Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Kvotuttagning

Från och med 2017 anges följande uppgifter i statistiken:

  • Landet från vilket flyktingarna valdes.
  • Antalet uttagna kvotflyktingar under året i fråga samt deras medborgarskap och ålders- och könsfördelning. Uppgifterna kommer från tidpunkten då flyktingarna beviljades uppehållstillstånd.
  • Antalet kvotflyktingar som har anlänt till Finland under året i fråga samt deras medborgarskap och ålders- och könsfördelning. Uppgifterna kommer från tidpunkten då flyktingarna anlände till Finland.

2023

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Iran (2) 2022* 293 Afghanistan
Libyen 36 Sudan 33, Syrien 3
Iran 210 Afghanistan
Turkiet 154 Syrien
Rwanda 93 Eritrea 57, Sudan 33, Etiopien 2, Sydsudan 1
Libanon 266 Syrien
Zambia 161 Demokratiska republiken Kongo 
Akuta fall och andra icke-allokerade fall 129 Olika medborgarskap
Totalt 1342**  

*Uttagningsbeslutet fattades år 2023.
**Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2023

Män 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Iran (2) 2022 8 29 19 31 11 - 98
Iran 2023 14 20 10 25 18 3 90
Turkiet 2023 24 19 12 13 18 - 86
Rwanda 2023 8 1 8 43 - 1 61
Libyen 2023 5 4 2 4 3 - 18
Libanon 2023 32 48 19 13 39 - 151
Zambia 15 17 12 14 9 - 67
Akuta fall och andra icke-allokerade fall 6 10 7 20 14 - 57
Totalt 112 148 89 163 112 4 628
Kvinnor 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Iran (2) 2022 9 23 23 77 60 3 195
Iran 2023 16 16 14 39 30 5 120
Turkiet 2023 9 17 12 10 20 - 68
Rwanda 2023 4 - 3 24 1 - 93
Libyen 2023 6 3 - 7 2 - 18
Libanon 2023 14 29 16 23 33   115
Zambia 18 17 8 30 21 - 94
Akuta fall och andra icke-allokerade fall 11 13 6 20 20 2 72
Totalt 87 118 82 230 187 10 714

Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2023

Totalt 1332 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingar kommer till Finland oftast 1–2 år efter att ha blivit utvalda för vidarebosättning i Finland.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Män 79 144 93 181 93 6 596
Kvinnor 77 113 93 240 202 11 736
Totalt 156 257 186 421 295 17 1332

2022

År 2022 valdes flyktingarna ut på basis av distansintervjuer eller dokument till följd av coronapandemin, med undantag av Iran (1) där flyktingarna intervjuades under en uttagningsresa.

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Niger 2021* 57 Eritrea 38, Sudan 19
Rwanda (2) 2021* 15 Sudan 8, Eritrea 7
Rwanda 67 Eritrea 50, Sudan 14, Sydsudan 3
Libanon 301 Syrien
Turkiet 199 Syrien
Zambia 189 Demokratiska republiken Kongo 186, Burundi 2, Rwanda 1***
Iran (1) 317 Afghanistan
Akuta fall och andra icke-allokerade fall 130 Olika medborgarskap
Totalt 1275**  

*Eftersom evakueringsflygen från Libyen till Niger blev fördröjda, fattades uttagningsbeslutet år 2022.
**Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.
***De övriga familjemedlemmar är kongoleser.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2022

Män 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Niger 2021 3 - - 38 2 - 43
Rwanda (2) 2021 - - 6 7 - - 13
Rwanda 2022 2 - 2 49 - - 53
Libanon 38 48 17 14 41 1 159
Turkiet 16 20 15 29 25 2 107
Zambia 16 21 6 29 21 1 94
Iran (1) 9 44 32 24 7 1 117
Akuta fall och andra icke-allokerade fall 9 9 11 22 16 3 70
Totalt 93 142 89 212 112 8 656
Kvinnor 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Niger 2021 2 - - 11 1 - 14
Rwanda (2) 2021 - - - 2 - - 2
Rwanda 2022 - - 2 11 1 - 14
Libanon 32 38 16 34 22 - 142
Turkiet 25 10 7 24 23 3 92
Zambia 20 26 9 27 12 1 95
Iran (1) 13 36 19 68 64 - 200
Akuta fall och andra icke-allokerade fall 11 10 4 19 15 1 60
Totalt 103 120 57 196 138 5 619

Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2022

Totalt 1098 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingar kommer till Finland oftast 1–2 år efter att ha blivit utvalda för vidarebosättning i Finland.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Män 84 102 75 228 109 9 607
Kvinnor 91 100 50 160 87 3 491
Totalt             1098

2021

På grund av coronapandemin väljs kvotflyktingarna på basis av distansintervjuer eller dokument år 2021.  

