Hoppa till innehåll

Sökanden har fyllt 65 år

Om du har fyllt 65 år kan du begära undantag från språkkunskapsvillkoret. I vissa fall måste du dock bifoga till din ansökan en utredning om dina språkkunskaper.

Du behöver inte bifoga en utredning om dina språkkunskaper till medborgarskapsansökan 

 • om du har fyllt 65 år och 
 • du har flyktingstatus, status som alternativt skyddsbehövande eller uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd i Finland.

Bifoga till din ansökan en utredning om muntliga språkkunskaper

 • om du har fyllt 65 år och 
 • du inte har flyktingstatus, status som alternativt skyddsbehövande eller uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd i Finland.

Avvikelse från språkkunskapsvillkoret kan göras i ditt fall om

 • du har elementära färdigheter att förstå talad finska eller svenska och att tala finska eller svenska eller
 • du regelbundet under en lång tid har deltagit i undervisning i finska eller svenska.

Bifoga till din ansökan ett av följande:

 1. Intyg där dina färdigheter att förstå och tala finska eller svenska bedöms. 
  • Färdigheterna ska bedömas på skalan i den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) (A1.1–C2.2).
 2. Intyg över att du regelbundet har deltagit i undervisning i finska eller svenska.
  • Av intyget ska framgå under vilken period du har deltagit i språkstudierna, och det ska innehålla närvaroanteckningar för dina studier. Med närvaroanteckningar avses anteckningar om att du har deltagit i lektioner. 
  • Du anses ha deltagit i undervisning regelbundet när du har deltagit i språkkurser i finska eller svenska under flera års tid och när dina studier fortfarande pågår eller har pågått ända fram till den senaste tiden.