Svara på enkäten och hjälp oss att utveckla Migrationsverkets webbplats
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Behandlingen av ansökningar om medborgarskap är överbelastad
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Utredning av identitet

Utredning av identitet

För att du ska kunna få finskt medborgarskap måste din identitet vara utredd på ett tillförlitligt sätt. Migrationsverket undersöker inga andra förutsättningar för...

Aktuellt om brexit

Aktuellt om brexit

På den här webbsidan uppdaterar vi anvisningar och meddelanden om brexit.

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. Samtidigt började...

Jatkolupa ilman tunnistautumiskäyntiä (sv)

Fortsatt tillstånd utan att besöka ett serviceställe för att styrka din identitet

Om du ansöker om fortsatt tillstånd, behöver du inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe. När du börjar använda...

Tunnistautuminen (fi)

Hur man styrker sin identitet

När du ansöker om uppehållstillstånd eller medborgarskap i e-tjänsten Enter Finland, ska du besöka ett av Migrationsverkets serviceställen eller om du ansöker om...

Migrationsverkets betjäningstider i Mariehamn våren 2021
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Migrationsverket utvecklar kvaliteten på tolkningen vid asylsamtal
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Studerande: följ handläggningsskedet på vår webbplats eller i Enter Finland
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Suomen kansalaisuus - tietopankki (sv)

Hur kan man få finskt medborgarskap?
...

RSS-flöden

RSS-flöden

Du kan beställa aktuellt material som finns på Migrationsverkets webbplats i form av RSS-flöden:


pressmeddelanden
kundmeddelanden
undantagsinfo, till exempel om undantag i våra...

Enkät: Kundnöjdheten bättre än ifjol
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Det är fortfarande rusning till Migrationsverkets tidsbokning
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Flest ansökningar om finskt medborgarskap görs nu av irakiska medborgare
FI Valitse pääsisällön kieli
SV
EN Select main content language


...

Ajan varaaminen (sv)

Tidsbokning

Du kan boka tid vid Migrationsverkets serviceställen genom att använda tidsbokningstjänsten. Nedan hittar du anvisningar om tidsbokning. Anvisningar om att besöka våra serviceställen...

Asiakaspalvelunumero (sv)

Kundtjänstnummer

Öppettider: måndag–fredag kl. 8.30–15.30.

Migrationsverkets kundtjänstnummer erbjuder information om


uppehållstillstånd
EU-registrering
ansöknings- och beslutsprocessen för...

Usein kysytyt kysymykset (sv)

Vanliga frågor och svar

 


Terminologi förknippad med Brexit
Ansökan om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet
Vistelse utanför Finland
Permanent uppehållstillståndskort i enlighet...
Våra tjänster

Tidigare statistik i varierande omfattning från åren 2006–2015

Tyvärr finns en del av statistiken endast på finska.

Statistik över uppehållstillstånd 

Ansökningar om uppehållstillstånd enligt ansökningsgrund

Statistiska översikter och analyser av uppehållstillståndsärenden

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över asyl och flyktingar 

 

Statistik om antalet asylsökande per vecka 16.11.2015–1.1.2017

Statistiken över ensamkommande minderåriga innehåller också ansökningarna som har lämnats in för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Sammanfattning av asylsökande och beslut 1990–1999

Statistiken över beslut för ensamkommande minderåriga innehåller också besluten för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Obs! Siffrorna i årsstatistiken över asylärenden skiljer sig från Eurostats siffror, eftersom Eurostat statistikför antalet sökande månatligen under statistikåret. De månatliga uppgifterna uppdateras dock i efterhand. Dessa ändringar syns i årsstatistiken på denna sida.

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över kvotflyktingar

Statistik över kvotflyktingar som valts till Finland hittar du på sidan Statistik över kvotflyktingar.

Statistik över mottagning 

Statistik över medborgarska 

* En övergångsbestämmelse i medborgarskapslagen var i kraft 1.6.2003–31.5.2008. Enligt denna bestämmelse kunde en person som förlorat sitt finska medborgarskap till exempel i samband med ett nytt medborgarskap i ett annat land återfå sitt finska medborgarskap efter anmälan utan att behöva flytta till Finland. Detta var möjligt också för avkomlingar till före detta eller nuvarande finska medborgare även om de aldrig hade haft finskt medborgarskap.

Statistik över utvisningar