Migrationsverket lägger ned förläggningen i Pudasjärvi

5.6.2020 14.13 | Publicerad på svenska 9.6.2020 kl. 17.48
Pressmeddelande

Migrationsverket inleder samarbetsförhandlingar nästa vecka om nedläggning av förläggningen i Pudasjärvi.

Samarbetsförhandlingarna grundas på ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl. Migrationsverkets minskande anslagsram år 2020 och 2021 förutsätter besparingar i utgifter för verksamheten. Samtidigt har behovet av inkvarteringsplatser minskat, eftersom antalet asylsökande har minskat. Migrationsverket strävar efter att antalet platser på förläggningarna motsvarar behovet.

Förhandlingarna som inleds 10.6.2020 omfattar hela personalen på Pudasjärvi förläggning, alltså 9 arbetstagare. Vid samarbetsförfarandet förhandlar man om omorganisering av arbetsuppgifter. Arbetstagarna har möjlighet att börja arbeta vid förläggningen i Uleåborg. 

Förläggningen i Pudasjärvi administreras av förläggningen i Uleåborg. Förläggningen i Pudasjärvi har varit verksam sedan år 2008.

Migrationsverkets uppgift är att leda, planera och övervaka verksamheten på förläggningarna i Finland. Förläggningarna upprätthålls av exempelvis kommuner, organisationer och företag. Migrationsverket ansvarar för två av statens förläggningar i Uleåborg och Joutseno samt för förvarsenheterna i Helsingfors och Joutseno. 
Det finns för närvarande totalt 40 förläggningar i Finland.

Ytterligare information för medier

Sirpa Rönkkömäki, chef för förläggningen i Uleåborg, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]