Hoppa till innehåll

Finskt medborgarskap för ett barn

I medborgarskapslagen avses med barn en ogift person som är under 18 år.

Ett barn kan få finskt medborgarskap

  • på grundval av mammans eller pappans eller båda föräldrarnas medborgarskap (härstamningsprincipen)
  • som medsökande i vårdnadshavarens medborgarskapsansökan
  • på ansökan eller
  • efter anmälan.

När en finsk medborgare föds utomlands, ska det göras en anmälan om födelsen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).

Om du vill veta om barnet har fått finskt medborgarskap på grundval av mammans eller pappans medborgarskap, kan du be Migrationsverket att bestämma barnets medborgarskapsstatus.

Utländska föräldrar

När du ansöker om finskt medborgarskap för dig själv, kan du lägga till ditt minderåriga barn som du har vårdnaden om som medsökande i din ansökan eller anmälan. Då kan barnet få finskt medborgarskap samtidigt med dig. Om du ansöker om medborgarskap genom att lämna in en ansökan, måste också det barn som är medsökande bo i Finland.

Blankettbilagorna för medsökande hittar du på sidan för respektive ansökan eller anmälan.

Om ditt barn föds när din ansökan är anhängig, kan du lägga till ditt barn som medsökande i din ansökan. Fyll i så fall en blankettbilaga för ditt barn.

Ett minderårigt barn till utländska föräldrar kan i regel få finskt medborgarskap endast som medsökande i vårdnadshavarens medborgarskapsansökan. Om det finns sådana vägande skäl som hör samman med barnets bästa är det möjligt att ansöka om medborgarskap för ett barn utan föräldrar.

Boka tid vid ett serviceställe (migri.vihta.com) för att barnets ansökan ska bli anhängig. Barnet måste följa med dig till servicestället. 

Ett barn som föds i Finland till utländska föräldrar kan endast i undantagsfall få finskt medborgarskap på grundval av födelseplatsen.