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Niger 2020* 116 Eritrea 57, Somalia 22, Sudan 19, Etiopien 18
Libanon 15 Syrien
Libanon 202 Syrien
Turkiet 330 Syrien
Rwanda 30 Sudan 17, Eritrea 12, Sydsudan 1
Zambia 275 Demokratiska republiken Kongo
Akuta fall och andra icke-allokerade fall 123 Olika medborgarskap
Totalt 1091**  


*Eftersom evakueringsflygen från Libyen till Niger blev fördröjda, fattades uttagningsbeslutet år 2021.
**Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken. I fråga om Niger är uttagningen ännu inte färdig.  

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2021

Män 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Niger 2020 6 - 1 75 10 - 92
Libanon 2021 (1) 1 - 3 1 2 - 7
Libanon 2021 (2) 20 25 9 16 26 - 96
Turkiet 2021 15 45 36 45 44 1 186
Rwanda 2021 - - 1 20 3 - 24
Zambia 2021 22 32 17 35 21 2 129
Akuta fall och andra icke-allokerade fall 5 8 11 24 20 - 68
Totalt             534
Kvinnor 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Niger 2020 3 1 - 19 1 - 24
Libanon 2021 (1) - 4 - 1 3 - 8
Libanon 2021 (2) 25 26 10 29 16 - 106
Turkiet 2021 31 22 18 33 40 - 144
Rwanda 2021 1 - 2 2 1 - 6
Zambia 2021 25 33 21 44 23 - 146
Akuta fall och andra icke-allokerade fall 7 9 9 16 14 - 55
Totalt             434

Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2021

Totalt 891 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingar kommer till Finland oftast 1–2 år efter att ha blivit utvalda för vidarebosättning i Finland.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Män 67 87 56 160 113 1 484
Kvinnor 78 84 45 119 81 - 407
Totalt             891

2020

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Turkiet 249 Syrien 248, utan medborgarskap 1****
Zambia* 211 Demokratiska republiken Kongo
Libanon** 151 Syrien
Nödfall 119 Olika medborgarskap
Totalt 730***  

*Ingen uttagningsresa har utförts. Personerna har valts på grund av dokument
**Ingen uttagningsresa har utförts. Personerna har valts på grund av distansintervjuer.
***Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken..
****De övriga familjemedlemmar är syrier.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2020

Män 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Turkiet 2020 21 31 20 32 31   135
Libanon 2020 20 15 5 9 20   69
Zambia 2020 23 22 15 19 19 1 99
Nödfall 12 8 7 24 10 1 62
Totalt             365

 

Kvinnor 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Turkiet 2020 24 25 12 28 25   114
Libanon 2020 16 23 9 22 12   82
Zambia 2020 19 30 9 31 22 1 112
Nödfall 13 12 3 15 13 1 57
Totalt             365

Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2020

Totalt 661 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingarna anländer i regel till Finland det år som de tas ut eller det därpå följande året.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Män 48 65 44 115 70 2 344
Kvinnor 55 69 30 92 69 2 317
Totalt             661

Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.

2019

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Turkiet 213 Syrien 212, Irak 1**
Turkiet 218 Syrien
Zambia 9 Demokratiska republiken Kongo
Zambia 93 Demokratiska republiken Kongo
Niger 117 Eritrea 63, Somalia 37, Sudan 17
Nödfall 100 Olika medborgarskap
Totalt 750*  

*Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.

**De övriga familjemedlemmar är syrier.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2019

Män 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Turkiet 2019 24 24 17 18 25 1 109
Turkiet 2019 8 20 21 33 27   109
Zambia 2019 8 14 10 9 11   52
Zambia 2019 1   1 2 1   5
Libyen-Niger 2019       67 1   68
Nödfall 5 7 6 24 18 2 62
Totalt 46 65 55 153 83 3 405

 

Kvinnor 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Turkiet 2019 25 24 5 30 22 3 109
Turkiet 2019 15 22 12 25 27 3 104
Zambia 2019 12 6 5 8 9 1 41
Zambia 2019       3 1   4
Libyen-Niger 2019 4 1 1 40 3   49
Nödfall 5 9 7 7 10   38
Totalt 61 62 30 113 72 7 345

Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2019

Totalt 891 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingarna anländer i regel till Finland det år som de tas ut eller det därpå följande året.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Män 62 97 68 137 103 5 472
Kvinnor 76 88 38 117 91 9 419
Totalt 138 185 106 254 194 14 891

Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.

2018

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Turkiet 340 Syrien
Turkiet 185 Syrien
Zambia 125 Demokratiska republiken Kongo 122, Burundi 3**
Nödfall 100 Olika medborgarskap
Totalt 750*  

*Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.

