Hoppa till innehåll

Sökanden över 65 år gammal

Om du är över 65 år gammal kan du begära undantag från språkkunskapsvillkoret på grund av din ålder.

Grunden för ditt nuvarande uppehållstillstånd avgör om du måste bifoga en utredning över dina språkkunskaper till din medborgarskapsansökan.

1. Sökande som beviljats uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd

Om du är över 65 år gammal och har beviljats flyktingstatus eller uppehållstillstånd med alternativt skydd som grund i Finland, behöver du inte till din medborgarskapsansökan bifoga en utredning över dina språkkunskaper.

Kontrollera dock grunden för ditt uppehållstillstånd innan du lämnar in din ansökan. En person som kommit till Finland på grund av familjeband har till exempel vanligtvis inte fått uppehållstillstånd med flyktingstatus eller alternativt skydd som grund, även om hans eller hennes familjemedlem har fått detta.

2. Sökande som beviljats uppehållstillstånd på övriga grunder

Om du är över 65 år gammal och har beviljats uppehållstillstånd på någon annan grund än internationellt skydd, kan undantag från språkkunskapsvillkoret göras för din del om

  • du har elementära färdigheter att förstå och tala finska eller svenska eller
  • du regelbundet under en lång tid har deltagit i undervisning i finska eller svenska.

Bifoga då till din medborgarskapsansökan någotdera av följande intyg:

  1. Ett intyg av vilket det framgår att du har elementära färdigheter att förstå och tala finska eller svenska. I intyget ska dina färdigheter att förstå och tala språket bedömas noggrant för de olika delområdena på nivåerna A1.1–C2.2 på språkfärdighetsskalan enligt den europeiska referensramen för språk (CEFR). eller
  2. Ett intyg över att du regelbundet har deltagit i undervisning i finska eller svenska. Av intyget ska det framgå under vilken period du har deltagit i språkstudierna och finnas anteckningar om din närvaro under studierna. Du anses ha deltagit regelbundet i undervisning när du har deltagit i kurser i finska eller svenska under flera års tid och när dina studier fortfarande pågår eller har pågått ända fram till den senaste tiden.

Vi rekommenderar att intyget utfärdats av din personliga lärare i finska eller svenska.