Meny

Asiointi (sv)

Att uträtta ärenden under coronaepidemin

På denna sida hittar du uppdaterade anvisningar om hur du uträttar ärenden vid Migrationsverkets serviceställen och Finlands beskickningen under...

Vi delar inte ut könummer vid serviceställe i Helsingfors den 25 september


FI Valitse pääsisällön kieliSV
EN Select main content language


Vi delar inte...

Studerande: följ handläggningsskedet på vår webbplats eller i Enter Finland


FI Valitse pääsisällön kieliSV
EN Select main content language


Studerande:...

Tietoa Maahanmuuttoviraston internet-sivusta

Information om Migrationsverkets webbplats

Du har kommit till finska Migrationsverkets webbplats.

Webbplatsen Migri.fi är Migrationsverkets centrala informationskanal där man kan få en allmän...

Fler betjäningstider i Mariehamn i november


FI Valitse pääsisällön kieliSV
EN Select main content language


Fler...

Palvelupisteet (sv)

Migrationsverkets serviceställen

Boka en tid på förhand på nätet.

Se till att du har alla nödvändiga handlingar med dig när du kommer till servicestället. Läs instruktionerna på sidan Att uträtta...

Oleskelulupahakemus elinkeinonharjoittajalle - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

Första tillstånd 7 - 11 månader / fortsatt tillstånd...

Oleskelulupahakemus perhesiteen perusteella lapselle, huoltaja Suomen kansalainen - laatikko(sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

7–10 månader / fortsatt tillstånd 3–4 månader
...

Startup laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

Första tillstånd 3–5 månader / fortsatt tillstånd...

Työharjoittelu, muu harjoittelu - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

Första tillstånd 2 - 8 månader / 

fortsatt...

Kansalaisuusilmoitus - laatikko KAN_4
Förväntad behandlingstid för webbansökan

3–6 månader

 ...

Kansalaisuusilmoitus_pohjoismaan kansalainen - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

4–5 månader

 ...

Kansalaisuusilmoitus_entinen suomen kansalainen - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

1–2 månader

 ...

Kansalaisuusilmoitus - laatikko KAN_6
Förväntad behandlingstid för webbansökan

4 - 5 månader

 
...

Au pair - laatikko (sv)
Förväntad behandlingstid för webbansökan

5–8 månader
...

Usein kysytyt kysymykset (sv)

Vi uppdaterar anvisningarna på webbplatsen på svenska snarast möjligt.

Uppehållstillståndskort

Uppehållstillståndskort

Du får ett uppehållstillståndskort om du beviljas uppehållstillstånd. Du får uppehållstillståndskortet inom cirka fyra veckor efter att beslutet fattats.

Om du har...

Brittisk medborgare – ansök om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet 1.10.2020–30.9.2021


FI Valitse pääsisällön kieliSV
EN Select main content language


Brittisk...
Våra tjänster

Tidigare statistik i varierande omfattning från åren 2006–2015

Tyvärr finns en del av statistiken endast på finska.

Statistik över uppehållstillstånd 

Ansökningar om uppehållstillstånd enligt ansökningsgrund

Statistiska översikter och analyser av uppehållstillståndsärenden

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över asyl och flyktingar 

 

Statistik om antalet asylsökande per vecka 16.11.2015–1.1.2017

Statistiken över ensamkommande minderåriga innehåller också ansökningarna som har lämnats in för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Sammanfattning av asylsökande och beslut 1990–1999

Statistiken över beslut för ensamkommande minderåriga innehåller också besluten för ensamkommande barn som har omplacerats genom interna förflyttningar. I statistiktjänsten anges siffrorna separat.

Obs! Siffrorna i årsstatistiken över asylärenden skiljer sig från Eurostats siffror, eftersom Eurostat statistikför antalet sökande månatligen under statistikåret. De månatliga uppgifterna uppdateras dock i efterhand. Dessa ändringar syns i årsstatistiken på denna sida.

Obs! Siffrorna i analysen för 2007 baserar sig på obekräftad statistik och skiljer sig därför något från den bekräftade statistiken som annars har använts ovan.

Statistik över kvotflyktingar

Statistik över kvotflyktingar som valts till Finland hittar du på sidan Statistik över kvotflyktingar.

Statistik över mottagning 

Statistik över medborgarska 

* En övergångsbestämmelse i medborgarskapslagen var i kraft 1.6.2003–31.5.2008. Enligt denna bestämmelse kunde en person som förlorat sitt finska medborgarskap till exempel i samband med ett nytt medborgarskap i ett annat land återfå sitt finska medborgarskap efter anmälan utan att behöva flytta till Finland. Detta var möjligt också för avkomlingar till före detta eller nuvarande finska medborgare även om de aldrig hade haft finskt medborgarskap.

Statistik över utvisningar