Hoppa till innehåll

Underrättelse om rörlighet till Finland

Du kan lämna en underrättelse om rörlighet endast om du studerar vid en högskola.

Du har rätt att bedriva en del av dina högskolestudier i Finland, om du har ett giltigt uppehållstillstånd för studier beviljat av ett annat EU-land och om du omfattas av ett unionsprogram eller multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder eller om dina studier omfattas av ett avtal mellan två eller flera högskolor. Om du lämnar en underrättelse om rörlighet får du studera i Finland i högst 360 dagar.

Om dina studier inte omfattas av ett sådant program eller avtal som nämns ovan eller om du vill studera längre än 360 dagar, måste du ansöka om uppehållstillstånd i Finland.

Se till att bifoga alla bilagor som krävs för din underrättelse om rörlighet. Migrationsverket skickar dig ingen begäran att lämna in saknande bilagor.

 • Förväntad behandlingstid för underrättelsen

  1 månad

   

 • Behandlingsavgift

  100 €

   

Gör så här

1

Se till att du uppfyller villkoren för rörlighet.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i blanketten.

4

Betala behandlingsavgiften för underrättelsen enligt anvisningarna på blanketten. Bifoga en kopia av betalningskvittot till underrättelsen.

5

Skicka in underrättelsen till Migrationsverket per post eller e-post.

När måste underrättelsen lämnas?

Du måste underrätta Migrationsverket om din avsikt att bedriva en del av dina studier i Finland. Om du ansöker om uppehållstillstånd i ett annat EU-land (den första medlemsstaten) och vet redan då att du kommer att avlägga en del av dina studier i Finland, måste du lämna en underrättelse om rörlighet till Finland vid tidpunkten för ansökan om uppehållstillstånd innan du anländer till den första medlemsstaten. I annat fall ska du lämna en underrättelse om rörlighet till Finland så snart den planerade rörligheten till Finland är känd.

Vilka uppgifter ska underrättelsen om rörlighet innehålla?

En underrättelse om rörlighet ska innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • En kopia av ett giltigt pass och ett giltigt uppehållstillstånd för studier som utfärdats av den första medlemsstaten och som täcker rörlighetsperioden. 
 • Rörlighetens planerade längd inklusive datum för dess början och slut, om detta inte framgår av avtalet eller något annat dokument.
 • Bevis som styrker att du under din vistelse kommer att ha tillräckliga medel för att bekosta ditt uppehälle. Du måste ha minst 560 euro per månad till ditt förfogande.
 • Bevis som styrker att avgiften för underrättelsen om rörlighet (100 €) är betald.
 • Bevis som styrker att du bedriver en del av studierna i Finland inom ramen för unionsprogram eller multilaterala program som innefattar rörlighetsåtgärder, eller ett avtal mellan två eller flera högskolor.
 • Bevis som styrker att du har antagits vid en högskola i Finland.
 • Bevis som styrker att du har betalat de avgifter som högskolan kräver.
 • Bevis som styrker att du har en försäkring.

Your notification will be subject to a processing fee, as laid down in the government decree on fees. Pay the processing fee in advance to the account of the Finnish Immigration Service: Danske Bank FI59 8129 9710 0117 35 or Nordea FI86 1804 3000 0154 04. If you pay the fee abroad, give the following details in your payment: Danske Bank, BIC: DABAFIHH ja IBAN: FI59 8129 9710 0117 35 tai Nordea, BIC: NDEAFIHH ja IBAN: FI86 1804 3000 0154 04. Write your name and the reference "liikkumisoikeus ja TK1_EU" in the message field. Submit your mobility notification together with proof of having paid the processing fee.

Intyg över uppehållsrätt

Om Migrationsverket inte invänder mot rörligheten, får du ett intyg som styrker att du har rätt att vistas i Finland. Du får intyget över uppehållsrätt eller en underrättelse om invändningar mot rörlighet inom 30 dagar från det att din anmälan har tagits emot. Svaret skickas till dig per e-post. När du har lämnat en underrättelse om rörlighet, får du resa in i Finland när som helst under giltighetstiden för det tillstånd som beviljades av den första medlemsstaten.

Rätt att arbeta

Om Migrationsverket inte invänder mot rörligheten, har du obegränsad rätt att arbeta om arbetet ingår i din examen. Detta betyder att arbetet måste bestå av en arbetspraktik eller ett slutarbete.

Du har även rätt att utföra annat förvärvsarbete 30 timmar per vecka. Några veckor kan du arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året måste antalet arbetstimmar vara i genomsnitt 30 timmar per vecka.

Studerande har inte längre obegränsad rätt att arbeta under semestertider eller när läroanstalten inte ger undervisning. Studerandes rätt att arbeta förändrades när ändringarna i forskar- och studerandelagen trädde i kraft den 15 april 2022.

Underrättelse om rörlighet för studerande, ILMOITUS_OPI

Fyll i en pappersblanketten