Arbets- och näringsministeriet ansvarar för integrering

  • Arbets- och näringsministeriet ansvarar för integreringen av invandrare.
  • Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunerna ansvarar för integreringsfrågor på det egna området.
  • Förläggningarna ansvarar för asylsökandenas inledande orientering.
  • Migrationsverket ansvarar för kvotflyktingarnas inledande orientering.

Närmare information om ansvarsfördelningen finns i lagen om främjande av integration.

Mer information finns på följande webbplatser

  • Arbets- och näringsministeriets guide Välkommen till Finland ⇒ www.lifeinfinland.fi
  • Webbplatsen Infobanken erbjuder information om Finland på ditt eget språk ⇒ www.infopankki.fi
  • Migrationsverkets webbplats för kvotflyktingar erbjuder grundläggande information om det finska vardagslivet ⇒ movingtofinland.fi
  • Helsingfors stads immigrationsrådgivning ger råd i frågor som gäller invandring ⇒ virka.fi
  • På undervisningsministeriets webbplats kan du lära dig finska ⇒ kotisuomessa.fi
Meny