Hoppa till innehåll

Återkallande av ansökan

Du kan återkalla din ansökan när som helst medan handläggningen av ditt ärende pågår. Då avslutar vi handläggningen av din ansökan, och du får ett beslut om att din ansökan förfaller. Du kan inte överklaga ett beslut om att ansökan förfaller hos förvaltningsdomstolen.

Om du återkallar din ansökan, får du inte tillbaka behandlingsavgiften.

Så återkallar du din ansökan om uppehållstillstånd eller medborgarskap

 • Du kan återkalla din ansökan genom en skriftlig anmälan till Migrationsverket på svenska, finska eller engelska.
 • Du får formulera anmälan fritt, men kom ihåg att datera och underteckna den.
 • Du kan också återkalla din ansökan per e-post, men då måste du skicka e-postmeddelandet från samma adress som du har angett i ansökan.
 • Om du vill, kan du också ange orsaken till varför du återkallar din ansökan.
 • Lämna in anmälan direkt till Migrationsverket eller till en finsk beskickning.

Så återkallar du din asylansökan

 • Du kan återkalla din asylansökan med en skriftlig anmälan. Du kan skriva anmälan på ditt modersmål.
 • Du ska personligen lämna in anmälan till Migrationsverkets personal, polisen, gränsbevakningsmyndigheterna eller direktören eller biträdande direktören för din förläggning.
 • Du måste skriva klart och tydligt att du har för avsikt att återkalla din asylansökan. Datera och underteckna anmälan.
 • När du lämnar in anmälan:
  • Myndigheten tillkallar två ojäviga vittnen. Vittnena kan vara tjänstemän vid Migrationsverket eller vid förläggningen eller polis- och gränskontrollmyndigheter.
  • Man frågar dig hur du förhåller dig till att du eventuellt kan avlägsnas ur landet och meddelas inreseförbud.
 • Migrationsverket fattar ett beslut om att din asylansökan förfaller. I samband med detta kan Migrationsverket också besluta om att du ska avlägsnas ur landet och meddelas inreseförbud, om det finns förutsättningar för det.
 • När du har fått ett beslut om att din asylansökan förfaller, kan du ansöka om bidrag för frivillig återresa till ditt hemland. Mer information om bidraget för frivillig återresa får du på din förläggning.