Hoppa till innehåll
Asyl i Finland

Hjälpsystemet för offer för människohandel

Är du offer för människohandel?

Du kan ringa +358 2954 63177 (24 timmar om dygnet) eller skicka e-post till adressen ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@migri.fi.

Du får hjälp även om du vistas olagligt i landet.

Vad är människohandel?

Människohandel är ett allvarligt brott mot en individs personliga frihet. Som offer för människohandel kan du befinna dig i en situation där du utnyttjas och som du inte kan fly ifrån. Människohandlaren kan pressa dig exempelvis genom att hota dig eller dina närstående med våld eller med förlust av uppehållstillstånd eller genom att kräva att du betalar orimligt stora skulder.

Om du till exempel tvingas att sälja sex eller att utföra tungt arbete utan ordentlig lön eller fridagar, kan det vara fråga om människohandel.

Människohandel är ofta en del av den organiserade brottsligheten, men människohandlaren kan också vara en person som står dig nära.

Vem ska jag kontakta om jag misstänker människohandel?

Om du misstänker att någon har blivit utsatt för människohandel, kan du kontakta polisen eller Hjälpsystemet för offer för människohandel.

I brådskande nödsituationer ska du ringa nödnumret 112.

Hjälpsystemet för offer för människohandel

Hjälpsystemet för offer för människohandel hjälper och stöder offer för människohandel. Stödinsatserna anpassas alltid efter offrets individuella behov.

Hjälpsystemet kan erbjuda sina klienter

  • trygg inkvartering
  • rådgivning och handledning, inklusive juridisk rådgivning
  • socialservice
  • hälso- och sjukvårdstjänster
  • ekonomiskt stöd
  • tolk- och översättartjänster.

Om offret exempelvis söker uppehållstillstånd och saknar därför hemkommun i Finland, är det hjälpsystemet som ska ordna hjälpinsatserna.

Om offret har en hemkommun i Finland, svarar kommunen för hjälpinsatserna. I båda fallen hänvisas offret först till Hjälpsystemet för offer för människohandel.

Vad ska jag göra för att bli upptagen i hjälpsystemet?

En myndighet, en anställd inom en organisation eller någon annan som hjälper dig kan kontakta hjälpsystemet och föreslå att du ska upptas som klient i hjälpsystemet.

Beslut om vilka personer som upptas i hjälpsystemet fattas av hjälpsystemets experter. Hjälpsystemets personal gör en bedömning av ditt stödbehov och kommer överens om stödinsatserna tillsammans med dig. Om du inte vill ta emot hjälp, får man inte hjälpa dig mot din vilja.

Även dina minderåriga barn kan upptas i hjälpsystemet, om barnen befinner sig i Finland och är i behov av hjälp.

Ytterligare information om hjälpsystemet

Mer information om hjälpsystemets verksamhet och den hjälp ett offer för människohandel kan få i Finland finns på webbplatsen manniskohandel.fi.

Statistik och rapporter

Hjälpsystemet för offer för människohandel publicerar en översikt av hjälpsystemets verksamhet två gånger om året.