6 500 tillstånd för säsongsarbetare - mest säsongsarbete inom bärodling och jordbruk

2.7.2018 14.21
Pressmeddelande

Tusentals säsongsarbetare har kommit till Finland för att arbeta i år. Merparten av dem arbetar under sommarsäsongen inom bärodling och jordbruk.

Från och med början av året har säsongsarbetare förutsatts skaffa sig ett tillstånd. Innan slutet av juni beviljade Migrationsverket allt som allt ungefär 6 500 tillstånd för säsongsarbete. Största delen av besluten var positiva, allt som allt 6 451 beslut.

Majoriteten hade ansökt om intyg för säsongsarbete, ett tillstånd som är avsett för kortvarigt arbete. Arbetare som kommer till Finland från ett visumfritt land för att arbeta i mindre än tre månader kan ansöka om intyget. Migrationsverket beviljade 5 824 intyg för säsongsarbete. Ukrainska och ryska medborgare är de största nationalitetsgrupperna bland säsongsarbetare.

– Ansökan lämnades in för arbete runt om i Finland, men vår uppskattning är att flest säsongsarbetare har kommit till Egentliga Finland, Österbotten och Savolax, berättar Tiina Suominen, direktör för immigrationsenheten.

Säsongsarbetare som stannar i landet längre än tre månader ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete. Uppehållstillstånd för säsongsarbete som varar i 3–6 månader beviljades närmare 450 och för arbete som varar i längre än 6 månader ungefär 180. Säsongsarbete kan vara i högst nio månader.

De som kommer från länder med visumtvång ansöker om visum för säsongsarbete vid de finska beskickningarna.

Lagen fastställer anställningsvillkoren

I den offentliga diskussionen har tagits fram bland annat det, att arbetsgivaren måste ange datumen för när arbetet börjar och slutar, fast en del av säsongsarbetarna ansöker om tillstånd redan i början av året.

– Anställningsvillkoren och minimilönen kommer från säsongsanställningslagen. Det är viktigt att se till att de vanliga anställningsvillkoren gäller också för säsongsarbetare, säger Suominen.

Enligt lagen ska säsongsarbetare garanteras minimilön. Lönen ska vara minst den lägsta avtalslönen. Om det inte finns något kollektivavtal, måste bruttolönen vara minst 1 189 euro per månad.

Om arbetstagaren arbetar för mera än en arbetsgivare, är det möjligt att ange flera arbetsgivare i ansökan. På detta sätt behöver arbetaren inte ansöka om nytt tillstånd under sommarsäsongen.

Nästa säsongsarbetare till pälsfarmar och resebranschen

Följande säsong för säsongsarbete kommer redan på hösten, när säsongsarbetare för bland annat pälsfarmar och resebranschen väntas ge fart åt behandlingen av tillstånd igen.

Migrationsverket rekommenderar att blivande säsongsarbetare ansöker om tillstånd i e-tjänsten Enter Finland. Behandlingen av elektroniska ansökan är snabbare och förmånligare än pappersansökan.

Direktören för immigrationsenheten Tiina Suominen berättar, att Migrationsverket har som mål att utveckla ansökningen av tillstånd för säsongsarbete eftersom tillståndstypen i år var ny. Under de kommande säsongerna kommer det att vara möjligt att förutse till exempel antalet ansökningar mer exakt än i år. Migrationsverket kommer också att fästa uppmärksamhet på att anvisningar för ansökning av tillstånd i fortsättningen ska finnas på allt fler språk.

På vår webbplats finns mera information om säsongsarbete.

Ytterligare uppgifter

Tiina Suominen, direktör för immigrationsenheten, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]