Hyppää sisältöön

Kansalaisuuden saamisen edellytykset lapselle

Kansalaisuuden saamisen yleiset edellytykset koskevat myös lapsia. Alaikäisten lasten osalta voidaan kuitenkin poiketa asumisaikaa ja kielitaitoa koskevista edellytyksistä seuraavalla tavalla.

Alle 15-vuotias lapsi

Alle 15-vuotiaan lapsen osalta riittää, että lapsen varsinainen asunto ja koti on Suomessa hakemusta ratkaistaessa. Alle 15-vuotiaan ei tarvitse täyttää kielitaitovaatimusta.

15 vuotta täyttänyt lapsi

Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta, lapsen varsinaisen asunnon ja kodin täytyy olla Suomessa.

Lisäksi lapsen on pitänyt asua Suomessa

  • viimeiset neljä vuotta keskeytyksettä tai
  • yhteensä kuusi vuotta sen jälkeen, kun lapsi täytti seitsemän vuotta. Näistä kuudesta vuodesta viimeiset kaksi vuotta on täytynyt asua Suomessa keskeytyksettä tai
  • viimeiset kaksi vuotta, jos lapsi on Pohjoismaan kansalainen.

15 vuotta täyttäneellä lapsella täytyy olla kansalaisuuden hakemiseen vaadittava suomen tai ruotsin kielen taito.

Valikko