Hoppa till innehåll

När ett barn fyller 18 år

Om ett barn som är medsökande i en medborgarskapsansökan fyller 18 år innan Migrationsverket har fattat ett beslut om ansökan, måste barnet komplettera medborgarskapsansökan så att den gäller honom eller henne själv.

Komplettering betyder att barnet som är medsökande ska fylla i medborgarskapsansökan KAN_1. Blanketten kan skickas per post eller lämnas in vid ett av Migrationsverkets service- eller verksamhetsställen som har en brevlåda för svar på kompletteringsbegäran.

Att komplettera ansökan är avgiftsfritt för en medsökande som har fyllt 18 år om ansökan lämnas in inom den tid som Migrationsverket har bestämt.

Migrationsverket skickar ett brev till medsökanden som har blivit myndig och ber medsökanden att komplettera ansökan så att den gäller honom eller henne själv. Tidsfristen för kompletteringen anges i brevet.