**De övriga familjemedlemmar är kongoleser.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2018

Män 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Turkiet 2018 28 42 20 38 41   169
Turkiet 2018 13 31 9 22 19 1 95
Zambia 2018 13 11 7 21 13   65
Nödfall 6 4 3 40 3   56
Totalt 60 88 39 121 76 1 385

 

Kvinnor 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Turkiet 2018 26 51 23 35 36   171
Turkiet 2018 20 18 13 16 22 1 90
Zambia 2018 14 12 3 19 11 1 60
Nödfall 3 4 3 29 5   44
Totalt 63 85 42 99 74 2 365

Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2018

Totalt 606 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingarna anländer i regel till Finland det år som de tas ut eller det därpå följande året.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 Totalt
Män 51 60 34 103 58 306
Kvinnor 40 76 37 94 53 300
Totalt 91 136 71 197 111 606

Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.

2017

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Turkiet 290 Syrien
Turkiet 240 Syrien
Zimbabwe 120 Demokratiska republiken Kongo
Nödfall 100 Olika medborgarskap
Totalt 750*  

*Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingsuttagningen 2017

Män 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 över 65 Totalt
Turkiet 2017 36 32 14 30 38   150
Turkiet 2017 27 37 19 27 31 1 142
Zimbabwe 2017 18 14 7 19 7   65
Nödfall 9 9 4 14 12   48
Totalt 90 92 44 90 88 1 405

 

Kvinnor 0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 Totalt
Turkiet 2017 33 35 12 37 23 140
Turkiet 2017 21 19 6 60 22 98
Zimbabwe 2017 9 15 8 14 9 55
Nödfall 10 10 4 19 9 52
Totalt 73 79 30 100 63 345

Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.

Ålders- och könsfördelning av kvotflyktingar som anlände till Finland 2017

Totalt 1 088 kvotflyktingar anlände till Finland. Kvotflyktingarna anländer i regel till Finland det år som de tas ut eller det därpå följande året.

  0-6 7-13 14-17 18-34 35-64 yli 65 Totalt
Män 112 146 59 115 138 2 572
Kvinnor 113 118 45 142 96 2 516
Totalt 225 264 104 257 234 4 1088

Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statiken.

2016

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Turkiet* 11 Syrien
Turkiet 512 Syrien
Libanon 135 Syrien
Nödfall 91 Olika medborgarskap
Totalt 749**  

*Ingen uttagningsresa. Uttagna flyktingar valdes på basis av dokument.

**Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.

2015

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Libanon 508 Syrien 502, Statslös 5*, Somalia 1*
Egypten 136 Syrien
Malawi och Zambia** 151 Dem. rep. Kongo
Iran 139 Afganistan
Nödfall 100 Olika medborgarskap
Totalt 1034***  

*De övriga familjemedlemmarna är syriska medborgare.

**Ingen uttagningsresa. Uttagna flyktingar valdes på basis av dokument.

***Barn födda efter Migrationsverkets beslut ingår inte i statistiken.

2014

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Jordanien 218 Syrien
Libanon 277 Syrien
Malawi och Zambia 146 Dem. rep. Kongo
Egypten 165 Sudan
Iran 130 Afganistan
Nödfall 94 Olika medborgarskap
Totalt 1030  

2013

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Turkiet 160 Afganistan 29, Irak 13, Iran 109, Somalia 9
Malawi och Zambia 151 Dem. rep. Kongo 151
Iran 197 Afganistan 197
Egypten 142 Sudan 140, Somalia 2
Nödfall 96 Olika medborgarskap 96
Totalt 746  

2012

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Thailand 132 Myanmar 105, Sri Lanka 16, Kina 1, Pakistan 6, Somalia 4
Iran 192 Afganistan 192
Rwanda 165 Dem. rep. Kongo 165
Turkiet 143 Afganistan 40, Somalia 19, Iran 72, Irak 12
Nödfall 102 Olika medborgarskap 102
Totalt 734  

2011

Land Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Thailand 169 Myanmar 119
22 pakistanier, 21 srilankeser, 6 kineser och 1 somalier
Iran 265 Afganistan 265
Rwanda 92 Dem. rep. Kongo 92
Nödfall 100 Olika medborgarskap 100
Totalt 626  

2010

Land Tidpunkt Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Rwanda Uttagning via dossier*, Juni 2010 126 Dem. rep. Kongo 126
Iran 25.9.–9.10.2010 153 Afganistan 153
Thailand 16.–31.10.2010 147 Myanmar 131
Sri Lanka 10
Pakistan 6
Syrien 22.11.–2.12.2010 145 Irak 144
Egypten 1
Nödfall   63 Olika medborgarskap 63
Totalt   634  

*Ingen uttagningsresa. Uttagna flyktingar valdes på basis av dokument.

