Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för integrering

  • Arbets- och näringsministeriet ansvarar för integreringen av invandrare.
  • Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunerna ansvarar för integreringsfrågor på det egna området.
  • Förläggningarna ansvarar för asylsökandenas inledande orientering.
  • Migrationsverket ansvarar för kvotflyktingarnas inledande orientering.

Närmare information om ansvarsfördelningen finns i lagen om främjande av integration.

Mera information