Syyrian ja Libanonin tiedonhankintamatkan raportti on julkaistu

14.12.2018 10.48
Tiedote

Kaksi Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun tutkijaa vieraili Syyrian Damaskoksessa ja Libanonin Beirutissa tiedonhankintamatkalla huhtikuussa. Matkan tarkoitus oli hankkia tietoa Syyrian hallintoa tukevista aseellisista ryhmistä ja liikkumisesta Syyrian hallinnon kontrolloimilla alueilla.

Matkan aikana selvitettiin tarkemmin esimerkiksi Syyrian hallintoa tukevien ryhmien välisiä valtasuhteita, rekrytointimahdollisuuksia sekä rekonsiliaatiota eli paikallisen sovittelun prosesseja ja paluumahdollisuuksia henkilön omalle asuinalueelle. Tavoitteena oli myös kehittää kontaktiverkostoa kansainvälisten ja kansallisten toimijoiden kanssa. Verkoston kautta voidaan tarvittaessa hankkia päivitettyä tietoa Syyrian olosuhteista turvapaikka-, oleskelulupa- ja kansalaisuuspäätöksenteon tueksi. Matka sujui onnistuneesti.

Laajempi raportti matkasta on nyt valmistunut ja löytyy englanniksi verkkosivuiltamme migri.fi/raportit.

Tiedonhankintamatka Syyriaan ja Libanoniin oli osa FAKTA-hanketta, joka on saanut EU:n turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston (AMIF) tukea. Viraston tavoite on, että tiedonhankintamatkoja tehdään jatkossa säännöllisesti.

Maahanmuuttoviraston Maatietopalvelu tuottaa lähtömaita koskevaa maatietoa (Country of Origin Information/COI) erityisesti niistä maista, joista Suomeen tulee turvapaikanhakijoita, kiintiöpakolaisia ja muita maahanmuuttajia. Maatietopalvelun tutkijat eivät osallistu oleskelulupien päätöksentekoon tai maalinjausten tekemiseen.

Lisätietoa medialle

  • Yleistietoa FAKTA-hankkeesta: projektipäällikkö Satu Ruotsalainen, s-posti: [email protected]i, puh. 0295 430 431
  • Tarkempaa tietoa Syyrian maatiedosta: tutkija Mika Niskanen, s-posti: [email protected], puh. 0295 430 431