Hoppa till innehåll

Begäran om påskyndad behandling leder sällan till en snabbare handläggning

Alla Migrationsverkets kunder vill få sin ansökan avgjord så snabbt som möjligt. Om en ansökan behandlas med förtur, fördröjer det handläggningen av andras ansökningar, vilket inte är rättvist mot andra sökande. Begäran om påskyndad behandling leder därför mycket sällan till en snabbare handläggning.

Ett stort antal begäranden kan fördröja behandlingen av ansökningar, eftersom varje begäran måste läsas och handläggas.

Det är inte möjligt att påskynda behandlingen av en ansökan till exempel på grund av

  • flyttning
  • studier
  • semesterresa eller besök hos släktingar utomlands
  • det faktum att resedokumentet eller uppehållstillståndet går ut: om ditt pass eller uppehållstillstånd går ut, måste du förnya dem i god tid
  • önskan att fullgöra värnplikt.

Om du vill begära att din ansökan behandlas skyndsamt, ska du lämna in en skriftlig begäran (per e-post eller brev). Vi behandlar endast skriftliga begäranden. Ange

  • ditt namn
  • ditt kundnummer
  • ditt födelsedatum eller din personbeteckning
  • orsaken till din begäran.

Bifoga ett intyg eller någon annan utredning som stöder din begäran. Vi skickar inget separat svar på begärandena.

Kom ihåg att om du skickar personliga uppgifter per e-post, gör du det på egen risk, eftersom e-postförbindelserna inte är skyddade.

Kom ihåg att förfrågningar inte snabbar upp handläggningen

Vi kontaktar dig om din ansökan måste kompletteras med tilläggsutredningar. I annat fall kontaktar vi dig först när vi har fattat beslut. Du kan alltså vänta i lugn och ro.

I de flesta fall kan du följa handläggningen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu och våra automatiska meddelanden.

Telefonförfrågningar och besök vid serviceställena snabbar inte upp handläggningen av ärendet.