Personbeteckning i samband med uppehållstillstånd

Personbeteckningen är en 11 tecken lång nummerserie som baserar sig på personens födelsetid och kön. Personbeteckningen behövs till exempel i kontakten med myndigheter, banker och arbetsgivare. Varje personbeteckning är unik.

Utländska medborgare som ansöker om sitt första uppehållstillstånd kan begära att deras uppgifter registreras i Finlands befolkningsdatasystem och få en finsk personbeteckning redan i samband med beviljandet av uppehållstillståndet. Även asylsökande samt EU-medborgare och deras familjemedlemmar som ansöker om uppehållskort kan begära registrering.

Du måste själv begära registrering

Du måste själv komma ihåg att begära att dina uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet när du ansöker om uppehållstillstånd eller uppehållskort. Du får inte personbeteckningen automatiskt i samband med ditt första uppehållstillstånd. På ansökningsblanketten finns en punkt där du kan begära registrering. Observera att dina uppgifter kan registreras endast om du beviljas uppehållstillstånd och villkoren för registrering uppfylls.

Dina uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet om de ännu inte har införts i systemet och om man har kunnat fastställa din identitet. I samband med beslutet om uppehållstillstånd registreras bland annat dina person- och kontaktuppgifter i befolkningsdatasystemet. Befolkningsdatasystemet är Finlands nationella befolkningsregister över personer som bor i Finland.

Om du beviljas uppehållstillstånd och har ansökt om personbeteckning i samband med ansökan om uppehållstillstånd, blir du registrerad i befolkningsdatasystemet med uppgifterna i ditt resedokument (till exempel pass eller identitetskort). Därför är det viktigt att du skriver ditt namn på ansökningsblanketten eller eventuellt en separat blankett för anhållan om införande av personuppgifter i befolkningsdatasystemet på exakt samma sätt som det står i ditt resedokument. Om du inte ansökte om personbeteckning i samband med ansökan om uppehållstillstånd, kan du göra det med blanketten för anhållan om införande av personuppgifter i befolkningsdatasystemet, HETU_P.

Du kan ansöka om personbeteckning även senare

Om det inte går att registrera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet samtidigt som du beviljas uppehållstillstånd, kan du begära registrering hos magistraten på din bostadsort efter att du har kommit till Finland.

När du får din personbeteckning, blir du inte automatiskt registrerad som invånare i en viss ort. Du får alltså inte någon hemkommun automatiskt. Hemkommunen kan vara en stad eller en vanlig kommun. Du måste ha en hemkommun för att kunna använda stadens eller kommunens tjänster, såsom hälso- och sjukvårdstjänster samt dagvårdstjänster. För att få en hemkommun ska du besöka magistraten på din bostadsort.

Meny