Valikko

Perheenyhdistämisen toimeentuloedellytyksessä huomioidaan työssäkäynti

Migri 16.6.2016 12.09
Uutinen

Perheenyhdistämisen yhteydessä vaadittavista tulorajoista keskustellaan julkisuudessa. Vaatimusta 2 600 euron kuukausituloista käytetään väärin mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

Maahanmuuttovirasto huomioi työssäkäynnin, kun perheenjäsenet hakevat oleskelulupia Suomeen. Ohjeellisista tulorajoista voidaan joustaa. Jos kahden aikuisen perheessä molemmat vanhemmat saavat palkkatuloja, voidaan lasten kohdalla toimeentulovaatimuksesta poiketa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perheellä tulisi olla tuloja noin 1 700 euroa kuussa.

Suomalaisessa yhteiskunnassa lähtökohta on se, että molemmat vanhemmat osallistuvat perheen elättämiseen. Tulorajoista joustamisella pyritään siihen, että työssäkäynnillä on merkitystä, ja että täysipäiväisellä työskentelyllä pitäisi Suomessa pystyä turvaamaan toimeentulonsa.

Yhdeltä aikuiselta vaaditaan 1 000 euroa kuukaudessa

Toimeentulotason lähtökohta on yhden aikuisen osalta noin 1 000 euroa kuukaudessa. Perheen toisen aikuisen osalta tuloja pitäisi olla noin 700 euroa kuukaudessa. Tulojen on tultava palkasta, yritystoiminnasta, eläkkeestä tai muusta varallisuudesta. Myös jotkut etuudet, kuten lapsilisät, opintotuki tai asumistuki, lasketaan tuloiksi.

Ulkomaalaislaissa edellytetään, että maahan tulevalla ulkomaalaisen perheenjäsenellä on turvattu toimeentulo. Maahanmuuttoviraston ohje toimeentulorajoista on tehty, jotta virastossa olisi yhteneväinen, ulkomaalaislain mukainen linja siitä, mitä pidetään turvattuna toimeentulona.

Toimeentulotasot on määritelty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoiden kanssa. Ohjeellisia euromääriä määriteltäessä on käytetty pohjana yksinasuvan henkilön toimeentulotuen perusosan muutoksia 2000-luvulla. Niitä tarkastetaan elinkustannusten noustessa.

Turvatun toimeentulon vaatimus on pääsääntö

Suomeen tulevalla perheenjäsenellä on oltava turvattu toimeentulo, ellei ulkomaalaislaissa toisin mainita. Toimeentulon ei tarvitse olla turvattu, jos kyseessä on esimerkiksi kansainvälistä suojelua saaneen vanha perheenjäsen tai Suomen kansalaisen perheenjäsen.

Lakiesityksen mukaan turvattu toimeentulo vaadittaisiin jatkossa kansainvälistä suojelua saaneiden vanhoiltakin perheiltä paitsi, jos kyse on turvapaikan saaneen tai kiintiöpakolaisen perheenjäsenestä ja hakemus on pantu vireille 3 kuukauden kuluessa perheenkokoajan myönteisen päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja medialle

Maahanmuuttoyksikön johtaja Tiina Suominen, puh. 0295 430 431, [email protected]

Tulosalueen johtaja Kerstin Söderlund, puh. 0295 430 431, [email protected]

Ylitarkastaja Leena Turku, puh. 0295 430 431, [email protected]

Lehdistötiedote