Hoppa till innehåll

Villkor för ansökan om medborgarskap för barn

När du ansöker om finskt medborgarskap för dig själv, kan du samtidigt ansöka om medborgarskap för ditt minderåriga barn som du har vårdnaden om. Se till att ditt barn uppfyller villkoren för förvärv av medborgarskap innan du ansöker om medborgarskap för barnet.

Läs mer om hur man samtidigt ansöker om medborgarskap för ett barn

Du kan ansöka om finskt medborgarskap endast för barn om

 • du är finsk medborgare och barnets vårdnadshavare och barnet bor hos dig eller 
 • du är barnets intressebevakare eller
 • du är barnets utländska vårdnadshavare och det finns sådana vägande skäl för naturalisation som hör samman med barnets bästa. 

Läs mer om medborgarskapsansökan för barn.

Barnets identitet måste vara utredd på ett tillförlitligt sätt 

Barnets identitet kan styrkas 

 • •    genom att visa upp tillförlitliga dokument (till exempel ett pass) eller
 • •    genom att ge annan information som anses tillförlitlig om åtminstone barnets namn, födelsedatum, medborgarskap och familjeförhållanden. 

Alla uppgifter som du tidigare lämnat om barnets identitet beaktas vid utredningen av identiteten. Läs mer på sidan Utredning av identitet.

Barnet är under 15 år

Om barnet är under 15 år, 

 • måste barnet bo i Finland lagligen när ansökan avgörs 
 • behöver barnet inte uppfylla språkkunskapsvillkoret.

Barnet har fyllt 15 år

Om barnet har fyllt 15 år,

 • måste barnet bo i Finland och ha bott i Finland
  • de senaste fyra åren utan avbrott eller
  • sammanlagt sex år efter att barnet fyllt sju år, varav de senaste två åren utan avbrott, eller
  • de senaste två åren, om barnet är medborgare i ett nordiskt land.
 • Barnet måste ha sådana kunskaper i finska eller svenska som krävs för ansökan om finskt medborgarskap. 
  • Det senaste period- eller terminsbetyget anses vara tillräckligt om det är fråga om en medsökande som har fyllt 15 år och som fortfarande går i grundskola.
 • Ett barn som har fyllt 15 år måste uppfylla oförvitlighetsvillkoret.