arbeta

Intyg över rätten att arbeta

Det finns olika intyg över rätten att arbeta. Läget för din asylansökan avgör vilket intyg du kan beviljas.  

På denna sida finns en beskrivning på varje...

Studerande: följ handläggningsskedet på vår webbplats eller i Enter Finland
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Sökning

Sök på webbplatsen

Om du söker efter material på finska eller engelska ska du först byta språket på sidan och sedan göra din sökning.

Vastaa kysymyksiin - hakemusopas (sv)

Ansökningsguide

Svara på frågorna i ansökningsguiden för att hitta rätt information.

Vad vill du veta mer om? Här hittar du information om vad som gäller för din situation.

Behöver du hjälp med...

Studerande, så här förbereder du dig på att ansöka om uppehållstillstånd i år
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Kansalaisuus - Kielitaito 2 (sv)

Dina praktiska språkkunskaper tas i beaktande även när du är i kontakt med oss

Observera att du även måste kunna finska eller svenska i praktiken på minst nöjaktig nivå.

När vi behandlar din...

Perhe tietopankki

Vad betyder familjeåterförening?
...

Vastaanottokeskukset_sv

Förläggningarnas kontaktuppgifter

Förläggningar för vuxna och familjer

Förläggningar för ensamkommande minderåriga

Förläggningarna på kartan

Förläggningarna på kartan

Förteckning över...

Asiakasohjeet opiskelijoille (sv)

Kundanvisningar för studerande

Migrationsverket har utarbetat kundanvisningar på engelska för studerande som antagits till Finland. Läroanstalten kan bifoga kundanvisningen till sitt...
Våra tjänster

Tidigare statistik i varierande omfattning från åren 2006–2015

Tyvärr finns en del av statistiken endast på finska.

Statistik över uppehållstillstånd 

Ansökningar om uppehållstillstånd enligt ansökningsgrund

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över asyl och flyktingar 

 

Statistik om antalet asylsökande per vecka 16.11.2015–1.1.2017

Statistiken över ensamkommande minderåriga innehåller också ansökningarna som har lämnats in för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Statistiken över beslut för ensamkommande minderåriga innehåller också besluten för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Obs! Siffrorna i årsstatistiken över asylärenden skiljer sig från Eurostats siffror, eftersom Eurostat statistikför antalet sökande månatligen under statistikåret. De månatliga uppgifterna uppdateras dock i efterhand. Dessa ändringar syns i årsstatistiken på denna sida.

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över kvotflyktingar

Statistik över kvotflyktingar som valts till Finland hittar du på sidan Statistik över kvotflyktingar.

Statistik över mottagning 

Statistik över medborgarska 

* En övergångsbestämmelse i medborgarskapslagen var i kraft 1.6.2003–31.5.2008. Enligt denna bestämmelse kunde en person som förlorat sitt finska medborgarskap till exempel i samband med ett nytt medborgarskap i ett annat land återfå sitt finska medborgarskap efter anmälan utan att behöva flytta till Finland. Detta var möjligt också för avkomlingar till före detta eller nuvarande finska medborgare även om de aldrig hade haft finskt medborgarskap.

Statistik över utvisningar