Betalning av mottagningspenning på betalkort prövas på förläggningarna i Uleåborg, Åbo och Tammerfors

Migri 2.2.2017 10.19
Nyhet

På några förläggningar utbetalas från och med februari den månatliga mottagningspenningen som betalas till asylsökande på betalkort. Betalkort är ett säkrare och billigare alternativ än kontanter för att betala mottagningspenningen.

Betalkortet tas först i användning på förläggningarna i Uleåborg, Åbo och Tammerfors. Det är ett laddningsbart kort, dit man utöver mottagningspenningen även kan betala exempelvis löneinkomster.

– Kortet möjliggör ett säkert, pålitligt och kostnadseffektivt sätt att betala mottagningspenningen, säger förvaltningsdirektör Jouko Salonen.

Först och främst för att stora mängder pengar hanteras på förläggningarna på betalningsdagarna är användningen av kort säkrare. Tack vare betalkortet kan även den bokföringstekniska kontrollen organiseras bättre.

Kortet har begränsningar – exempelvis inga nätbutiksköp är möjliga

Kortet har vissa begränsade egenskaper:

  • kortet kan endast användas i Finland
  • kortet kan inte användas för nätbutiksköp
  • endast sådana som godkänts av Migrationsverket, vanligtvis förläggningar men eventuellt även arbetsgivare, kan sätta in pengar på kortet

Begränsningarna stödjer även arbete som förebygger svart ekonomi. I praktiken fungerar kortet så att verket betalar mottagningspenningarna till förläggningen och förläggningen sätter in pengarna på klientens kort. Uppladdningen kräver inte någon extra apparat utan kortet laddas på nätet.

Pilotprojektet om betalkort utfördes 2016

Förra året testades användningen av betalkort för att betala mottagningspenning.

– Under år 2016 prövade vi att använda ett kort av det finländska företaget Moni Nordic på förläggningarna i huvudstadsregionen, berättar Jouko Salonen.

Samarbetet med Moni Nordic var ett test, där verket utredde hur väl exempelvis lönebetalning eller utbetalning av kommunernas sociala förmåner lyckas.

Hansel Oy, en statlig enhet för samordnad upphandling, som ägs av den finska staten har konkurrensutsatt ett ramavtal för prepaidbetalkortslösningar. Det engelska företaget Prepaid Financial Services Ltd vann konkurrensen. I förhandlingarna efter upphandlingsbeslutet har verket försäkrat att företagets korttjänster passar som en betalningslösning för asylsökandenas mottagningspenning. Till en början tas 600 kort av Prepaid Financial Services Ltd i bruk och om lösningen visar sig vara fungerande ökas mängden efter hand under våren.

Ytterligare information till medier

Förvaltningsdirektör Jouko Salonen, tfn 0295 430 431, [email protected]

Pressmeddelande