Hoppa till innehåll

Opiskelijoiden oleskelulupahakemusten käsittelytilanne (sv)

Handläggningskön av ansökningar om uppehållstillstånd för studier På denna sida har vi samlat aktuell information om behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd för studier. Vi uppdaterar...

Tilapäisen suojelun tilastot (sv)

Statistik om tillfälligt skydd Statistik om tillfälligt skydd uppdateras varje vardag från måndag till fredag.   Antalet ansökningar Till och med den 22 juni 2022 har det...

Työnantajan pikakaista-ohjeet (haitari) (sv)

Gör så här: 1 Skapa ett konto i Enter Finland för arbetsgivare i god tid. ...

Työnantajan pikakaista-ohjeet (sv)

Arebtsgivanvisningar för arbetsgivare Om din arbetstagare ska komma till Finland med uppehållstillstånd för specialsakkunniga, som specialist med ICT-uppehållstillstånd, eller med EU-blåkort, kan...

Perheenjäsenen pikakaista (haitari) (sv)

Om du är familjemedlem till en person som ansöker genom expressfilen, gör så här: 1 Skapa ett konto i e-tjänsten Enter Finland ...

Perheenjäsen (sv)

Expressfilen för familjemedlemmar För att ansöka genom expressfilen måste familjemedlemmarna ansöka om uppehållstillstånd samtidigt som den huvudsakliga sökanden.

Startup-yrittäjän pikakaista (haitari) (sv)

Om du ansöker genom expressfilen som tillväxtföretagare, gör så här: 1 Ansök om ett utlåtande från Business Finland ...

Startup-yrittäjä (sv)

Expressfilen för tillväxtföretagare Man kan ansöka om endast första uppehållstillstånd genom expressfilen, inte fortsatt tillstånd. Om du redan är i Finland, kan du inte ansöka genom...

ICT-oleskeluluvan asiantuntijan pikakaista (haitari) (sv)

Om du ansöker om ICT-uppehållstillstånd genom expressfilen, gör så här: 1 Skapa ett konto i e-tjänsten Enter Finland ...

Asiantuntija (ICT) (sv)

Expressfilen för specialister (ICT) Man kan ansöka om endast första uppehållstillstånd genom expressfilen, inte fortsatt tillstånd. Om du redan är i Finland, kan du inte ansöka genom...

EU:n sinisen kortin pikakaista (haitari) (sv)

Om du ansöker om EU-blåkort genom expressfilen, gör så här: 1 Skapa ett konto i e-tjänsten Enter Finland ...

Usein kysyttyä: Ukraina (sv)

Svar på vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina Se även: Anvisningar för dem som flyr från Ukraina och för personer som hjälper dem För närvarande får vi många frågor som bland annat...

EU:n sininen kortti (sv)

Expressfilen för EU-blåkort Man kan ansöka om endast första uppehållstillstånd genom expressfilen, inte fortsatt tillstånd. Om du redan är i Finland, kan du inte ansöka genom expressfilen.

Erityisasiantuntija (sv)

Expressfilen för specialsakkunniga Man kan ansöka om endast första uppehållstillstånd genom expressfilen, inte fortsatt tillstånd. Om du redan är i Finland, kan du inte ansöka genom...

Erityisasiantuntijan pikakaista (haitari) (sv)

Om du ansöker genom expressfilen som specialsakkunnig, gör så här: 1 Skapa ett konto i e-tjänsten Enter Finland ...

chat (sv)

Chattbot Migrationsverkets chattrobot Kamu är en virtuell artificiellt intelligent kundtjänstassistent. Du hittar Kamu längst ner till höger på webbplatsen Migri.fi. Du kan skriva dina frågor på...

Uutiskirjeet (sv)

Nyhetsbrev Vi publicerar nyhetsbrev riktade till våra samarbetspartner flera gånger per år.  Immigrationsrådgivningens nyhetsbrev Utbildningsområdets nyhetsbrev Nyhetsbrev till...

Kiintiöpakolaiset - tietopankki (sv)

Vem är kvotflykting? ...

Kausityö_pääsivu (sv)

Säsongsarbete Om du har för avsikt att komma till Finland för att säsongsarbeta måste du ansöka om tillstånd för det. Det finns tre typer av tillstånd för säsongsarbete: visum för säsongsarbete,...

Dokument som gäller planeringen av Migrationsverkets verksamhet och ekonomi

Dokument som gäller planeringen av Migrationsverkets verksamhet och ekonomi Migrationsverkets verksamhet och ekonomi planeras enligt anvisningar som har fastställts av Inrikesministeriet. De...
Våra tjänster

Tidigare statistik i varierande omfattning från åren 2006–2015

Tyvärr finns en del av statistiken endast på finska.

Statistik över uppehållstillstånd 

Ansökningar om uppehållstillstånd enligt ansökningsgrund

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över asyl och flyktingar 

 

Statistik om antalet asylsökande per vecka 16.11.2015–1.1.2017

Statistiken över ensamkommande minderåriga innehåller också ansökningarna som har lämnats in för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Statistiken över beslut för ensamkommande minderåriga innehåller också besluten för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Obs! Siffrorna i årsstatistiken över asylärenden skiljer sig från Eurostats siffror, eftersom Eurostat statistikför antalet sökande månatligen under statistikåret. De månatliga uppgifterna uppdateras dock i efterhand. Dessa ändringar syns i årsstatistiken på denna sida.

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över kvotflyktingar

Statistik över kvotflyktingar som valts till Finland hittar du på sidan Statistik över kvotflyktingar.

Statistik över mottagning 

Statistik över medborgarska 

* En övergångsbestämmelse i medborgarskapslagen var i kraft 1.6.2003–31.5.2008. Enligt denna bestämmelse kunde en person som förlorat sitt finska medborgarskap till exempel i samband med ett nytt medborgarskap i ett annat land återfå sitt finska medborgarskap efter anmälan utan att behöva flytta till Finland. Detta var möjligt också för avkomlingar till före detta eller nuvarande finska medborgare även om de aldrig hade haft finskt medborgarskap.

Statistik över utvisningar