Medborgarskapsanmälan för ett barn som fötts utomlands (far finsk medborgare)

Använd denna anmälan för att ansöka om finskt medborgarskap för ett barn som den 1 juni 2003 eller senare fötts utomlands utom äktenskapet till en finsk far. Faderskapet ska vara bekräftat utomlands eller i Finland innan anmälan lämnas in. Anmälan anhängiggörs av barnets vårdnadshavare/intressebevakare.

 • Förväntad behandlingstid

  5–9 månader

   

 • Avgift för webbansökan

  80 €

 • Avgift för pappersansökan

  100 €

Gör så här

1

Kontrollera att barnet uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera bilagorna och skaffa översättningar av dem vid behov.

3

Fyll i en ansökan.

4

Betala din webbansökan i e-tjänsten Enter Finland eller din pappersansökan vid vårt serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Se till att ditt barn uppfyller följande villkor:

 • Barnet är fött den 1 juni 2003 eller senare.
 • Barnet är fött utom äktenskap och föräldrarna har inte gift sig med varandra efter barnets födelse.
 • Barnets far är finsk medborgare eller var finsk medborgare medan han levde.
 • Faderskapet har fastställts utomlands eller i Finland innan anmälan lämnas in.

Alla villkor måste uppfyllas innan du lämnar in din anmälan.

Specifika bilagor

 • Utredning av faderns finska medborgarskap när sökanden föddes
  • Till exempel en kopia av ett giltigt finskt pass och uppehållstillstånd i bosättningsstaten eller ett intyg från bosättningsstatens behöriga myndighet av vilket det framgår att fadern inte hade fått bosättningsstatens medborgarskap.

  • I princip behövs ingen utredning om:

  • fadern inte har bott utanför Finland eller har bott endast i de nordiska länderna

  • fadern har fått finskt medborgarskap på ansökan och bott i Finland tills sökanden föddes

  • fadern har fått medborgarskap i en annan stat 1.6.2003 eller senare

 • Födelseattest av vilken föräldrarna och födelseorten framgår, om dina uppgifter inte har registrerats i befolkningsdatasystemet

 • Intyg över sökandens medborgarskap (till exempel en kopia av ett giltigt pass eller annat identitetsbevis av vilket medborgarskap framgår), om sökanden inte har registrerats i befolkningsdatasystemet

 • Utredning som visar att faderskapet har fastställts

 • Utredning om att fadern har vårdnaden om barnet, om personen som gör anmälan är fadern

 • Förordnande av intressebevakare, om personen som gör anmälan är intressebevakare

Medborgarskapsanmälan för ett barn som fötts utomlands (far finsk medborgare), KAN_4

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny