Hyppää sisältöön

Vuonna 2015 myönnettiin hieman yli 20 000 oleskelulupaa, uusia Suomen kansalaisia reilut 8 000

Migri
Julkaisuajankohta 22.1.2016 13.00
Uutinen

Maahanmuuttovirasto myönsi ensimmäisen oleskeluluvan 20 709 henkilölle vuonna 2015.*

Suurin osa luvista myönnettiin aikaisempien vuosien tapaan joko perhesiteen, opiskelun tai työn perusteella. Perhesiteen perusteella luvan sai 6 036 henkilöä (2014: 6 774), ja opiskeluun lupa myönnettiin 5 869 hakijalle (2014: 5 611). Työn perusteella oleskeluluvan sai 5 436 henkilöä (2014: 5 062). Eniten oleskelulupia myönnettiin venäläisille (2 772; 2014: 3 461 ), kiinalaisille (1 698; 2014: 1 606) ja intialaisille (1 634; 2014: 1 954).

Seuraavaksi eniten oleskelulupia myönnettiin Suomesta turvapaikkaa hakeneille. Oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella sai 1 628 henkilöä (2014: 993), joista 1 112 hakijalle myönnettiin turvapaikka eli pakolaisasema (2014: 501). Lisäksi 251 turvapaikanhakijaa sai oleskeluluvan muulla perusteella, kuten yksilöllisistä inhimillisistä syistä tai perhesiteen perusteella (2014: 353). Eniten oleskelulupia myönnettiin turvapaikanhakijoille, jotka saapuivat Irakista (652), Somaliasta (486) ja Afganistanista (121).

Lisäksi Suomi vastaanotti 1 034 kiintiöpakolaista Libanonista, Egyptistä, Malawista, Sambiasta ja Iranista.

Turvapaikanhakijoista, joiden hakemukset Suomi ratkaisi, 1 307 sai kielteisen päätöksen (41 % päätöksen saaneista hakijoista). Viime vuoden aikana päätöksiä tehtiin pääosin ennen syksyä saapuneille turvapaikanhakijoille. Turvapaikkahakemuksia raukesi huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin (3 186; 2014: 310), yleisimpänä syynä raukeamiselle oli hakemuksen peruuttaminen. 1 094 hakemusta jätettiin Suomessa tutkimatta esimerkiksi Dublin-asetuksen vuoksi. Yhteensä turvapaikkapäätöksiä tehtiin 7 466.

Muuta oleskelulupaa hakeneista kielteisen päätöksen sai 3 450 henkilöä (16 % päätöksen saaneista).

Ennätysmäärä turvapaikanhakijoita

Vuonna 2015 Suomeen saapui turvapaikanhakijoita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuoden loppuun mennessä turvapaikkaa haki 32 476 henkilöä (2014: 3 651), joista suurin osa oli irakilaisia (20 485). Seuraavaksi eniten hakijoita saapui Afganistanista (5 214), Somaliasta (1 981) ja Syyriasta (877).

Vastaanottokeskuksia perustettiin nopeasti, ja vuoden lopussa keskusten määrä nousi alkuvuoden 18 aikuisten yksiköstä 142 yksikköön. Alaikäisyksiköiden määrä nousi 8 yksiköstä 68 yksikköön. Näiden lisäksi toimi 2 säilöönottoyksikköä. Vastaanottopalveluiden piirissä oli vuoden lopussa 29 800 henkilöä (2014: 3 041).

Oleskelulupaa muilla perusteilla haki yhteensä 22 876 henkilöä (2014: 22 076). Eniten lupia haettiin perhesiteen (9 471), työn (6 418) ja opiskelun (6 297) perusteella. Oleskelulupia hakivat eniten venäläiset (3 320; 2014: 3 737), kiinalaiset (1 791; 2014: 1 774) ja intialaiset (1 670; 2014: 1 954).

Uusia Suomen kansalaisia yhteensä 8 281

Suomen kansalaisuuden sai vuonna 2015 yhteensä 8 281 henkilöä (2014: 8 499). Noin 70 % kansalaisuuspäätöksistä oli myönteisiä. Vuoden 2014 tapaan eniten kansalaisuuksia myönnettiin venäläisille (1 738; 2014: 2 343), somalialaisille (951; 2014: 856) ja irakilaisille (554; 2014: 422).

Suomen kansalaisuutta haki hakemuksella tai ilmoituksella yhteensä 11 880 henkilöä. Suurin osa haki kansalaisuutta hakemuksella.

Aikaisempien vuosien tapaan eniten hakemuksia tekivät venäläiset (2 312; 2014: 2 322). Sen jälkeen suurimmat hakijaryhmät olivat somalialaiset (1 316; 2014: 1 898), irakilaiset (988; 2014: 1 136), afganistanilaiset (508; 2014: 523) ja virolaiset (448; 2014: 426).

Tarkemmat vuositilastot verkossa

Vuoden 2015 sekä aikaisempien vuosien tilastot löydät verkkosivuiltamme www.migri.fi > medialle > tilastot.

Lisätietoja kello 14 päättyvän tiedotustilaisuuden jälkeen:

  • oleskeluluvat: maahanmuuttoyksikön johtaja Tiina Suominen
  • turvapaikkatilastot: turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja Juha Similä
  • kansalaisuustilastot: kansalaisuusyksikön johtaja Heikki Taskinen
  • vastaanottotilastot: vastaanottoyksikön johtaja Jorma Kuuluvainen

Puhelin: 0295 430 431
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@migri.fi

Tarvittaessa soittopyynnöt ja lisätietoja viestinnästä, puh. 0295 433 037, viestinta@migri.fi.

*Poliisi myöntää ensimmäisen oleskeluluvan, kun hakija on Suomen kansalaisen perheenjäsen ja hakee lupaa Suomessa. Nämä luvut eivät ole mukana Maahanmuuttoviraston tilastoissa. Lukuun eivät sisälly myöskään EU-kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä. EU-kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröi poliisi, joka myöntää myös EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin.

LIITE: Tilastograafit 2015ReadSpeakerpdf, 188,1 kB

Lehdistötiedote