Turvapaikanhakijaperheille ja -lapsille entistä kattavammin tukea vastaanottokeskuksissa

30.7.2020 12.13

Vastaanottokeskuksissa on otettu käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä, jonka avulla tuetaan lasten, perheiden ja nuorten arkea. Maahanmuuttovirasto ja MIELI Suomen Mielenterveys ry ovat vuodesta 2017 alkaen arvioineet ja kehittäneet menetelmää vastaanottokeskuksiin ja turvapaikanhakijoille soveltuvaksi.

”Lapset puheeksi (Lp) -menetelmä vastaanottopalveluissa - psykososiaalista tukea lapsiperheille ja haavoittuville” -hanke on saanut EU:n turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston (AMIF) tukea.

Turvapaikanhakijoille räätälöity menetelmä syventää luottamusta

Lapset puheeksi -menetelmä on ennaltaehkäisevä, kehitystä tukeva menetelmä. Maahanmuuttovirasto ja MIELI ry arvioivat hankkeessa vuosina 2017-2020 sen soveltuvuutta turvapaikanhakijoille. Arvioinnin pohjalta valmistui uusi malli kaikille turvapaikkaa hakeville perheille ja ilman huoltajaa oleville alaikäisille. Uusi malli tukee vastaanottokeskusten työn toteuttamista. 

Lapset puheeksi -keskustelussa vahvistetaan vanhemmuutta, lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta sekä lapsen turvallista ja sujuvaa arkea. Menetelmässä käytetään valmista keskustelurunkoa, jonka nimi on lokikirja. MIELI ry ja Maahanmuuttovirasto kehittivät vastaanottokeskuksille oman lokikirjan, jossa huomioidaan turvapaikanhakijoiden erityinen tilanne.

Tarvittaessa keskustelua seuraa neuvonpito, joka järjestetään aina, kun on tarve vahvistaa lasta suojaavia tekijöitä. Neuvonpito on toiminnallista verkostotyötä, jonka tavoitteena on saada aikaan perheen ja lapsen arjessa sellaisia konkreettisia tekoja, jotka tukevat lapsen pärjäämistä. 

-    Palaute menetelmästä on ollut hyvää. Vastaanottokeskusten työntekijöiden mukaan Lapset puheeksi -työskentely syvensi luottamusta ja yhteistyösuhdetta asiakkaan ja työntekijän välillä. Turvapaikanhakijat puolestaan kokivat saaneensa tukea lasten kasvatukseen, omaan vanhemmuuteensa sekä palveluihin liittyvää neuvontaa, kertoo vastaanottoyksikön ylitarkastaja Jaana Karhu. 

Hankkeessa vastaanottokeskuksiin koulutettiin myös Lapset puheeksi -menetelmäkouluttajia ja menetelmäosaajia. He toimivat nyt menetelmän asiantuntijoina vastaanottokeskuksissa. 

FAKTA: Lapset puheeksi -menetelmä

  • Lapset puheeksi -menetelmä on osa Toimiva lapsi & perhe -menetelmiä, jotka on kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella vuonna 2001-2014. Nykyisin työtä koordinoi, tutkii ja kehittää MIELI Suomen Mielenterveys ry (entinen Suomen Mielenterveysseura).
  •  Tutkimuksissa menetelmä on todettu soveltuvaksi suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja vaikuttavaksi myös, kun vanhemmalla on vakava sairaus. 
  • Lapset puheeksi -menetelmää käytetään useissa palveluissa, esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.  

Lisätietoja medialle