Hoppa till innehåll

Työntekijä, muu oleskelulupa (esimerkiksi erityisasiantuntija, yrityksen keski- tai ylijohdon tehtävät, tutkija) - otsikko (sv)

Arbetstagare, annat uppehållstillstånd (till exempel specialsakkunnig, företagets högsta ledning eller ledning på mellannivå, forskare)

Työnantajan pikakaista-ohjeet (sv)

Anvisningar om expressfilen för arbetsgivare Din arbetstagare kan ansöka om uppehållstillstånd genom expressfilen om arbetstagaren ska komma till Finland  som specialsakkunnig som...

Erityisasiantuntijan jatkolupa, OLE_TY2 - linkkilaatikko (sv)

Ansök om fortsatt tillstånd för specialsakkunnig, OLE_TY2 Fyll i ansökan i Enter Finland Fyll i en pappersansökan

OLE_TY2 - linkkilaatikko (sv)

Ansök om uppehållstillstånd för specialsakkunnig, OLE_TY2 Fyll i ansökan i Enter Finland Fyll i en pappersansökan

Maahanmuuttoviraston maksut_Käsittelymaksut ja maksaminen sivun alaosa_sv

Du kan inte betala in behandlingsavgiften på Migrationsverkets konto, om det inte finns sådana anvisningar på ansökningsblanketten. Om du fyller i en medborgarskapsansökan i e-tjänsten, måste...

Toimeentuloedellytys - työskentely Suomessa (sv)

Försörjningsförutsättning om du ansöker om tillstånd på grund av arbete Om du ansöker om uppehållstillstånd för att arbeta i Finland, måste du kunna försörja dig i Finland på din lön under hela...

Kausityölaki uudistuu – Mitkä asiat tulevat muuttumaan? (sv)

Säsongsanställningslagen revideras – vad kommer att ändras? (på finska med finsk och svensk text) Säsongsarbetslagen revideras – vad kommer att ändras? (youtube.com)

Uusi työnantaja -sivun loppuosa (sv)

När rätten att arbeta börjar gälla Du behöver inte besöka ett av Migrationsverkets serviceställen för att styrka din identitet. Du kan börja arbeta hos den nya arbetsgivaren,  när du har...

Yleiset liitteet - kausityö (sv)

Allmänna bilagor giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in) Ditt pass måste vara giltigt i ytterligare 3 månader efter utgången av tillståndet för...

Näin haet sertifiointia - haitari (sv)

Ansök om certifiering i arbetsgivarens Enter Finland: 1 Skapa ett konto eller logga in på ditt konto i Enter Finland för...

Sertifioinnin edellytykset - haitari (sv)

1 Under tre års tid före ansökan om certifiering ska ...

Uusi työnantaja -sivun alkuosa (sv)

Att arbeta hos en ny arbetsgivare under giltighetstiden för tillståndet för säsongsarbete Om du vill arbeta hos en säsongsarbetsgivare som inte har lagts till i ditt tillstånd för säsongsarbete,...

Edellytykset - kausityö (numeroitu aikajana) (sv)

1 Arbetet är säsongartat och inom en viss bransch, och du arbetar i tre till nio månader. Arbeten som enligt säsongsanställningslagen...

Tee näin - kausityö (numeroitu aikajana) (sv)

Gör så här: 1 Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker. ...

Hakemussivujen sisältö (sv)

Innan du lämnar in din ansökan, läs följande sidor: Säsongsarbete: I vilka situationer kan man ansöka om tillstånd för säsongsarbete? Vad räknas som säsongsarbete? Allt säsongsbundet...

Tilapäisen suojelun tilastot (sv)

Statistik om tillfälligt skydd Statistik om tillfälligt skydd uppdateras varje tisdag. Antalet ansökningar Till och med den 21 mars 2023 har det lämnats in sammanlagt 52...

Arvio tulevaisuuden hakemusmääristä (sv)

Prognoser om antalet ansökningar i framtiden På denna sida hittar du följande framtidsprognoser: ansökningar om tillfälligt skydd första asylansökningar Migrationsverkets framsynsnätverk...

Kansalaisuusilmoitus 18-22-vuotias liitteet sv

Specifika bilagor Giltigt pass eller annan identitetshandling, om inget pass finns Utredning av flyttning inom Finland eller till utlandet Blankettbilaga för...

För säsongsarbetarens arbetsgivare

För säsongsarbetarens arbetsgivare  När en säsongsarbetare ska komma till Finland för säsongsarbete, måste hen ansöka om tillstånd för detta. Med tillstånd för säsongsarbete avses visum för...
Våra tjänster

Tidigare statistik i varierande omfattning från åren 2006–2015

Tyvärr finns en del av statistiken endast på finska.

Statistik över uppehållstillstånd 

Ansökningar om uppehållstillstånd enligt ansökningsgrund

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över asyl och flyktingar 

 

Statistik om antalet asylsökande per vecka 16.11.2015–1.1.2017

Statistiken över ensamkommande minderåriga innehåller också ansökningarna som har lämnats in för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Statistiken över beslut för ensamkommande minderåriga innehåller också besluten för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Obs! Siffrorna i årsstatistiken över asylärenden skiljer sig från Eurostats siffror, eftersom Eurostat statistikför antalet sökande månatligen under statistikåret. De månatliga uppgifterna uppdateras dock i efterhand. Dessa ändringar syns i årsstatistiken på denna sida.

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över kvotflyktingar

Statistik över kvotflyktingar som valts till Finland hittar du på sidan Statistik över kvotflyktingar.

Statistik över mottagning 

Statistik över medborgarska 

* En övergångsbestämmelse i medborgarskapslagen var i kraft 1.6.2003–31.5.2008. Enligt denna bestämmelse kunde en person som förlorat sitt finska medborgarskap till exempel i samband med ett nytt medborgarskap i ett annat land återfå sitt finska medborgarskap efter anmälan utan att behöva flytta till Finland. Detta var möjligt också för avkomlingar till före detta eller nuvarande finska medborgare även om de aldrig hade haft finskt medborgarskap.

Statistik över utvisningar