Hoppa till innehåll

Medborgarskapsanmälan för ett barn som fötts utomlands (när fadern eller den icke-födande modern är

Använd denna anmälan för att söka finskt medborgarskap för ett barn som fötts utomlands utom äktenskapet och vars far är den enda föräldern med finskt medborgarskap. Du kan lämna in anmälan om du är barnets vårdnadshavare eller intressebevakare. Faderskapet måste fastställas utomlands eller i Finland innan du lämnar in anmälan.

Använd denna anmälan för att söka finskt medborgarskap för ett barn som fötts utomlands även när barnet har två mödrar och endast den moder som inte har fött barnet är finsk medborgare. Den icke-födande moderns moderskap måste fastställas utomlands eller i Finland innan du lämnar in anmälan.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  9 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  9 månader

 • Avgift för webbansökan

  80 €

 • Avgift för pappersansökan

  100 €

Gör så här

1

Kontrollera att barnet uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera bilagorna och skaffa översättningar av dem vid behov.

3

Fyll i en ansökan.

4

Betala din webbansökan i e-tjänsten Enter Finland eller din pappersansökan vid vårt serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning tillsammans med barnet för att styrka din och ditt barns identitet. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen för dig och ditt barn för att styrka din och ditt barns identitet.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Se till att ditt barn uppfyller följande villkor:

 • Barnet är fött den 1 juni 2003 eller senare.
 • Barnet är fött utom äktenskapet och barnets far och mor har inte gift sig med varandra efter barnets födelse.

Försäkra dig också om att

 • barnets far eller den mor som inte har fött barnet är finsk medborgare eller var finsk medborgare när barnet föddes.
 • Faderskapet eller den icke-födande moderns moderskap har bekräftats utomlands eller i Finland innan anmälan lämnas in.

Alla villkor måste uppfyllas innan du lämnar in din anmälan.

Tillståndsspecifika bilagor

 • Utredning av faderns eller den icke-födande moderns finska medborgarskap när sökanden föddes
  • Till exempel en kopia av ett giltigt finskt pass och uppehållstillstånd i bosättningsstaten eller ett intyg från bosättningsstatens behöriga myndighet av vilket det framgår att fadern eller den icke-födande modern inte hade fått bosättningsstatens medborgarskap.
  • I princip behövs ingen utredning om:
   • fadern eller den icke-födande modern inte har bott utanför Finland eller har bott endast i de nordiska länderna
   • fadern eller den icke-födande modern har fått finskt medborgarskap på ansökan och bott i Finland tills sökanden föddes
   • fadern eller den icke-födande modern har fått medborgarskap i en annan stat den 1 juni 2003 eller senare
 • Födelseattest av vilken föräldrarna och födelseorten framgår, om dina uppgifter inte har registrerats i befolkningsdatasystemet
 • Intyg över sökandens medborgarskap (till exempel en kopia av ett giltigt pass eller annat identitetsbevis av vilket medborgarskap framgår), om sökanden inte har registrerats i befolkningsdatasystemet
 • Utredning som visar att faderskapet eller den icke-födande moderns moderskap har fastställts
 • Utredning om att fadern eller den icke-födande modern har vårdnaden om barnet, om personen som gör anmälan är fadern eller den icke-födande modern
 • Förordnande av intressebevakare, om personen som gör anmälan är intressebevakare

Medborgarskapsanmälan för ett barn som fötts utomlands (far finsk medborgare), KAN_4

Fyll i ansökan i e-tjänsten