2009

Land Tidpunkt Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Rwanda 2.–15.6.2009 151 Dem. rep. Kongo 151
Syrien–Jordanien 31.8.–15.9.2009 327 Irak 301
Statslös 26
Thailand 10.–24.10.2009 149 Myanmar 125
Somalia 1
Iran 1
Sri Lanka 22
Nödfall   100 Olika medborgarskap 100
Totalt   727  

2008

Land Tidpunkt Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Rwanda 3. -18.6.2008 156 Dem. rep. Kongo 151
Burundi 5
Syrien 15. - 26.9.2008 282 Irak 282
Thailand

15. - 30.11.2008

 

 6. -21.10.2007

165

 

 

 

35

Myanmar 150
Sri Lanka 9
Pakistan 5
Kina 1


Burundi 1
Somalia 1
Iran 2
Elfenbenskusten 2
Dem. rep. Kongo 5
Sri Lanka 9
Kina 12
Statslös 3

Nödfall   99 Olika medborgarskap 99
Totalt   737  

2007

Land Tidpunkt Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Rwanda 12.-27.5.2007 148 Dem. rep. Kongo 147
Rwanda 1
Turkiet
Syrien
9.9.-22.9.2007 251 Iran 92
Irak 159
Thailand 6.-21.10.2007 230 Myanmar 230
Nödfall   94 Olika medborgarskap 94
Totalt   723  

2006

Land Tidpunkt Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Thailand 12.-26.11.2006 376 Myanmar 349
Kambodja 13
Nepal 11
Sri Lanka 2
Kina 1
Turkiet 17.-22.12.2006 123 Iran 53
Somalia 38
Afganistan 17
Okänt 8
Irak 3
Kina 2
Dem. rep. Kongo 1
Sri Lanka 1
Thailand 6.-21.10.2007 67** Myanmar 67
Nödfall   177 Olika medborgarskap 177
Totalt   676*  

* I det totala antalet (676) ingår kompletteringarna som gjordes år 2007 i nödfallskvoten för år 2006.

** Kvoten för år 2006 kompletterades med 67 kvotflyktingar som valdes ut under uttagningsresan till Thailand år 2007.

2005

Land Tidpunkt Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Thailand
Kambodja
23.1.-13.2.2005 136 Myanmar 118
Kambodja 13
Thailand 3
Pakistan 2
Turkiet 18.-24.9.2005 117 Iran 117
Iran 21.-30.11.2005 156 Afganistan 156
Thailand 23.10.-6.11.2005 206 Myanmar 206
Nödfall   75 Olika medborgarskap 75
Totalt   690  

2004

Land Tidpunkt Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Libanon 23.8.-2.9.2004 113 Sudan 97
Etiopien 10
Sri Lanka 3
Eritrea 2
Filippierna 1
Egypten 17.-27.10.2004 129 Sudan 129
Turkiet 24.10.-6.11.2004 146 Iran 109
Afganistan 22
Somalia 11
Irak 3
Etiopien 1
Iran 25.11.-6.12.2004 131 Afganistan 131
Thailand
Kambodja
23.1.-13.2.2005* 75 Vietnam 75
Nödfall   85 Olika medborgarskap 85
Totalt   679  

* Kvoten för år 2004 kompletterades under uttagningsresan till Thailand och Kambodja i början av år 2005. Under resan valdes dessutom 75 vietnamesiska kvotflyktingar ut från Kambodja.

2003

Land Tidpunkt Uttagna Medborgarskapet för de uttagna flyktingarna
Egypten 6.-17.9.2003 151 Sudan 151
Turkiet 19.-31.10.2003 140 Iran 137
Irak 3
Iran 1.-14.11.2003 222* Afganistan 221
Nepal 1
Libanon 13.-21.12.2003 147 Sudan 127
Somalia 15
Etiopien 3
Sudan 97
Etiopien 10
Sri Lanka 3
Eritrea 2
Filippierna 1
Statslös 1
Nödfall**   89 Olika medborgarskap 89
Totalt   749  

* Det positiva beslutet för fem flyktingar av de 222 uttagna kvotflyktingarna återkallades på grund av oriktiga upplysningar som lämnats till UNHCR.

**Nödfallen utgör i regel ca 10– 15 procent av den årliga flyktingkvoten. UNHCR framställer som nödfall personer som är i brådskande behov av omplacering på grund av behov av skydd eller andra orsaker (t.ex. humanitära eller medicinska grunder). Personerna i fråga skall vara personer som UNHCR betraktar som flyktingar. Besluten om godkännande eller förkastande av nödfallen görs på basis av dokument. Annars väljs kvotflyktingarna ut på basis av personliga intervjuer. När det gäller nödfallen finns det inte några begränsningar i fråga om ursprungslandet eller asyllandet.

Ytterligare information

Kvotflyktingar