Hyppää sisältöön

Yhtäjaksoinen oleskelu jatkuvalla oleskeluluvalla

Sinulta vaaditaan yhtäjaksoista oleskelua jatkuvalla oleskeluluvalla (A-lupa)

  • Neljä vuotta, kun haet pysyvää oleskelulupaa (OLE_P)
  • Viisi vuotta, kun haet EU-oleskelulupaa (OLE_PEU)

Määräaika lasketaan

  • maahantulopäivästä, jos sinulla oli jatkuva oleskelulupa, kun tulit Suomeen.
  • ensimmäisen jatkuvan oleskeluluvan alkamispäivästä, jos hait sitä Suomessa.
  • maahantulopäivästä, jos olet saanut jatkuvan oleskeluluvan pakolaisuuden tai toissijaisen suojelun perusteella.

Jatkuvien oleskelulupien pitää seurata toisiaan saumattomasti, eikä niiden välillä saa olla katkoja. Jatkuvan oleskeluluvan perusteen ei tarvitse olla sama koko neljän vuoden ajan. Oleskeluluvan peruste on voinut muuttua esimerkiksi työnteosta perhesiteeksi avioitumisen johdosta.

Jos oleskeluluvan luonne on muuttunut välillä jatkuvasta tilapäiseksi (A-luvasta B-luvaksi), pysyvää oleskelulupaa ei voida myöntää ennen kuin olet oleskellut Suomessa neljä vuotta yhtäjaksoisesti jatkuvalla luvalla (A).

Oleskelusi on yhtäjaksoista, jos olet oleskellut Suomessa vähintään puolet oleskeluluvan voimassaoloajasta.

  • Yhtäjaksoista oleskelua eivät katkaise poissaolot, jotka johtuvat tavanomaisista loma- ja muista matkoista tai työskentelystä ulkomailla olevassa työkohteessa suomalaisen työnantajan lähettämänä.
  • Jos olet oleskellut pidempiä aikoja poissa Suomesta, sinun pitää liittää hakemukseesi kirjallinen selvitys poissaolojen syystä ja pituudesta.