Hoppa till innehåll
Asyl i Finland
Webbsidan uppdateras.

Inkvartering för ensamkommande minderåriga

Minderåriga barn som har kommit till Finland utan vårdnadshavare inkvarteras i grupphem eller enheter för stödboende.

Grupphemmen är avsedda för asylsökande som är under 16 år gamla, och enheterna för stödboende är avsedda för 16–17-åringar. En del av invånarna i grupphem kan vara över 16 år gamla.

Grupphemmen och stödboendena har mer personal per klient och är inte lika stora som de förläggningar som är avsedda för vuxna och familjer. Verksamheten betonar vård- och fostringsuppgifter.