Migrationsverket förbereder sig för att ta emot minderåriga som förflyttas från Medelhavsområdet – antalet mottagningsplatser ökas

27.4.2020 14.13
Pressmeddelande

Migrationsverket utvidgar de nuvarande förläggningarna som är avsedda för barn utan vårdnadshavare. Dessutom grundas ett nytt grupphem. Totalt grundas nya platser för cirka etthundra minderåriga asylsökande, eftersom förflyttningen från Medelhavsområdet inleds under våren.

Statsrådet beslutade 27.2.2020 att Finland tar emot 175 asylsökande i sårbar ställning från Medelhavsområdet. Finland tar i första hand emot barn utan vårdnadshavare och familjer med en förälder.

Platsen för det nya grupphemmet har ännu inte beslutats. Antalet platser vid förläggningarna ökas i de nuvarande enheterna på olika håll i Finland.

Antalet mottagningsplatser ökas enligt den nuvarande planen enligt följande:

  • Esbo grupphem och enhet för stödboende, Esbo stad, utvidgning 10 platser (totalt antal platser 24)
  • Tavastkyro, Tavastkyro kommun och FRK, utvidgning 10 platser (totalt antal platser 30)
  • Kotka, Kotka stad, utvidgning 15 (totalt antal platser 36)
  • Oravais, Vörå kommun, utvidgning 10 (totalt antal platser 38)
  • Uleåborg grupphem och enhet för stödboende, utvidgning 14 (totalt antal platser 14)
  • Åbo grupphem och enhet för stödboende, utvidgning 14 (totalt antal platser 21)

Det totala antalet mottagningsplatser avsedda för minderåriga fördubblas. För tillfället är 5 enheter med totalt 90 platser för minderåriga verksamma.

Största delen av de minderåriga tas emot från flyktingläger i Grekland

Minderåriga som kommer till Finland utan vårdnadshavare bor vanligen i grupphem eller enheter för stödboende, som är avsedda för minderåriga. I enheten får barnen och de unga de stödtjänster de behöver och eventuella andra omvårdnadstjänster.

De första förflyttningarna från Medelhavsländerna ska enligt plan sannolikt genomföras i maj–juni. Alla anländer inte till Finland samtidigt. Genomförandet av förflyttningarna kommer sannolikt att ta några månader.

Största delen av barnen som är utan vårdnadshavare tas emot från flyktingläger i Grekland där flyktingsituationen är akut. Förflyttningar kan också tas emot från Cypern, Malta och Italien.

– Migrationsverket har god beredskap att ta emot asylsökande från Medelhavsområdet. Vi har samarbetat med Grekland och Italien under tidigare år i fråga om interna förflyttningar, berättar Migrationsverkets koordinator för interna flytt Monna Airiainen.

Coronasituationen beaktas vid förflyttningarna

Coronasituationen beaktas då förflyttningar ordnas. För var och en görs hälsokontroller som omfattar coronatestning innan förflyttningen och efter ankomsten till Finland. Under epidemin fäster man särskild uppmärksamhet på coronavirussymptom.

Innan förflyttningen till förläggningar ordnas även för minderåriga ett 14 dagars arrangemang som motsvarar karantän. Detta görs i förhållanden som motsvarar ett normalt grupphem.

Fakta: Asylansökningar behandlas på normalt sätt 

  • Asylprocessen inleds när den asylsökande har anlänt till Finland. Asylansökan behandlas på samma sätt som för övriga asylsökande. Endast Dublinförfarandet tillämpas inte, dvs. Finland blir den stat som ansvarar för behandlingen av ansökan.
  • Behovet av internationellt skydd bedöms i ett individuellt förfarande som omfattar ett asylsamtal. Om den asylsökande är minderårig, utses för honom eller henne en företrädare som närvarar vid asylsamtalet.

Mer information för medierna

  • Asylenheten, koordinatorn för interna förflyttningar Monna Airiainen, e-post: [email protected] , tfn 0295 433 037
  • Enheten för mottagande, överinspektör Mikko Välisalo, [email protected] , tfn 0295 433 037