Hoppa till innehåll

Begäran om påskyndad behandling

Vi förstår att det sker förändringar i livet och att det ibland händer något oväntat. Om du skickar oss en begäran om påskyndad behandling, bedömer vi om vi kan påskynda behandlingen av din ansökan.

Handläggning av begäranden om påskyndad behandling
Vi läser och behandlar varje begäran om påskyndad behandling. Vi påskyndar behandlingen mycket sällan för att kunna behandla alla ansökningar så fort som möjligt.

Vi påskyndar inte behandlingen av en ansökan till exempel av följande skäl:

  • flyttning
  • studier
  • semesterresa eller besök hos släktingar utomlands
  • det faktum att resedokumentet eller uppehållstillståndet går ut
  • önskan att fullgöra värnplikt.

Så här skickar du in en begäran om påskyndad behandling

Om du vill lämna in en begäran om påskyndad behandling, skicka den till oss per brev eller som krypterad e-post. Vi behandlar endast skriftliga begäranden. Ange

  • ditt namn
  • ditt kundnummer
  • ditt födelsedatum eller din personbeteckning
  • orsaken till din begäran.

Bifoga ett intyg eller någon annan utredning som stöder din begäran. Vi svarar inte på begäranden om påskyndad behandling.

Behandlingen kan inte snabbas upp genom förfrågningar eller besök vid serviceställen 

Vi kontaktar dig om din ansökan måste kompletteras med tilläggsutredningar. I annat fall kontaktar vi dig först när vi har fattat beslut.

I många fall kan du följa handläggningen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu och våra automatiska meddelanden.