Hoppa till innehåll

När barnet fyller 18 år

Om ett barn som är medsökande i en medborgarskapsansökan fyller 18 år innan Migrationsverket har fattat ett beslut om ansökan, måste barnet komplettera medborgarskapsansökan så att den gäller honom eller henne själv.

Komplettering betyder att den medsökande fyller i medborgarskapsansökan KAN_1. Blanketten kan skickas per post eller lämnas i en brevlåda på ett av Migrationsverkets serviceställen.

När en medsökande fyller 18 år, skickar Migrationsverket ett brev till den medsökande och ber den medsökande att komplettera ansökan så att den gäller honom eller henne själv. Tidsfristen för kompletteringen anges i brevet.

  • Ansökan är avgiftsfri om den lämnas in inom den tid som Migrationsverket har bestämt.