Hyppää sisältöön

Uudistunut organisaatio vahvistaa Maahanmuuttoviraston kykyä vastata turvallisuusympäristön muutoksiin ja hallitusohjelman tavoitteisiin

Julkaisuajankohta 3.6.2024 11.54
Tiedote

Maahanmuuttoviraston organisaatio on uudistunut 1.6.2024 alkaen. Uusi prosessijohtamiseen pohjautuva organisaatiorakenne vahvistaa viraston kykyä vastata hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Maahanmuuttovirasto edistää organisaatiomuutoksellaan sujuvaa ja hallittua maahanmuuttoa, mikä on yksi hallitusohjelman tavoitteista. Uusi organisaatio mahdollistaa prosessimaisen käsittelytavan eri lupakategorioissa. Tavoitteena on hakemusten sujuva käsittely, jonka myötä päätöksen saa nopeasti, mutta joka samalla ehkäisee lupajärjestelmän väärinkäytöksiä.

Uusi organisaatio vahvistaa myös varautumista ja valmiutta muuttuneessa toimintaympäristössä. Maahanmuuttoviraston on kyettävä kaikissa olosuhteissa vastaamaan turvallisuustilanteen muutoksiin ja tunnistettava toimintaan kohdistuvat riskit ja uhat.

– Tarvitsemme uudistuksen tuomia selkeitä vastuurooleja ja siirrymme prosessijohtamiseen saavuttaaksemme meille asetetut tavoitteet. Uudistuksen keskiössä on ollut kaikkien migriläisten onnistumisen mahdollistaminen, kertoo ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Uusia johtajia viraston johtoryhmään

Uusiutuneessa virastossa on neljä osastoa: lupa- ja kansalaisuusosasto, kansainvälisen suojelun osasto, vastaanottopalveluiden osasto ja valvontaosasto. Uusi valvontaosasto vastaa esimerkiksi oleskelulupien jälkivalvonnasta ja lupien peruuttamisesta. Myös yksiköiden rakenteisiin on tehty muutoksia, esimerkiksi turvallisuus- ja varautumistoiminnot on koottu uuteen turvallisuusyksikköön.

Migrationsverkets organisation Överdirektor (Ilkka Haahtela) Staben  Internrevisionen (Johan Stran) Enheter: Ekonomi och förvaltning (Pauli Palvanen) Kommunikation (Klaus Kaartinen) Personal (Karoliina Ruusknen) Säkerhet (Jouni Pousi) Information och resultatstyrning Digitala tjänster (Tarmi Jukarainen) Kundrelationer (Harriet Mallenius) Rätts- och sakkunnigtjänster (Johanna Waal) Avdleninger:  Tillstånd och medborgarskap (Pauliina Helminen) Internationellt skydd (Antti Lehtinen) Mottagningstjänster (Elina Nurmi) Tillsyn (Tirsa Forssell)

Lupa- ja kansalaisuusosaston johtajana jatkaa lupa- ja kansalaisuusyksikköä johtanut Pauliina Helminen, kansainvälisen suojelun osastoa johtaa turvapaikkayksikköä johtanut Antti Lehtinen ja vastaanottopalveluiden osastoa johtaa vastaanottoyksikköä johtanut Elina Nurmi. Uuden valvontaosaston johtajaksi on nimetty Tirsa Forssell. Forssell siirtyy tehtävään oikeuspäällikön tehtävästä, jota hän on hoitanut Maahanmuuttovirastossa vuodesta 2020. Hän on aiemmin työskennellyt myös oikeus- ja maatietoyksikön johtajana sekä turvapaikkayksikön tehtävissä.

Oikeus- ja asiantuntijapalveluiden yksikön johtajaksi on valittu Johanna Waal. Waal siirtyy Maahanmuuttovirastoon Verohallinnon verojohtajan tehtävästä. Turvallisuusyksikön johtajaksi on valittu Jouni Pousi. Pousi siirtyy tehtävään viraston valmiuspäällikön tehtävästä. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Huoltovarmuuskeskuksessa ja Turvallisuuskomitean sihteeristössä.

Fakta: Maahanmuuttoviraston organisaatio

  • Maahanmuuttovirasto tekee päätökset maahanmuutto-, turvapaikka- pakolaisuus-, ja kansalaisuusasioihin ja ylläpitää Suomen vastaanottojärjestelmää. 
  • Virasto toimii sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa.
  • Maahanmuuttoviraston henkilöstömäärä on noin 1 300.
  • Organisaatio | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Lisätietoa medialle

Haastattelupyynnöt: Maahanmuuttoviraston viestintä: media@migri.fi, 0295 433 037

Lehdistötiedote