Hoppa till innehåll

Medborgarskapsanmälan; barn fött utomlands vars far eller icke-födande mor är finsk medborgare

Använd denna anmälan för att ansöka om finskt medborgarskap för ett barn som fötts utomlands om

 • barnet är fött utom äktenskap och
 • endast barnets pappa är finsk medborgare eller
 • barnet har två mammor och endast den mamma som inte har fött barnet är finsk medborgare.

Du kan lämna in anmälan om du är barnets vårdnadshavare eller intressebevakare. Innan anmälan lämnas in måste föräldraskapet för den förälder som är finsk medborgare fastställas utomlands eller i Finland.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  9 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  9 månader

 • Avgift för webbansökan

  80 €

 • Avgift för pappersansökan

  100 €

Blanketten för anmälan hittar du längst ner på denna sida. Läs anvisningarna på denna sida innan du fyller i blanketten.

Gör så här:

Förbered dig

Fyll i anmälan

Medborgarskapsanmälan för ett barn som fötts utomlands (far finsk medborgare), KAN_4

Fyll i anmälan på webben