Hyppää sisältöön

Kansalaisuuden saamisen edellytykset lapselle

Kansalaisuuden saamisen yleiset edellytykset koskevat myös lapsia. Alaikäisten lasten osalta voidaan kuitenkin poiketa asumisaikaa ja kielitaitoa koskevista edellytyksistä seuraavalla tavalla.

Alle 15-vuotias lapsi

Alle 15-vuotiaan lapsen osalta riittää, että lapsen varsinainen asunto ja koti on Suomessa hakemusta ratkaistaessa. Alle 15-vuotiaan ei tarvitse täyttää kielitaitovaatimusta.

15 vuotta täyttänyt lapsi

Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta, lapsen varsinaisen asunnon ja kodin täytyy olla Suomessa.

Lisäksi lapsen on pitänyt asua Suomessa

  • viimeiset neljä vuotta keskeytyksettä tai
  • yhteensä kuusi vuotta sen jälkeen, kun lapsi täytti seitsemän vuotta. Näistä kuudesta vuodesta viimeiset kaksi vuotta on täytynyt asua Suomessa keskeytyksettä tai
  • viimeiset kaksi vuotta, jos lapsi on Pohjoismaan kansalainen.

15 vuotta täyttäneellä lapsella täytyy olla kansalaisuuden hakemiseen vaadittava suomen tai ruotsin kielen taito. Huom. 15 vuotta täyttäneeltä kanssahakijalta, joka edelleen suorittaa peruskoulua, riittää viimeisin jakso- tai lukukausitodistus.