Hoppa till innehåll

Landinformation

Landinformationen vid Migrationsverket producerar landinformation om utreseländer (Country of Origin Information/COI) och särskilt om de länder från vilka asylsökande, kvotflyktingar och invandrare kommer till Finland.

Med landinformation avses aktuell och exakt information om ett lands förhållanden som anskaffats från olika källor såsom

  • politiska eller sociala förhållanden
  • människorätts- och säkerhetssituationen
  • lagstiftning
  • geografi
  • omständigheter i det dagliga livet, t.ex. tillgång till hälsovård eller praxis för beviljande av dokument.

Landinformationen om utreseländer används som stöd för beslutsfattande, särskilt gällande ansökningar om internationellt skydd (asylansökningar), men också om uppehållstillstånd och medborgarskap. Informationen om utreseländer beaktas vid behandlingen av en ansökan vid sidan av de utredningar som sökanden själv har lagt fram.

Landinformationen om utreseländer produceras förutom för Migrationsverkets egna behov även för nationella och internationella myndigheter, intressentgrupper och organisationer.

Landinformationens uppgifter

  • att anskaffa och producera tillförlitlig och aktuell information om utreseländer (Country of Origin Information/COI) som stöd för de beslut som fattas inom asyl-, immigrations- och medborgarskapsenheterna
  • att upprätthålla och utveckla den elektroniska landinformationsdatabasen Tellus som är avsedd för myndigheter
  • att sköta Migrationsbibliotekes samlingar och att svara för anskaffningarna
  • att producera informationstjänster för verkets egna behov samt till nationella och internationella myndigheter, intressentgrupper och organisationer.