Hyppää sisältöön

Työnteko-oikeus jatkolupahakemuksen käsittelyn aikana

Tärkeintä on jättää jatkolupahakemus ajoissa. Jos jätät jatkolupahakemuksesi myöhässä eli vasta sen jälkeen, kun edellisen lupasi voimassaolo on jo päättynyt, myös lupaan liittynyt työnteko-oikeus on päättynyt.

Tällöin et saa enää jatkaa työntekoa vanhalla luvalla.

Milloin työntekoa voi jatkaa jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan?

Voit jatkaa työntekoa jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan, jos haet jatkolupaa ennen edellisen luvan päättymistä ja

  • jos sinulla on työntekijän oleskelulupa (TTOL) ja työskentelet edelleen samalla työnantajalla tai ammattialalla.
  • työnteko-oikeutesi perustuu muuhun oleskelulupaan, kuten oleskelulupaan perhesiteen tai opiskelun perusteella.
  • jos sinulla on kausityöoleskelulupa ja haet jatkolupaa saman työnantajan palvelukseen.

Jos sinulle ei myönnetä jatkolupaa ja valitat päätöksestä, saat työskennellä siihen asti, kun valitus on käsitelty.

Esimerkki: Sinulla on oleskelulupa perhesiteen perusteella ja lupaasi liittyy työnteko-oikeus. Ennen luvan päättymistä haet jatkolupaa opiskelua varten. Opiskelijan oleskelulupaan liittyy vain rajoitettu työnteko-oikeus. Jos sinulle myönnetään oleskelulupa opiskelua varten, työnteko-oikeus on luvan myöntämisen jälkeen opiskelijan oleskeluluvan mukainen. Jos sinulle ei myönnetä lupaa opiskelua varten, edellisen lupasi mukainen työnteko-oikeus jatkuu, kunnes siitä tehty mahdollinen valituskin on käsitelty.

Kausityö

Jos sinulla on kausityöoleskelulupa ja haet kausityöoleskelulupaa tai työntekijän oleskelulupaa (TTOL) jatkaaksesi työskentelyä saman työnantajan palveluksessa ja teet jatkolupahakemuksen ennen ensimmäisen kausityöoleskelulupasi päättymistä, voit jatkaa työntekoa jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan.

Jos olet työskennellyt Suomessa kausityöviisumilla tai -todistuksella ja haet kausityöoleskelulupaa jatkaaksesi työskentelyä Suomessa saman työnantajan palveluksessa ja jätät kausityöoleskelulupahakemuksen Suomessa ennen kuin kausityöviisumisi tai -todistuksesi voimassaolo päättyy, voit jatkaa työntekoa oleskelulupahakemuksen käsittelyn ajan.  Muussa tapauksessa työnteko-oikeutesi päättyy, kun kausityötodistuksesi tai kausityöviisumisi voimassaolo päättyy.

Jos olet työskennellyt Suomessa kausityöviisumilla tai -todistuksella ja haet kausityöoleskelulupaa työskennelläksesi eri työnantajan palveluksessa, työnteko-oikeutesi päättyy, kun viisumisi tai todistuksesi voimassaolo päättyy. Et siis voi jatkaa työskentelyä oleskelulupahakemuksesi käsittelyn aikana.

Jos olet työskennellyt Suomessa kausityöviisumilla tai -todistuksella ja haet työntekijän oleskelulupaa (TTOL),  

  • työnteko-oikeutesi päättyy, kun viisumisi tai todistuksesi voimassaolo päättyy, vaikka olisit hakenut työntekijän oleskelulupaa jatkaaksesi työskentelyä Suomessa saman työnantajan palveluksessa. Et voi jatkaa työskentelyä oleskelulupahakemuksesi käsittelyn aikana. 

Milloin työnteko-oikeus päättyy, kun ensimmäinen lupa päättyy?

Työnteko-oikeutesi päättyy, kun luvan voimassaolo päättyy, jos sinulla on oleskelulupa jollain seuraavista perusteista:

  • olet vieraileva opettaja tai luennoitsija, konsultti tai kouluttaja ja työsopimuksesi kestää enintään vuoden
  • teet yksittäisen maahantuodun tai maasta vietävän koneen, laitteen, tuotantolinjan tai asiantuntijajärjestelmän toimitukseen sisältyvän työn ja työ kestää enintään kuusi kuukautta
  • suoritat kansainvälistä työharjoittelua Suomessa ja työharjoittelu kestää enintään 18 kuukautta
  • suoritat kansainvälistä työharjoittelua Suomessa kansainvälisen yrityksen sisäisenä siirtona ja harjoittelu kestää enintään vuoden.
  • työskentelet au pairina.

Jos sinulla on ammattiala- tai työnantajakohtaisesti rajattu työntekijän oleskelulupa ja ammattialasi tai työnantajasi vaihtuu, saat aloittaa uuden työn vasta, kun olet saanut uuden luvan.

Jos haet jatkoluvan sijasta turvapaikkaa

Jos oleskelet Suomessa oleskeluluvalla, työskentelet ja haet jatkoluvan sijaan turvapaikkaa eli kansainvälistä suojelua, oleskelulupaasi perustunut työnteko-oikeus päättyy, kun oleskeluluvan voimassaolo päättyy.

Lue lisää kansainvälistä suojelua hakevan työnteko-oikeudesta.