Hoppa till innehåll

Underrättelse om rörlighet till Finland

Du kan lämna en underrättelse om rörlighet endast om du studerar vid en högskola.

Du har rätt att bedriva en del av dina högskolestudier i Finland, om du har ett giltigt uppehållstillstånd för studier beviljat av en annan EU-medlemsstat och

 • du kommer till Finland för studentutbyte eller för att avlägga en del av din examen via ett program som finansieras av Europeiska unionen eller av en EU-medlemsstat (till exempel Erasmus+ eller Erasmus Mundus), eller 
 • dina studier omfattas av ett avtal mellan två eller flera högskolor. 
 • Förväntad behandlingstid för underrättelsen

  1 månad

   

 • Behandlingsavgift

  100 €

   

Om du har ett uppehållstillstånd i Danmark eller Irland, kan du inte lämna en underrättelse om rörlighet. Om du däremot har ett uppehållstillstånd för studier i något annat EU-land, kan en underrättelse om rörlighet lämnas.

Om du lämnar en underrättelse om rörlighet får du studera i Finland i högst 360 dagar.

I följande fall ska du i stället för att lämna en underrättelse om rörlighet ansöka om uppehållstillstånd för studier:

 • Om dina studier i Finland tar mer än 360 dagar.
 • Om du inte omfattas av ett utbytesprogram eller utbildningsprogram som innefattar rörlighet till ett annat EU-land.

Se till att bifoga alla bilagor som krävs för din underrättelse om rörlighet. Migrationsverket skickar dig ingen begäran att lämna in saknande bilagor.

Gör så här

1

Se till att du uppfyller villkoren för rörlighet.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i blanketten.

4

Betala behandlingsavgiften för underrättelsen enligt anvisningarna på blanketten. Bifoga en kopia av betalningskvittot till underrättelsen.

5

Skicka in underrättelsen till Migrationsverket per post eller e-post.

När måste underrättelsen lämnas?

Du måste lämna en underrättelse om rörlighet innan du kommer till Finland. 

Vilka uppgifter ska underrättelsen om rörlighet innehålla?

En underrättelse om rörlighet ska innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • En kopia av ditt giltiga pass. Passet måste vara giltigt under hela rörlighetsperioden.
 • Kopia av ett giltigt uppehållstillstånd för studier beviljat av en EU-medlemsstat. Uppehållstillståndet måste vara giltigt under hela rörlighetsperioden. 
 • Den planerade längden för dina studier i Finland, inklusive datum för studiernas början och slut, om detta inte framgår av avtalet eller något annat dokument.
 • Bevis på att du har tillräckliga tillgångar för dina levnadskostnader i Finland, till exempel kontoutdrag för de senaste tre månaderna. Du måste ha minst 560 euro per månad till ditt förfogande.
 • Kvitto på avgiften för underrättelsen om rörlighet (100 €).
 • Utredning om det program inom ramen för vilket du kommer att bedriva dina studier i Finland. Dessa kan vara 
  • unionsprogram eller multilaterala program 
   • Med unionsprogram eller multilaterala program avses program finansierade av Europeiska unionen eller medlemsstaterna som främjar tredjelandsmedborgares rörlighet i unionen eller i de medlemsstater som deltar i de respektive programmen.
  • Avtal mellan två eller flera högskolor. 
 • Antagningsbrev från en finländsk högskola.
 • Bevis på att du har betalat den finländska högskolans studieavgifter, om dina studier är avgiftsbelagda.  Som utbytesstuderande behöver du inte betala studieavgifter, om dina studier ingår i ett utbytesprogram eller ett avtal.  Mer information om studieavgifter får du på webbplatsen Studieinfo (opintopolku.fi) och från din läroanstalt.
 • Intyg om försäkring. Försäkringen måste täcka sjukvårdskostnader upp till 120 000 euro.

En behandlingsavgift tas ut för underrättelsen. Betala in behandlingsavgiften på Migrationsverkets konto i förväg: Danske Bank FI59 8129 9710 0117 35 eller Nordea FI86 1804 3000 0154 04. Om du betalar utomlands, ange följande uppgifter: Danske Bank, BIC: DABAFIHH och IBAN: FI59 8129 9710 0117 35 eller Nordea, BIC: NDEAFIHH och IBAN: FI86 1804 3000 0154 04. Uppge ditt namn och hänvisningen ”liikkumisoikeus ja TK1_EU” i meddelandefältet. Bifoga till underrättelsen bevis på att du har betalat behandlingsavgiften.

Intyg över uppehållsrätt

Du får ett intyg över uppehållsrätt inom 30 dagar från det att din underrättelse om rörlighet har tagits emot. Beslutet skickas till dig per e-post. När du har lämnat en underrättelse om rörlighet, får du resa in i Finland när som helst under giltighetstiden för det tillstånd som beviljats av en EU-medlemsstat. Om verket invänder mot rörligheten, får du beslutet om detta inom 30 dagar. I så fall måste du lämna Finland.

Rätt att arbeta

Om Migrationsverket inte invänder mot rörligheten, har du obegränsad rätt att arbeta om arbetet ingår i din examen. Detta betyder att arbetet måste bestå av en arbetspraktik eller ett slutarbete.

Du har även rätt att utföra annat förvärvsarbete 30 timmar per vecka. Några veckor kan du arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året måste antalet arbetstimmar vara i genomsnitt 30 timmar per vecka.

Underrättelse om rörlighet för studerande, ILMOITUS_OPI

Fyll i en pappersblanketten