Hyppää sisältöön

Avgiften för intyg över asylsökandens rätt att arbeta har ändrats den 1 januari 2020

Utgivningsdatum 15.1.2020 16.00
Pressmeddelande

Migrationsverkets avgifter för begäran av intyg har höjts 1.1.2020. När du som asylsökande ansöker om intyg på rätten att arbeta kostar intyget 50 euro.

Migrationsverkets behandlingsavgifter grundar sig på inrikesministeriets förordning. Ändrad avgift gäller även annan begaran om intyg.

Om du är asylsökande eller arbetsgivare till asylsökande och du vill ha intyg på rätten att arbeta, kan du begära ett sådant. Bifoga kvitto eller annan redogörelse för att behandlingsavgiften har betalats.

Som kvitto eller redogörelse för betalning godkänns:

  • Kvitto där det framgår att avgiften redan betalats.
  • Utdrag från kreditkortsfaktura där det framgår att summan dragits från kontot.
  • Kontoutdrag där det framgår att summan dragits från kontot.

Du kan be om intyg från Migrationsverket

Som asylsökande måste din rätt att arbeta vara giltigt när du utför lönearbete. När du skaffar ett arbete, ska du ta reda på om din rätt att arbeta har börjat och fortfarande gäller.

Om du behöver intyg på din rätt att arbeta, fyll i blanketten på vår webbplats. Anvisning för att beställa och betala intyget finns på vår webbplats: migri.fi/begaran-om-intyg

Intyget får du snabbast om du skickar begäran per e-post eller brev till Migrationsverket. Om du inte kan sköta ärendet per e-post, kan du lämna din begäran om intyg på vårt serviceställe.

Våra serviceställen tar emot begäran om intyg år 2020 enligt följande:

  • Göksgrändens serviceställe i Helsingfors torsdagar kl. 8–16.15 (fr.o.m. 23.1.2020)
  • Övriga serviceställen med könummer alla dagar vi har öppet

Vi postar intyget om rätten att arbeta till adressen som du har uppgett till Migrationsverket eller förläggningen. Du kan inte få intyget från servicestället.

Ytterligare information

Kundmeddelande