Meny

Rapporten om utredningsresan till Syrien och Libanon har publicerats

14.12.2018 10.48
Pressmeddelande

Två forskare vid Migrationsverkets landinformation besökte Damaskus i Syrien och Beirut i Libanon i april för att skaffa uppgifter. Syftet med utredningsresan var att samla information om de beväpnade grupperna som stöder den syriska regeringen och om rörelsefriheten i de områden som kontrolleras av den syriska regeringen.

Under resan undersökte forskarna bland annat maktförhållandena mellan grupper som stöder den syriska regeringen, rekryteringspraxis samt de lokala försoningsprocesserna och möjligheterna för personer att återvända till sina hemorter. Ett ytterligare syfte med resan var att utveckla verkets kontaktnätverk med internationella och nationella aktörer. Kontaktnätverket kan vid behov användas för att skaffa aktuell information om förhållandena i Syrien som stöd för beslut i asyl-, uppehållstillstånds- och medborgarskapsärenden. Resan var lyckad.

En mer omfattande rapport om utredningsresan finns nu på vår webbplats på migri.fi/raportit på engelska.

Utredningsresan till Syrien och Libanon var en del av FAKTA-projektet som genomförs med stöd av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (Amif). Verkets mål är att göra utredningsresorna till en rutin.

Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter om ursprungsländerna (Country of Origin Information/COI) särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland. Forskarna vid landinformationen deltar inte i beslutsfattandet om uppehållstillstånd eller framställningen av de landspecifika riktlinjerna.

Ytterligare information till medier

  • Allmän information om FAKTA-projektet: projektchef Satu Ruotsalainen, e-post [email protected], tfn 0295 430 431
  • Närmare uppgifter om landinformationen om Syrien: forskare Mika Niskanen, e-post [email protected], tfn 0295 430 431

Viimeisimmät