Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Europeiska migrationsnätverket

Europeiska migrationsnätverkets (The European Migration Network, EMN) kontaktpunkt i Finland finns vid Migrationsverket. Motsvarande kontaktpunkter finns i alla EU-länder och i Norge som deltar i nätverkets verksamhet. Ordförande för nätverket är Europeiska kommissionen.

Nätverket har till uppgift att producera aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor till stöd för utarbetandet av politiska riktlinjer i Europeiska unionen. Information sprids förutom till politiker och myndigheter även till allmänheten.

Europeiska migrationsnätverkets kontaktpunkt i Finland har lanserat sin egen webbplats, www.emn.fi. På webbplatsen finns forskningsrapporter som EMN har sammanställt, svar på migrationsrelaterade ad hoc-förfrågningar som har ställts av EU-medlemsländer via EMN, samt information om aktuella evenemang.

Rapporter och studier

Den centrala informationen som EMN producerar är årliga rapporter om migrationspolitikens utveckling i EU:s medlemsländer och organ, samt olika temaundersökningar om aktuella migrationsfrågor.

Ämnena för temastudierna väljs på basis av de förslag som kontaktpunkterna och kommissionen har gjort. Varje kontaktpunkt utarbetar en nationell rapport för rapporterna och undersökningarna. Därefter gör kommissionen en sammanfattning utifrån rapporterna.

Utöver studierna och rapporterna kan kontaktpunkterna göra ad hoc -förfrågningar till varandra om ämnen som anknyter till migration. Svaren på förfrågningarna sammanställs till ett informationspaket.

De årliga rapporterna och studierna är offentliga och tillgängliga på nätverkets internationella webbplats i adressen ec.europa.eu/emn. Studierna och rapporterna kan också publiceras i tryckta versioner.

Nationellt nätverk

Den nationella EMN-kontaktpunkten har även samlat ihop ett nätverk av nationella experter. Man kan bli medlem i Finlands nationella nätverk genom att fylla i en elektronisk blankett på den nationella webbplatsen. Man kan antingen bli en organisationsmedlem eller personmedlem, och nätverket välkomnar som medlemmar olika typers aktörer, myndigheter, forskare samt forskningsinstanser och andra organisationer, som har en anknytning till migrationssektorn.

Nätverkets medlemmar har en möjlighet att med sin expertis påverka till exempel valet av forskningsteman och kontribuera till rapporternas och ad hoc -förfrågningarnas nationella avsnitt. Dessutom erbjuds möjligheter för samarbete och nätverkande både nationellt och internationellt. De årliga nationella seminarierna fokuserar på aktuella migrationsfrågor, presenterar de senaste EMN-forskningsrapporterna och relevanta nationella aktörers verksamhet.

Bakgrund

Europeiska migrationsnätverket startade som ett pilotprojekt år 2003. Nätverket fick permanent status i maj 2008 genom ett beslut av Europeiska unionens råd. Den finländska kontaktpunkten fanns ursprungligen vid Statistikcentralen, men sedan verksamheten utvidgats från statistik till övrig forskning flyttades kontaktpunkten på våren 2008 till Migrationsverket. EU står delvis för finansieringen av kontaktpunktens verksamhetsutgifter.

Ytterligare information

www.emn.fi