Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Arbete i Finland 

Om du ska arbeta i Finland behöver du i regel ett uppehållstillstånd beviljat av Finland. Vanligtvis får du inte börja arbeta förrän du har ett giltigt uppehållstillstånd.
Rätten att arbeta med stöd av uppehållstillstånd kan vara obegränsad, vilket innebär att du får arbeta utan begränsningar inom vilken bransch som helst. Rätten att arbeta kan också vara begränsad.

Du kan kontrollera din rätt att arbeta i Finland på ditt uppehållstillståndkort och i det beslut om uppehållstillstånd som du har fått.

Utlänningslagen har ändrats den 15 april 2022 och den 23 februari 2023. Till följd av dessa ändringar är det möjligt att uppgiften om rätten att arbeta på ditt kort inte motsvarar den nuvarande bestämmelsen i lagen enligt vilken din rätt att arbeta bestäms. Du behöver inte ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort på grund av detta. I denna tabell (pdf) kan du se hur den gamla och den nya paragrafen motsvarar varandra.

Begränsad rätt att arbeta

Grunden för ditt uppehållstillstånd avgör hur mycket, inom vilken bransch eller hos vilken arbetsgivare du får arbeta och vilka uppgifter du får utföra. I en del av uppgifterna nedan får man arbeta endast en begränsad tid. Om längden på ditt arbete överskrider tidsgränsen som fastställts för uppgiften i fråga, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Obegränsad rätt att arbeta 

Att arbeta i Finland som EU-medborgare

Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, får du börja arbeta genast när du har anlänt till Finland. Du behöver inget uppehållstillstånd i Finland. Du måste dock registrera din uppehållsrätt om du vistas i Finland oavbrutet i över tre månader.

Företagsverksamhet

Läs om hur du ska göra i olika situationer när du vill utöva företagsverksamhet.

Att arbeta med ett uppehållstillstånd som beviljats av ett annat land

Om du har ett uppehållstillstånd i ett annat land, får du i regel inte arbeta i Finland långvarigt. Läs mer på sidan Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd.

Om du har uppehållstillstånd i ett annat EU-land på grund av företagsintern förflyttning (ICT-uppehållstillstånd), kan du komma till Finland för att arbeta i högst 90 dagar. Enheten i Finland måste göra en underrättelse om rörlighet för kortare vistelse. Läs mer om underrättelse om rörlighet för personer som beviljats ICT-tillstånd

Om du har ett uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller ett D-visum som ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz har beviljat och som gäller i minst ett år, kan du inte få ett tillstånd för säsongsarbete i Finland.

Distansarbete i Finland

Du kan distansarbeta för en utländsk arbetsgivare när du vistas i Finland lagligen.

Du kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av distansarbete. Uppehållstillstånd på grund av arbete beviljas endast för sådant arbete som förutsätter vistelse i Finland. Distansarbete för en utländsk arbetsgivare utgör inte en grund för beviljande av uppehållstillstånd för arbete.

Du hittar information om beskattning på Skatteförvaltningens webbplats (vero.fi).