Hyppää sisältöön

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tarjoaa työelämävalmennusta ihmiskaupan uhreille

16.9.2021 10.02

Ihmiskaupan uhrien työelämävalmennukset ovat alkaneet. Valmennukset kehittävät ihmiskaupan ja siihen liittyvän hyväksikäytön uhrien työelämäosaamista ja antavat heille tietoa suomalaisesta työelämästä. Lisäksi uhrit saavat tukea reiluun työelämään pääsyssä.

Pilottina toteutettavia valmennuksia järjestetään yhteensä neljä. Ensimmäinen valmennus alkoi elokuun lopussa, siihen osallistuu 4-6 osallistujaa. Valmennuksista vastaa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän koordinoima Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien parantaminen (IKUT)-hanke. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on osa Maahanmuuttovirastoa.

Ihmiskaupan uhrit saavat yksilöllistä tukea 

Valmennukset toteutetaan kymmenen viikon mittaisina kokonaisuuksina. Osallistujille laaditaan valmennusten alussa kattava alkukartoitus, jonka pohjalta he saavat valmennuksissa yksilöllistä tukea ja ohjausta. 

– Yksilöohjaus on työelämävalmennuksissa erittäin tärkeässä roolissa. Käsitys ihmiskaupan uhrien hyvin erilaisista työelämätarpeista ja mahdollisuuksista työllistyä on vahvistunut valmennuksen alkukartoitusjakson aikana. Yksilöohjauksella voidaan lisäksi tukea tehokkaammin niitä osallistujia, jotka eivät elämäntilanteensa vuoksi pääse mukaan valmennusten ryhmätoimintaan, kertoo projektipäällikkö Veikko Mäkelä.

Valmennus sisältää viikoittain noin 12-15 tuntia ryhmätoimintaa, esimerkiksi arjenhallintataitojen opettelua, IT-taitojen ja suomen kielen opetusta sekä työelämään valmistavia luentoja. Osallistujien kanssa käydään läpi esimerkiksi työelämän oikeuksia, työnhakua ja heitä tuetaan verkostojen rakentamisessa. 

Tavoitteena entistä paremmat työelämäpalvelut ihmiskaupan uhreille

Uhrien tukemisen lisäksi työelämävalmennusten tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, millaisia työelämään liittyviä tarpeita ihmiskaupan kaltaisen hyväksikäytön uhreilla on. Tietoa voidaan hyödyntää hyväksikäytön uhrien palveluiden kehittämisessä.

– Valmennusten avulla opimme paremmin ymmärtämään, millaista tukea ihmiskaupan uhrit tarvitsevat ja haluavat työelämätaitojensa kehittämiseksi ja pitkällä tähtäimellä työllistymisen edistämiseksi. Tietoa voidaan ideaalitilanteessa käyttää työvoimapalveluiden kehittämisen niin, että palvelut tukevat entistä paremmin ihmiskaupan uhrien pääsyä pois yhteiskunnan varjoista, Mäkelä kertoo.

Työelämävalmennukset toteutetaan yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen ja Monika-Naiset ry:n kanssa. Vantaan, Espoon ja Helsingin kuntien työllisyys- ja sosiaalipalvelut ovat myös tukeneet valmennusten toteutumista.

IKUT-hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Rahoituksen myöntää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja medialle

Projektipäällikkö Veikko Mäkelä, puh 0295 433 037, s-posti: [email protected]