Hyppää sisältöön

Säsongsarbetare: Så här inverkar coronavirussituationen på din ansökan

22.4.2020 16.43 | Publicerad på svenska 23.4.2020 kl. 18.03
Pressmeddelande

Ungefär 1 500 säsongsarbetare från utlandet kan anlända till Finland i det första skedet. En del företag har fått tillstånd att ta emot säsongsarbetare under undantagssituationen.

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har fastställt företag som får ta emot säsongsarbetare under coronatiden samt de 1 500 säsongsarbetare som beviljas inresa.

Kontrollera hos din arbetsgivare om du får resa in i landet 

Om du tänker komma till Finland för säsongsarbete, kontrollera hos din arbetsgivare om du får resa in i landet och om du finns med på listan över 1 500 säsongsarbetare. Din arbetsgivare får information av jord- och skogsbruksministeriet om företaget har fått platser i denna kvot av säsongsarbetare. 

Om du redan har ansökt om intyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete, handlägger Migrationsverket din ansökan samt fattar beslut i ärendet. Villkoren för beviljat tillstånd måste uppfyllas för att tillståndet ska kunna beviljas. Om du inte har ansökt om tillstånd för säsongsarbete, sök det som normalt. Du hittar anvisningar på vår webbplats: migri.fi/sasongsarbete.

Vi har fått information från ministeriet om företag som har tillstånd att ta emot säsongsarbetare. Du behöver inte lämna separat intyg till oss om att du finns med på listan över 1 500 säsongsarbetare. Vi handlägger dessa ansökningar som brådskande. Du behöver inte begära påskyndad behandling separat. 

Vi fattar även beslut angående andra ansökningar om tillstånd för säsongsarbete. I Finland begränsas gränstrafiken för att hindra spridningen av coronaviruset och endast en liten del av de sökande beviljas inresa. Därför handlägger vi först ansökningar från dessa 1 500 säsongsarbetare och andra arbetare i kritiskt arbete. 

Enter Finland är det snabbaste sättet att ansöka om intyg för säsongsarbete

Du behöver tillstånd för säsongsarbete om du kommer till Finland för att arbeta från ett land utanför EU. Du måste vänta på beslut där du sökte tillstånd.

  • Ansök om intyg för säsongsarbete om ditt arbete varar under 3 månader och om du kommer från ett visumfritt land. Om du gör din ansökan i webbtjänsten Enter Finland får du intyget genom tjänsten. Om du gör ansökan på papper skickar vi intyget till din arbetsgivare i Finland. 
  • Ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete om ditt arbete varar 3–9 månader. Uppehållstillstånd för säsongsarbete förutsätter att du har identifierat dig vid Finlands beskickning. På grund av coronaviruset kan du för närvarande inte sköta ärenden vid en beskickning. Kontrollera den aktuella situationen på beskickningen på utrikesministeriets webbplats: finlandabroad.fi

Det lönar sig att fylla i ansökan i webbtjänsten Enter Finland. I tjänsten kan du även följa hur din ansökan går vidare. 

Även arbetsgivaren kan skapa ett användarkonto till Enter Finland. Du kan ge arbetsgivaren ditt samtycke till att använda tjänsten för ditt ärende om tillstånd för säsongsarbete. Din arbetsgivare kan exempelvis bifoga bilagor till din ansökan.

Vi utreder som bäst hur uppehållstillståndskortet levereras till dig. 

Vanliga frågor om säsongsarbete och coronasituationen

På webbsidan migri.fi/sv/coronaviruset uppdaterar vi aktuell information om undantagssituationens inverkan på handläggningen av ansökan om säsongsarbete. Vi har också sammanställt vanliga frågor på vår webbplats om undantagssituationens inverkan på ansökan om tillstånd för säsongsarbete. 

Läs mer: Vanliga frågor om säsongsarbete och inverkan av corona. Vi lägger till frågor och svar på webbplatsen efter behov.

Ytterligare information för kunder

Migrationsverket:

Arbets- och näringsministeriet: Frågor och svar om corona och säsongsarbete

Kundmeddelande