Hyppää sisältöön

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus

Turvapaikanhakijana saat tehdä ansiotyötä (työtä, josta maksetaan palkkaa) joko kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun olet ilmoittanut poliisille tai rajavalvontaviranomaiselle hakevasi turvapaikkaa Suomesta.

  • Raja on kolme kuukautta, jos olet esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle silloin, kun olet tehnyt turvapaikkahakemuksen.
  • Raja on kuusi kuukautta, jos et ole esittänyt matkustusasiakirjaa.

Oikeutesi tehdä työtä perustuu lakiin. Sinun ei tarvitse hakea työnteko-oikeutta erikseen. Jos työntekosi on jatkuvaa, voit hakea oleskelulupaa työnteon perusteella.

Sinulla on velvollisuus huolehtia siitä, ettet työskentele oikeudetta – sinun täytyy kertoa työnantajalle, jos työnteko-oikeutesi on päättynyt. Sekä sinua että työnantajaasi voidaan rangaista, jos työskentelet ilman työnteko-oikeutta.

Työnantajalla on varmistusvelvollisuus

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa,

  • että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai
  • että hän ei tarvitse oleskelulupaa.

Työnantajan täytyy siis aika ajoin tarkistaa myös, onko turvapaikanhakijan työnteko-oikeus mahdollisesti päättynyt.

Kun työnantaja haluaa palkata turvapaikanhakijan, ensisijainen tapa selvittää työnteko-oikeus on kysyä siitä hakijalta. Työnteko-oikeus on varmuudella alkanut, kun turvapaikkahakemuksen jättämisestä on vähintään puoli vuotta, jos hakemusta ei ole jo lainvoimaisesti ratkaistu.

Lyhyen aikaa maassa olleiden kohdalla työnantajan kannattaa varmistaa työnteko-oikeuden voimassaolo Maahanmuuttovirastosta. Työnantaja, joka haluaa työllistää Suomessa oleskelevan turvapaikanhakijan, voi tarkistaa puhelimitse, onko henkilöllä oikeus tehdä ansiotyötä. Työnantajan palvelunumeron löydät Puhelinpalvelu-sivulta.

Maahanmuuttovirasto ei anna kirjallisia todistuksia siitä, onko yksittäisellä turvapaikanhakijalla oikeus tehdä Suomessa ansiotyötä.

Kun työnantaja tarkistaa työntekijän työnteko-oikeuden puhelimitse, siitä tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Tarkistus voidaan siis todentaa tarvittaessa, esimerkiksi jos työnantajaa epäillään varmistusvelvollisuuden rikkomisesta.

Työnteko-oikeuden kesto

Työnteko-oikeus jatkuu siihen asti, kun Maahanmuuttovirasto, hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa ratkaisunsa tai korkein hallinto-oikeus on päättänyt olla myöntämättä valituslupaa.

Työnteko-oikeus jatkuu siis siihen saakka, kunnes turvapaikanhakija on saanut lainvoimaisen päätöksen asiassa. Työnteko-oikeus loppuu luonnollisesti myös siihen, kun henkilö käännytetään maasta.

Esimerkiksi:

  • Jos Maahanmuuttovirasto tekee kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseesi, sinulla on oikeus tehdä työtä mahdollisen valituksesi käsittelyn ajan.
  • Jos Maahanmuuttovirasto tekee myönteisen päätöksen turvapaikkahakemukseesi, saat oleskeluluvan, johon lähes aina sisältyy työnteko-oikeus.

Jos et valita Maahanmuuttoviraston tai hallinto-oikeuden päätöksestä, päätös tulee lainvoimaiseksi, kun valitusaika umpeutuu. Valitusaika kestää 21 päivää siitä, kun päätös on annettu sinulle tiedoksi. Valitusprosessi saattaa kestää noin 0,5–2 vuotta.

Uusintahakemus ja työnteko-oikeus

Uusintahakemuksen jälkeen työnteko-oikeutesi alkaa uudelleen hakemuspäivästä, jos et ole poistunut Suomesta sen jälkeen, kun edellistä turvapaikkahakemusta koskeva päätöksesi on saanut lainvoiman.

Uusintahakemuksen osalta ulkomaalaislain 79 § 2 momentin mukaiset 3 ja 6 kk karenssiajat eivät sovellu.

Työnteko-oikeus kielteisen turvapaikkapäätöksen ja käännytyspäätöksen jälkeen

Työnteko-oikeutesi jatkuu niin kauan kuin olet yhtäjaksoisesti Suomessa. Erillistä oleskelulupaa työnteon perusteella kannattaa hakea, jos olet saanut työpaikan Suomesta.

Erillisen oleskelulupahakemuksen voit panna vireille sähköisesti Maahanmuuttoviraston sähköisessä asiointipalvelussa Enter Finlandissa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteissä.

Oleskelulupaa voit hakea joko Suomessa tai käännytyksen täytäntöönpanon jälkeen ulkomailla.

Valikko