Hoppa till innehåll

Personbeteckning i samband med uppehållstillstånd

Om Migrationsverket beviljar dig uppehållstillstånd eller uppehållskort eller registrerar din uppehållsrätt, registreras dina personuppgifter i regel automatiskt även i Finlands befolkningsdatasystem. Då får du också en personbeteckning.

Vad är en personbeteckning?

Personbeteckningen är en 11 tecken lång nummerserie som baserar sig på din födelsetid och kön. Du behöver personbeteckningen till exempel i din kontakt med myndigheter, banker och arbetsgivare. Varje personbeteckning är unik.

Registrering i befolkningsdatasystemet

Dina uppgifter kan registreras endast om

  • du får ett positivt beslut på din ansökan
  • du inte ännu är registrerad i systemet och
  • en finsk myndighet har fastställt din identitet.

Du blir registrerad i befolkningsdatasystemet med de uppgifter som står på ditt resedokument (till exempel pass eller identitetskort). Därför är det viktigt att du skriver ditt namn på ansökningsblanketten exakt som det står på ditt resedokument.

Vid behov kan du begära registrering även senare

Om det inte går att registrera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet samtidigt som du får ett positivt beslut, kan du begära registrering hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata efter att du har kommit till Finland.

Hur får jag en hemkommun?

När du får din personbeteckning, blir du inte automatiskt registrerad som invånare i en viss ort. Du får alltså inte automatiskt någon hemkommun. Hemkommunen kan vara en stad eller en vanlig kommun. Du behöver en hemkommun för att kunna använda stadens eller kommunens tjänster, såsom hälso- och sjukvårdstjänster samt dagvårdstjänster. För att få en hemkommun ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.