Hoppa till innehåll

Sökanden har fyllt 65 år

Du kan begära undantag från språkkunskapsvillkoret om du har fyllt 65 år. I vissa fall måste du trots det bifoga till din ansökan en utredning om dina språkkunskaper.

Du behöver inte bifoga en utredning om språkkunskaper till din ansökan om du uppfyller följande villkor:

 • du har fyllt 65 år och 
 • du har flyktingstatus, status som alternativt skyddsbehövande eller uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd i Finland.

Du måste bifoga till din ansökan en utredning om muntliga språkkunskaper, om du uppfyller följande villkor:

 • du har fyllt 65 år och 
 • du har inte flyktingstatus, status som alternativt skyddsbehövande eller uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd i Finland.

Bifoga till din ansökan ett av följande intyg:

 1. Intyg där dina färdigheter att förstå och tala finska eller svenska bedöms. 
  • Färdigheterna ska bedömas på skalan i den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) (A1.1–C2.2).
  • Be om intyget från din lärare i finska eller svenska. 
 2. Intyg över att du regelbundet har deltagit i undervisning i finska eller svenska.
  • Av intyget ska framgå under vilken period du har deltagit i språkstudierna, och det ska innehålla närvaroanteckningar för dina studier. Med närvaroanteckningar avses anteckningar om att du har deltagit i lektioner. 
  • Du anses ha deltagit i undervisning regelbundet när du har deltagit i språkkurser i finska eller svenska under flera års tid och när dina studier fortfarande pågår eller har pågått ända fram till den senaste tiden.

Avvikelse från språkkunskapsvillkoret kan göras om du uppfyller ett av följande villkor:

 • Du har minst elementära färdigheter att förstå talad finska eller svenska och att tala finska eller svenska.
  • Dina elementära färdigheter att förstå och tala finska eller svenska ligger minst på nivå A1.3.

Eller

 • Du har regelbundet deltagit i undervisning i finska eller svenska
  • Du anses ha deltagit i undervisning regelbundet om du har deltagit i språkkurser i finska eller svenska under flera års tid och om dina studier fortfarande pågår eller har pågått ända fram till den senaste tiden.